30 декември 2013

"Астрономически календар" за 2014 е публикуван.

Новото издание на "Астрономически календар" за 2014 година е публикувано и може да бъде ползвано на адрес:

http://astrocalendar.50webs.com/index.html

За Слънцето, Луната, планетите и малките тела от слънчевата система са дадени прецизни данни относно положението, блясъка и видимият им диаметър, изгрева и залеза, както карти на звездното небе и условия за наблюдението им. Има раздел с описание на съзвездията, ярките звезди и мъгливи обекти.

Автора пожелава на читателите звездна и успешна нова 2014 година!

28 декември 2013

Януари 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Меркурий (-0.5), Уран (5.9), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7); сутрин - Венера (-4.5), Марс (0.6), Сатурн (0.6).

Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (7.4), 4 Vesta (7.3)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  13 Луната е в новолуние.
01.I  16 Меркурий е 6,6° южно от Луната.
01.I  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
02.I  13 Венера е 2,0° южно от Луната.
03.I  00 Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І.
03.I  02 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
04.I  13 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  00 Нептун е 5,1° южно от Луната.
05.I  23 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
07.I  13 Уран е 2,9° южно от Луната.
08.I  00 Меркурий е 6.5° от Венера
08.I  05 Луната е в първа четвърт.
09.I  13 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.I  14 Венера е в долно съединение със Слънцето
15.I  07 Юпитер е 4,9° северно от Луната.
16.I  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.I  06 Луната е в пълнолуние.
23.I  05 Марс е 3,5° северно от Луната.
23.I  08 Астероида (6) Hebe е в съединение със Слънцето.
24.I  03 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.I  05 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.I  07 Луната е в последна четвърт.
25.I  15 Сатурн е 0,6° северно от Луната.
29.I  04 Венера е 2,2° северно от Луната.
30.I  09 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
30.I  11 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
30.I  23 Луната е в новолуние.
31.I  11 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост.
31.I  21 Венера сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________

09 декември 2013

Кометата C/2013 R1 (Lovejoy) е видима в любителски телескоп.

Комета е видима на утринното небе след изгрева и до към 6 часа и на вечерното небе след 18:30 часа до залезът и. За наблюдение може да се използва телескоп с диаметър на обектива по-голям от 60 мм. Също C/2013 R1 (Lovejoy) е интересен обект и за астрофотография. Кометата преминава през съзвездията Воловар, Северна корона и Херкулес.


Перихелий: 22.XII 19 

————————────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────
Дата  Изгрев Транзит Залез │   α      δ    π   Δ   r  │ λ  V
2013  hh:mm hh:mm hh:mm │ hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U.  A.U. │ °  m
————————────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────
01.XII 01:03 10:40 20:17 │ 14 48 32.3 +40 40 29 17,9 0,491 0,910 │ 66,6 8,0 
08.XII 02:32 11:19 20:06 │ 15 58 03.3 +35 21 16 14,3 0,612 0,859 │ 59,8 8,3 
15.XII 03:18 11:31 19:43 │ 16 38 12.4 +30 12 30 11,7 0,750 0,825 │ 54,8 8,5 
22.XII 03:40 11:28 19:15 │ 17 03 42.3 +25 44 27 9,9 0,891 0,812 │ 51,0 8,8 
29.XII 03:49 11:18 18:46 │ 17 21 40.7 +21 49 43 8,6 1,026 0,820 │ 48,1 9,2 
 
  
Път на кометата през декември 2013г. между звездите.

27 ноември 2013

Декември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XII - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XII - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-4.7), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7), Уран (5.8); сутрин - Меркурий (-0.7), Марс (0,9), Сатурн (0.6).

