Публикации

Показват се публикации от 2013

"Астрономически календар" за 2014 е публикуван.

Новото издание на "Астрономически календар" за 2014 година е публикувано и може да бъде ползвано на адрес:

http://astrocalendar.50webs.com/index.html

За Слънцето, Луната, планетите и малките тела от слънчевата система са дадени прецизни данни относно положението, блясъка и видимият им диаметър, изгрева и залеза, както карти на звездното небе и условия за наблюдението им. Има раздел с описание на съзвездията, ярките звезди и мъгливи обекти.

Автора пожелава на читателите звездна и успешна нова 2014 година!

Януари 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40Планети: вечер - Меркурий (-0.5), Уран (5.9), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7); сутрин - Венера (-4.5), Марс (0.6), Сатурн (0.6). Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (7.4), 4 Vesta (7.3)Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2014г. hh _______________________________________________________________________________ 01.I 13 Луната е в новолуние. 01.I 16 Меркурий е 6,6° южно от Луната. 01.I 22 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 02.I 13 Венера е 2,0° южно от Луната. 03.I 00 Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І. 03.I 02 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий. 04.I 13 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий. 05.I 00 Нептун е 5,1° южно от Луната. 05…

Кометата C/2013 R1 (Lovejoy) е видима в любителски телескоп.

Изображение
Комета е видима на утринното небе след изгрева и до към 6 часа и на вечерното небе след 18:30 часа до залезът и. За наблюдение може да се използва телескоп с диаметър на обектива по-голям от 60 мм. Също C/2013 R1 (Lovejoy) е интересен обект и за астрофотография. Кометата преминава през съзвездията Воловар, Северна корона и Херкулес.


Перихелий: 22.XII 19 ————————────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────── Дата Изгрев Транзит Залез │ α δ π Δ r │ λ V 2013 hh:mm hh:mm hh:mm │ hh mm ss.s °° '' "" " A.U. A.U. │ ° m ————————────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────── 01.XII 01:03 10:40 20:17 │ 14 48 32.3 +40 40 29 17,9 0,491 0,910 │ 66,6 8,0 08.XII 02:32 11:19 20:06 │ 15 58 03.3 +35 21 16 14,3 0,612 0,859 │ 59,8 8,3 15.XII 03:18 11:31 19:43 │ 16 38 12.4 +30 12 30 11,7 0,750 0,825 │ 54,8 8,5 22.XII 03:40 11:28 19:15 │ 17 03…

Декември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XII - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XII - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40Планети: вечер - Венера (-4.7), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7), Уран (5.8); сутрин - Меркурий (-0.7), Марс (0,9), Сатурн (0.6).Астероиди:1 Ceres (8.6), 2 Pallas (8.0), 4 Vesta (7.7), 7 Iris (9.6), 20 Massalia (9.6)Комети: C/2012 S1 (2.3)_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2012г. hh _______________________________________________________________________________ 01.XII 11 Сатурн е 1.2° северно от Луната. 02.XII 00 Меркурий е 0.4° южно от Луната. 03.XII 02 Луната е в новолуние. 04.XII 12 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 05.XII 23 Венера е 7.5° южно от Луната. 08.XII 03 Астероида 2 Pallas е най-близо до Слънцето. Перихелий. 08.XII 15 Нептун е 5.3° южно от Луната. 09.XII 17 Луната е в първа четвърт. 11.XII 06 Уран е 3.2° южно от Луната. 11.XII 17 Мерку…

Кометата C/2012 S1 (ISON) - утринна видимост

Изображение
Повече информация в "Астроночески календар".

Ноември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40Планети: вечер - Венера (-4.7), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.5), Уран (5.7); сутрин - Меркурий (-0.7), Марс (1.3).Астероиди:1 Ceres (8.8), 2 Pallas (8.6), 4 Vesta (8.0), 7 Iris (9.3), 20 Massalia (8.9), 324 Bamberga (9.4)Комети: C/2012 S1 (2.6)_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 01.XI 01 Астероида 20 Massalia е в противостояние на Слънцето. 01.XI 10 Венера е в най-голяма източна елонгация (47°). Вечерна видимост. 01.XI 21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето 03.XI 08 Меркурий е 0.0° южно от Луната. 03.XI 09 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 03.XI 10 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 03.XI Пълно слънчево затъмнение, в…