Астероиди: 1 Ceres (8.6), 2 Pallas (8.0), 4 Vesta (7.7), 7 Iris (9.6), 20 Massalia (9.6)

Комети: C/2012 S1 (2.3)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XII 11 Сатурн е 1.2° северно от Луната.
02.XII 00 Меркурий е 0.4° южно от Луната.
03.XII 02 Луната е в новолуние.
04.XII 12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
05.XII 23 Венера е 7.5° южно от Луната.
08.XII 03 Астероида 2 Pallas е най-близо до Слънцето. Перихелий.
08.XII 15 Нептун е 5.3° южно от Луната.
09.XII 17 Луната е в първа четвърт.
11.XII 06 Уран е 3.2° южно от Луната.
11.XII 17 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
13.XII 11 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
14.XII   Максимум на метеорния поток Геминиди.Активност от 07.ХІІ до 17.ХІІ.
14.XII 21 Астероида 14 Irene е в съединение със Слънцето.
17.XII 11 Луната е в пълнолуние.
18.XII 03 Уран сменя посоката на видимото си движение.
19.XII 08 Юпитер е 4.9° северно от Луната.
20.XII 01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
20.XII 21 Венера сменя посоката на видимото си движение.
21.XII 08 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.XII 19 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
22.XII 01 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
25.XII 15 Луната е в последна четвърт.
26.XII 01 Марс е 4.4° северно от Луната.
27.XII   Кометата C/2012 S1 (ISON) е най-близо до Земята.
28.XII 02 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
29.XII 02 Сатурн е 0.9° северно от Луната.
29.XII 08 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________

16 ноември 2013

Кометата C/2012 S1 (ISON) - утринна видимост


Звездното небе на 17 ноември 2013г. в 6:00 часа в източна посока. Виждат се ярките звезди Арктур и  Спика, кометата е малко над последната. С блясък на границата на човешкото зрение кометата е видима в бинокъл или малък телескоп с диаметър на обектива над 50 мм.

Звездното небе на 18 ноември 2013г. в 6:00 часа в източна посока. Виждат се ярките звезди Арктур и Спика, кометата е близо до последната. С блясък на границата на човешкото зрение кометата е видима в бинокъл или малък телескоп с диаметър на обектива над 50 мм.
Звездното небе на 19 ноември 2013г. в 6:00 часа в източна посока. Виждат се ярките звезди Арктур и Спика, кометата е под последната. С блясък на границата на човешкото зрение кометата е видима в бинокъл или малък телескоп с диаметър на обектива над 50 мм.
Повече информация в "Астроночески календар".

27 октомври 2013

Ноември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-4.7), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.5), Уран (5.7); сутрин - Меркурий (-0.7), Марс (1.3).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 2 Pallas (8.6), 4 Vesta (8.0), 7 Iris (9.3), 20 Massalia (8.9), 324 Bamberga (9.4)

Комети: C/2012 S1 (2.6)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XI  01 Астероида 20 Massalia е в противостояние на Слънцето.
01.XI  10 Венера е в най-голяма източна елонгация (47°). Вечерна видимост.
01.XI  21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
03.XI  08 Меркурий е 0.0° южно от Луната.
03.XI  09 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
03.XI  10 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
03.XI    Пълно слънчево затъмнение, видимо в България.
03.XI  14 Луната е в новолуние.
03.XI  19 Сатурн е 1.6° северно от Луната.
06.XI  11 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.XI  13 Сатурн е в съединение със Слънцето.
07.XI  02 Венера е 8.0° южно от Луната.
07.XI  09 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
08.XI  02 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.XI  07 Юпитер пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.XI  07 Луната е в първа четвърт.
10.XI  15 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
11.XI  09 Нептун е 5.5° южно от Луната.
14.XI  00 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
14.XI  02 Уран е 3.3° южно от Луната.
16.XI  07 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.XI  17 Луната е в пълнолуние.
18.XI    Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  04 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
22.XI  05 Юпитер е 5.0° северно от Луната.
22.XI  11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
25.XI  21 Луната е в последна четвърт.
26.XI  03 Меркурий е 0.3° от Сатурн.
27.XI  13 Марс е 5.4° северно от Луната.
28.XI  21 Кометата C/2012 S1 (ISON) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.XI  19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
_______________________________________________________________________________ 

17 октомври 2013

Частично лунно затъмнение от земната полусянка на 19 октомври 2013

Условия за наблюдение

Затъмнението е изцяло видимо от територията на България, като започва преди кулминацията на Луната, малко след полунощ. Продължителността му е 4:04 часа. Максимално ще бъде затъмнена две трети от Луната. Често при частични затъмнения от полусянката на Земята се наблюдава повишена яркост на Луната.

Ефемериди

          Лунно затъмнение на 19 октомври 2013г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  0:48:19 19.10   121   27   11
4 Максимално затъмнение      2:50:17 19.10       -2   11
7 Луната напуска полусянката   4:52:07 19.10   208  -31   11
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от полусянката = 0.791

27 септември 2013

Октомври 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.4),; цяла нощ - Юпитер (-2.3), Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Марс (1.6).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 2 Pallas (8.8), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (8.2), 7 Iris (8.8), 20 Massalia (9.1), 324 Bamberga (8.7)

Комети: C/2012 S1 (6.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.X  05 Марс е 6.3° северно от Луната.
03.X  16 Уран е в противостояние на Слънцето.
04.X  02 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.X  03 Луната е в новолуние.
07.X  01 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
07.X  03 Меркурий е 2.8° южно от Луната.
07.X  06 Сатурн е 1.9° северно от Луната.
08.X  16 Венера е 4.7° южно от Луната.
08.X  22 Меркурий е 5.0° от Сатурн.
09.X  13 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (25°). Вечерна видимост.
11.X  02 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
12.X  02 Луната е в първа четвърт.
15.X  04 Нептун е 5.5° южно от Луната.
17.X  22 Уран е 3.2° южно от Луната.
19.X  02 Луната е в пълнолуние.
19.X  02 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
20.X  00 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
21.X    Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
21.X  17 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.X  17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
25.X  23 Юпитер е 5.0° северно от Луната.
27.X  02 Луната е в последна четвърт.
27.X  04 Преминаване към астрономическо време.
      Часовника се премества един час назад.
27.X  11 Астероида 324 Bamberga е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.X  22 Меркурий е 3.6° от Сатурн.
29.X  22 Марс е 6.1° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

20 септември 2013

Есенното равноденствие е на 22 септември 2013.

Центъра на слънчевия диск пресича небесния екватора на 22 септември 2013 г. в 23 часа. Като явлението ще настъпи в съзвездието Дева. Тази година Луната също ще пресече еклиптиката (видимия път на Слънцето) в същия ден 16 часа. Равенство между деня и ноща ще настъпи на 25 септември, като следствие от видимия размер на Слънцето и пречупването на светлината му от атмосферата.

27 август 2013

Септември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.1), Сатурн (0.7); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Марс (1.6), Юпитер (-2.1).

Астероиди: 1 Ceres (8.7), 2 Pallas (9.0), 3 Juno (9.3), 7 Iris (8.3), 8 Flora (9.8), 20 Massalia (9.9), 324 Bamberga (8.2)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.IX  09 Марс е 6.0° северно от Луната.
05.IX  14 Луната е в новолуние.
06.IX  13 Меркурий е 4.5° северно от Луната.
08.IX  17 Луната покрива звездата Спика от съзвездието Дева.
08.IX  23 Венера е 0.4° северно от Луната.
09.IX  18 Сатурн е 2.3° северно от Луната.
09.IX  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
12.IX  20 Луната е в първа четвърт.
13.IX  21 Астероида 324 Bamberga е в противостояние на Слънцето.
14.IX  00 Астероида 1 Ceres е най-близо до Слънцето. Перихелий.
14.IX  18 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
15.IX  19 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
17.IX  22 Нептун е 5.4° южно от Луната.
18.IX  23 Венера е 3.5° от Сатурн.
19.IX  14 Луната е в пълнолуние.
20.IX  15 Уран е 3.1° южно от Луната.
22.IX  16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.IX  23 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX  13 Астероида 9 Metis е в съединение със Слънцето.
25.IX  03 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.IX  06 Луната е в последна четвърт.
27.IX  21 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
28.IX  10 Юпитер е 4.8° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

16 август 2013

Ярка нова звезда в съзвездието Делфин

На 14 август, избухна ярка нова звезда в съзвездието Делфин. В момента е от 4.5 зв. вел. като е достъпна за наблюдение с просто око или бинокъл дори в градски условия. След 22 часа съзвездието Делфин може да бъде видяно в южна посока 55 градуса над хоризонта. Новата звезда се намира в Млечния път, близо до границата със съзвездието Стрела.
За повече информация: Sky&Teleskop

Звездното небе в 22 часа в южна посока. Новата е отбелязана с червено.
Подробна карта.

27 юли 2013

Август, 2013 - видимост на планетиет и астрономически явления

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.0), Сатурн (0.7); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-1.2), Марс (1.6), Юпитер (-2.0).

Астероиди: 2 Pallas (9.1), 3 Juno (9.0), 7 Iris (8.0), 8 Flora (9.2), 324 Bamberga (8.6)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
03.VIII 11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
04.VIII 00 Юпитер е 4.0° северно от Луната.
04.VIII 04 Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
04.VIII 13 Марс е 5.2° северно от Луната.
05.VIII 09 Меркурий е 4.3° северно от Луната.
06.VIII 08 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
07.VIII 00 Луната е в новолуние.
07.VIII 12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.VIII 01 Венера е 4.8° северно от Луната.
12.VIII 03 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.VIII   Максимум на метеорния поток Персеиди.Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 09 Сатурн е 2.8° северно от Луната.
13.VIII 19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
14.VIII 13 Луната е в първа четвърт.
16.VIII 19 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
18.VIII 05 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
19.VIII 04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.VIII 04 Луната е в пълнолуние.
21.VIII 14 Нептун е 5.3° южно от Луната.
24.VIII 07 Уран е 3.1° южно от Луната.
24.VIII 23 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
26.VIII 11 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
27.VIII 04 Нептун е в противостояние на Слънцето.
28.VIII 12 Луната е в последна четвърт.
29.VIII 02 Луната покрива разсеян звезден куп NGC 1647.
30.VIII 05 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
31.VIII 02 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
31.VIII 18 Юпитер е 4.4° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 
 

27 юни 2013

Юли, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-3.9); цяла нощ - Сатурн (0.5), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (0.3), Марс (1.6), Юпитер (-1.9), Уран (5.8).

Астероиди: 3 Juno (9.3), 7 Iris (8.4), 8 Flora (8.8), 324 Bamberga (9.5)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.VII 06 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
05.VII 17 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
06.VII 15 Марс е 3.7° северно от Луната.
07.VII 03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.VII 06 Юпитер е 3.5° северно от Луната.
08.VII 10 Луната е в новолуние.
08.VII 14 Меркурий е 0.1° южно от Луната.
09.VII 07 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
09.VII 21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
10.VII 21 Венера е 6.7° северно от Луната.
16.VII 06 Луната е в първа четвърт.
17.VII 02 Сатурн е 3.2° северно от Луната.
17.VII 18 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
18.VII 02 Уран сменя посоката на видимото си движение.
20.VII 03 Астероида 8 Flora е в противостояние на Слънцето.
20.VII 16 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.VII 23 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.VII 10 Марс е 0.8° от Юпитер.
22.VII 21 Луната е в пълнолуние.
25.VII 05 Нептун е 5.4° южно от Луната.
27.VII 22 Уран е 3.3° южно от Луната.
29.VII 20 Луната е в последна четвърт.
30.VII   Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
      Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
30.VII 11 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (20°). Утринна видимост.
_______________________________________________________________________________ 

06 юни 2013

Съзвездието Воловар

Ако продължим дъгата, образувана от опашката на Голямата мечка, ще стигнем до най-светлата звезда в северната половина на небето - Арктур, която принадлежи към съзвездието Воловар. Основната фигура на това съзвездие прилича на удължен петоъгълник.

В началото на юни можем да видим Воловар в южна посока високо над хоризонта около 22 часа.

Съзвездие Воловар - карти и изчерпателна информация в астрономически пътеводител "Нашето звездно небе".

27 май 2013

Юни, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40

Планети: вечер - Меркурий (-0.1), Венера (-3.9); цяла нощ - Сатурн (0.4); сутрин - Уран (5.9), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 7 Iris (9.6), 8 Flora (9.7)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
03.VI  07 Уран е 3.7° южно от Луната.
06.VI  03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.VI  16 Марс е 1.8° северно от Луната.
07.VI  20 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
08.VI  18 Луната е в новолуние.
09.VI  11 Юпитер е 3.1° северно от Луната.
10.VI  00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
10.VI  13 Венера е 5.3° северно от Луната.
11.VI  00 Меркурий е 5.8° северно от Луната.
12.VI  19 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (24°). Вечерна видимост.
13.VI  17 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
16.VI  20 Луната е в първа четвърт.
18.VI  19 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
19.VI  18 Сатурн е 3.5° северно от Луната.
19.VI  18 Юпитер е в съединение със Слънцето.
20.VI  13 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.VI  05 Меркурий е 2.0° от Венера.
21.VI  08 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
23.VI  14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
23.VI  14 Луната е в пълнолуние.
26.VI  02 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
27.VI  20 Нептун е 5.5° южно от Луната.
29.VI  04 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
30.VI  07 Луната е в последна четвърт.
30.VI  15 Уран е 3.5° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

21 май 2013

Танц на три планети след залез слънце

До края на месеца след залеза на Слънцето в западна посока ще се виждат три планети. Венера , която ще се изкачва все по-високо над хоризонта. Меркурий, за който започва последната за тази година вечерна видимост. Юпитер, които ще се загуби в зарята на залеза и ще се появи на утринното небе в средата на юли. Меркурий ще намалява блясъка си и осветената му част, а диаметъра ще нараства. Венера е почти изцяло осветена.
Точни и подробни данни могат да се намерят в "Астрономически календар":
за Меркурий, за Венера и за Юпитер.

21 май 21:15 за София (21:00 за Варна).

23 май 21:15 за София (21:00 за Варна).

25 май 21:15 за София (21:00 за Варна).

27 май 21:15 за София (21:00 за Варна).

29 май 21:15 за София (21:00 за Варна).


12 май 2013

Съзвездията през май

Карта на звездното небе в средата на май, около 21:40 часа.
Обновена информация и карти за пролетните съзвездия в астрономическия пътеводител - "Нашето звездно небе" :

Лъв
Дева
Воловар
Хидра
Ловджийски кучета
Косите на Вероника
Чаша
Гарван
Северна корона
и др.

01 май 2013

Нашето звездно небе - Хидра

Обширно и извънредно дълго съзвездие на юг от небесния екватор. Ако съединим последователно по-светлите му звезди, ще получим характерната фигура на змия с глава. Лесно се открива главата, група от шест звезди, разположена под съзвездието Рак ...

Повече за съзвездието: Нашето звездно небе - Хидра.

28 април 2013

Нашето звездно небе - съзвездия през май

С настъпването на вечерта, на майското небе в южна посока се откроява фигурата на съзвездието Лъв, очертана от пет ярки звезди. В тази посока се виждат и по-слабите съзвездия Малък лъв и Секстант.

В обновяващия се астрономически пътеводител "Нашето звездно небе", са представени съзвездията: Лъв, Малък лъв и Секстант.

Карта на звездното небе в началото на май, около 20:40 часа.


27 април 2013

Май, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Меркурий (-0.7), Венера (-3.9), Юпитер (-2.0); цяла нощ - Сатурн (0.1); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (8.8), 4 Vesta (8.4),
Комети: C/2011 L4 (8.0)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.V  14 Луната е в последна четвърт.
04.V  06 Нептун е 5.7° южно от Луната.
06.V    Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  23 Уран е 3.8° южно от Луната.
08.V  03 Меркурий е 0.4° от Марс.
09.V  16 Марс е 0.4° южно от Луната.
09.V  22 Меркурий е 0.3° южно от Луната.
09.V  22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
10.V    Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо в България.
10.V  03 Луната е в новолуние.
10.V  16 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.V  23 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
11.V  03 Венера е 1.4° северно от Луната.
11.V  12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
12.V  00 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
12.V  16 Юпитер е 2.6° северно от Луната.
13.V  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.V  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.V  07 Луната е в първа четвърт.
23.V  10 Сатурн е 3.6° северно от Луната.
24.V  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
25.V  02 Меркурий е 1.4° от Венера.
25.V  07 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
25.V  07 Луната е в пълнолуние.
25.V  10 Марс пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
26.V  04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
27.V  10 Меркурий е 2.4° от Юпитер.
28.V  22 Венера е 1.0° от Юпитер.
31.V  12 Нептун е 5.6° южно от Луната.
31.V  21 Луната е в последна четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

21 април 2013

Лунно затъмнение и метеорен поток през следващата седмица.

Метеорният поток  Лириди е с променлива и трудна за предсказване интензивност и момент на максимума. Очаква се около 20 метеора на час да падат в ранните часове на 22 април. Добре е да се проведат наблюдения също вечерите на 21 и 23 април. Радиантът, близо до звездата Вега, изгрява около 22:30 часа и е видим до зазоряване около 6 часа.

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 25 април е изцяло видимо от територията на България. То започва един час след изгрева на Луната в 21 часа и завършва по време на кулминацията и в 1 часа. При максималното затъмнение ще бъде покрита само малка част от лунния диск 2%. Продължителността на затъмнението от земната сянка е само 35 минути.

         Лунно затъмнение на 25 април 2013г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   21:01:45 25.04   63   87  -14
2 Луната навлиза в сянка     22:51:46 25.04   22   60  -14
4 Максимално затъмнение     23:07:29 25.04       57  -14
6 Луната напуска сянката     23:23:23 25.04    5   54  -14
7 Луната напуска полусянката   1:13:18 26.04   324   28  -15
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0.020

За повече информация "Астрономически календар"

20 април 2013

Нашето звездно небе - нов астрономически пътеводител.

"Нашето звездно небе" е астрономически пътеводител, който съдържа карти на видимото звездно небе, описание на съзвездията и списъци с астрономически обекти интересни за наблюдение. Адреса е:

http://astrocalendar.50webs.com/star/index.html

Пътеводителя ще бъде допълнен и реконструиран до средата на май.

27 март 2013

Април, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-3.9), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Сатурн (0.1); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (8.7), 4 Vesta (8.3), 14 Irene (9.2)
Комети: C/2011 L4 (4.5)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
01.IV  00 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (28°). Утринна видимост.
02.IV  05 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
03.IV  07 Луната е в последна четвърт.
03.IV  09 Астероида 14 Irene е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.IV  23 Нептун е 5.6° южно от Луната.
07.IV  07 Венера е 0.6° от Марс.
08.IV  07 Меркурий е 6.6° южно от Луната.
09.IV  14 Уран е 3.9° южно от Луната.
10.IV  12 Луната е в новолуние.
10.IV  16 Марс е 2.6° южно от Луната.
10.IV  19 Венера е 3.1° южно от Луната.
12.IV  15 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
14.IV  21 Юпитер е 2.1° северно от Луната.
16.IV  01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
18.IV  03 Марс е в съединение със Слънцето.
18.IV  15 Луната е в първа четвърт.
20.IV  12 Меркурий е 1.8° от Уран.
23.IV    Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 16.ІV до 25.ІV.
25.IV  22 Луната е в пълнолуние.
25.IV  23 Частично лунно затъмнение от сянката на Земята
26.IV  03 Сатурн е 3.5° северно от Луната.
26.IV  16 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.IV  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.IV  11 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 
 

23 март 2013

Иван Вазов - Сонет на ученичката А.

СОНЕТ НА УЧЕНИЧКАТА А.

На ученичка А.,
която четеше постоянно
книга „Небесни светила“

Ах, какво е туй желанье,
що в сърцето ти гори?
Що ти е, отговори,
толкова наука, знанье?

Туй ти Северно сиянье,
тез звезди, луна, слънца
дали можат ти прида
повеч блясък, обаянье?

Нали и без тях си ти
пълна с дарби, красоти
и обайваш, и привличаш?

Съвършенство ли желайш?
Научи се да обичаш
и ти всичко ще да знайш!

Иван Вазов, 1880г., Майска китка

09 март 2013

Ярка комета на вечерното небе, видима с просто око.

От 8 март кометата C/2011 L4 може да се наблюдава след залеза на Слънцето, с появата на първите звезди в западна посока с просто око до края на месеца. Яркостта на кометата  постепенно ще намалява след сближаването с Земята на 5 март и Слънцето на 10 март. Продължителността на видимост нараства през март. Кометата видимо ще се отдалечи от Слънцето от 15° до 30° в края на месеца. Младата луна е близо до кометата на 12 и 13 март.
Повече данни могат да се намерят на страницата "Астрономически календар - комети"

Положение на кометата за София
(за Пловдив -6 мин., за Варна -18 мин.)
------------------------------------------------
Дата  Час  Азимут°   Височина  Зв. Елонгация
       Посока       °  Вел.  °
------------------------------------------------
08 III 19:00 257 запад     1,2  0,6  15,8
09 III 19:00 259 запад     3,0  0,5  15,4
10 III 19:00 261 запад     4,6  0,5  15,3
11 III 19:00 263 запад     6,2  0,6  15,3
12 III 19:00 265 запад     7,6  0,7  15,5

13 III 19:30 273 запад     3,6  0,8  15,9
14 III 19:30 275 запад     4,7  1,0  16,4
15 III 19:30 277 запад     5,7  1,2  17,0
16 III 19:30 279 запад     6,6  1,4  17,7
17 III 19:30 281 запад     7,4  1,6  18,4
18 III 19:30 284 запад     8,1  1,8  19,3
19 III 19:30 286 запад     8,8  2,1  20,2
20 III 19:30 288 запад     9,3  2,3  21,1
21 III 19:30 290 запад     9,8  2,5  22,1
22 III 19:30 292 запад    10,3  2,7  23,0
23 III 19:30 294 северозапад 10,7  2,9  24,0
24 III 19:30 296 северозапад 11,1  3,1  25,0
25 III 19:30 297 северозапад 11,5  3,3  26,0
26 III 19:30 299 северозапад 11,8  3,5  27,0
27 III 19:30 301 северозапад 12,1  3,7  28,0
28 III 19:30 303 северозапад 12,4  3,8  29,0
29 III 19:30 304 северозапад 12,7  4,0  30,0
30 III 19:30 306 северозапад 12,9  4,2  31,0
------------------------------------------------

Положение на кометата - София 19:00, Пловдив 18:54, Варна 18:42 
Положение на кометата - София 19:30, Пловдив 18:24, Варна 18:12 

27 февруари 2013

Март, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.III - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.III - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40
Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2.2), Сатурн (0.3); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (8.4), 4 Vesta (8.0), 14 Irene (8,9)
Комети: C/2011 L4 (0.6)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.III 15 Сатурн е 3.2° северно от Луната.
03.III 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.III 14 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
04.III 23 Луната е в последна четвърт.
05.III   Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
06.III 01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
07.III 06 Меркурий е 4.8° от Венера.
10.III 05 Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.III 14 Нептун е 5.5° южно от Луната.
10.III 22 Меркурий е 2.0° южно от Луната.
11.III 13 Венера е 5.9° южно от Луната.
11.III 21 Луната е в новолуние.
12.III 13 Марс е 4.5° южно от Луната.
13.III 03 Уран е 4.0° южно от Луната.
16.III 08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
16.III 23 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
18.III 03 Юпитер е 1.5° северно от Луната.
19.III 05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.III 19 Луната е в първа четвърт.
20.III 01 Астероида 14 Irene е в противостояние на Слънцето.
20.III 13 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
22.III 19 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
22.III 20 Марс е 0.7' от Уран. Близко съединение.
27.III 11 Луната е в пълнолуние.
28.III 19 Венера е в горно съединение със Слънцето.
29.III 01 Венера е 0.7° от Уран.
29.III 02 Уран е в съединение със Слънцето.
29.III 20 Сатурн е 3.3° северно от Луната.
30.III 07 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
31.III 03 Преминаване към лятно време.Часовника се преместват един час напред.
31.III 06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________ 

04 февруари 2013

Вечерна видимост на Меркурий през февруари

През февруари Меркурий е видим на вечерното небе в западна посока, след залез слънце, при поява на първите звезди. Видимостта започва на 4 и завършва на 26 февруари.

На 8 февруари Меркурий и Марс ще се сближат на по-малко от половин градус (видимия диаметър на Луната). Меркурий ще е от -1,1 звездна величина и фаза 0,8. Марс ще е от 1,2 звездна величина. 


Марс и Меркурий на 8 февруари в 18:30 часа. 
На 11 февруари младата луна ще се доближи до Меркурий, който е от 0,9 зв.вел. и с фаза 0,7.

Марс и Меркурий на 11 февруари в 18:30 часа.

На 17 февруари Меркурий е с най-продължителна видимост, а на 16ти е най-отдалечен видимо от Слънцето. При започване на гражданския полумрак Меркурий се намира 11° над хоризонта с -0,2 зв.вел. и фаза 0,5 (половината осветен).

Марс и Меркурий на 17 февруари в 18:30 часа.
Звездната величина, осветената част и продължителността на видимост намаляват до 26 февруари, когато планетата се губи в зарята на залязващото Слънце.

Марс и Меркурий на 20 февруари в 18:30 часа.
Точни данни могат да се намерят в "Астрономически календар - Меркурий"

27 януари 2013

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Меркурий (-1.1), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4), Сатурн (0.4); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (8.0), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (7.7), 9 Metis (9.6), 14 Irene (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.II  09 Сатурн е 3.4° северно от Луната.
03.II  15 Луната е в последна четвърт.
04.II  04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.II  22 Марс е 0.4° от Нептун.
07.II  01 Меркурий е 0.4° от Нептун.
07.II  14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.II  19 Меркурий е 0.3° от Марс.
09.II  12 Венера е 5.8° южно от Луната.
10.II  09 Луната е в новолуние.
11.II  03 Нептун е 5.5° южно от Луната.
11.II  11 Марс е 5.8° южно от Луната.
11.II  16 Меркурий е 4.9° южно от Луната.
12.II  12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.II  15 Уран е 4.2° южно от Луната.
16.II  23 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост.
17.II  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.II  04 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.II  22 Луната е в първа четвърт.
18.II  13 Юпитер е 0.9° северно от Луната.
19.II  08 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.II  12 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
21.II  08 Астероида 20 Massalia е в съединение със Слънцето.
21.II  09 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
21.II  09 Нептун е в съединение със Слънцето.
22.II  21 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.II  22 Луната е в пълнолуние.
26.II  11 Меркурий е 4.2° от Марс.
28.II  15 Венера е 0.7° от Нептун.
_______________________________________________________________________________ 

25 януари 2013

Съзвездието Бик (Телец) на януарското небе.


Съзвездието Бик

Бик е Зодиакално съзвездие, разположено между съзвездията Орион, Колар и Персей. Най-характерна е силно червената звезда от първа величина Алдебаран - налятото с кръв око на разярения митологичен бик. Главата на бика е образувана от групата звезди около Алдебаран - разсеяният звезден куп Хиади. Наляво от тях звездите β и ζ образуват рогата на бика. Линията образувана от звездите λ и ν може да се счита за негов преден крак. Останалите части от животното, се допълват от въображението на наблюдателя.

Съзвездието Бик е видимо в южна посока през януари  около 20-21 часа. 

В района на съзвездието се намират две забележителни звездни групи, които могат да бъдат разглеждани като самостоятелни "подсъзвездия".

В дясно и по-горе от Алдебаран (към Персей) се намира красивата звездна група Плеади. Нашият народ я нарича Квачка, защото вижда кокошка със 6-7 пилета. Плеадите представляват звездна групировка с повече от 130 звезди, които имат общ произход, почти еднакви физически свойства и като рой се движат дружно по еднакъв начин. Разстоянието до тях е 130 pc, а диаметъра на групата е 5.3 pc. Звездите на Плеадите принадлежат към категорията гиганти. Поставено между тях, Слънцето би било звезда едва от 10 величина. С просто око обаче се виждат от 6 до 9 от тях (според остротата на зрението на наблюдателя). Най-светлата, Алциона η е от трета, а останалите 8 от 4 и 5 величина.

Друг забележителен звезден куп в Телец са Хиадите. Той е най-близкият до нас, на разстояние 45 pc. Заема площ с видим диаметър около 7°, а в действителност това е разстояние почни 6.25 pc. Хиадите се виждат непосредствено в дясно от Алдебаран, Който се намира на два пъти по малко разстояние от нас и следователно не участва в този звезден куп. Съставящите го звезди, предимно от 3-5 величина, са гиганти, много по големи и по светли от Слънцето, което поставено между тях, не би се виждало с просто око.

Подробна информация за съзвездието е публикувана на страницата "Астрономически календар - Бик"