Частично лунно затъмнение от земната полусянка на 19 октомври 2013

Условия за наблюдение Затъмнението е изцяло видимо от територията на България, като започва преди кулминацията на Луната, малко след полунощ. Продължителността му е 4:04 часа. Максимално ще бъде затъмнена две трети от Луната. Често при частични затъмнения от полусянката на Земята се наблюдава повишена яркост на Луната.
ЕфемеридиЛунно затъмнение на 19 октомври 2013г. ________________________________________________________________________ Явление Официално време P.A. Подлунна точка И.Д.С.Ш. hh:mm:ss dd.mm o o o ------------------------------------------------------------------------ 1 Луната навлиза в полусянката 0:48:19 19.10 121 27 11 4 Максимално затъмнение 2:50:17 19.10 -2 11 7 Луната напуска полусянката 4:52:07 19.10 208 -31 11 ______________________________…

Октомври 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40Планети: вечер - Венера (-4.4),; цяла нощ - Юпитер (-2.3), Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Марс (1.6).Астероиди:1 Ceres (8.8), 2 Pallas (8.8), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (8.2), 7 Iris (8.8), 20 Massalia (9.1), 324 Bamberga (8.7)Комети: C/2012 S1 (6.9)_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 01.X 05 Марс е 6.3° северно от Луната. 03.X 16 Уран е в противостояние на Слънцето. 04.X 02 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий. 05.X 03 Луната е в новолуние. 07.X 01 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 07.X 03 Меркурий е 2.8° южно от Луната. 07.X 06 Сатурн е 1.9° северно от Луната. 08.X 16 Венера е 4.7° южно от Луната. 08.X 22 Меркурий е 5.0° от Сатурн. 09.X 13 Меркури…

Есенното равноденствие е на 22 септември 2013.

Центъра на слънчевия диск пресича небесния екватора на 22 септември 2013 г. в 23 часа. Като явлението ще настъпи в съзвездието Дева. Тази година Луната също ще пресече еклиптиката (видимия път на Слънцето) в същия ден 16 часа. Равенство между деня и ноща ще настъпи на 25 септември, като следствие от видимия размер на Слънцето и пречупването на светлината му от атмосферата.

Септември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40Планети: вечер - Венера (-4.1), Сатурн (0.7); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Марс (1.6), Юпитер (-2.1).Астероиди:1 Ceres (8.7), 2 Pallas (9.0), 3 Juno (9.3), 7 Iris (8.3), 8 Flora (9.8), 20 Massalia (9.9), 324 Bamberga (8.2)Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 02.IX 09 Марс е 6.0° северно от Луната. 05.IX 14 Луната е в новолуние. 06.IX 13 Меркурий е 4.5° северно от Луната. 08.IX 17 Луната покрива звездата Спика от съзвездието Дева. 08.IX 23 Венера е 0.4° северно от Луната. 09.IX 18 Сатурн е 2.3° северно от Луната. 09.IX 20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 12.IX 20 Луната е в първа четвърт. 13.IX 21 Астероида 324 Bamberga е в противостояние…

Ярка нова звезда в съзвездието Делфин

Изображение
На 14 август, избухна ярка нова звезда в съзвездието Делфин. В момента е от 4.5 зв. вел. като е достъпна за наблюдение с просто око или бинокъл дори в градски условия. След 22 часа съзвездието Делфин може да бъде видяно в южна посока 55 градуса над хоризонта. Новата звезда се намира в Млечния път, близо до границата със съзвездието Стрела.
За повече информация: Sky&Teleskop


Август, 2013 - видимост на планетиет и астрономически явления

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40Планети: вечер - Венера (-4.0), Сатурн (0.7); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-1.2), Марс (1.6), Юпитер (-2.0).Астероиди:2 Pallas (9.1), 3 Juno (9.0), 7 Iris (8.0), 8 Flora (9.2), 324 Bamberga (8.6)Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 03.VIII 11 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 04.VIII 00 Юпитер е 4.0° северно от Луната. 04.VIII 04 Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето. 04.VIII 13 Марс е 5.2° северно от Луната. 05.VIII 09 Меркурий е 4.3° северно от Луната. 06.VIII 08 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето. 07.VIII 00 Луната е в новолуние. 07.VIII 12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 10.VIII 01 Венера е 4.8° северно от Луната. 12…

Юли, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40Планети: вечер - Венера (-3.9); цяла нощ - Сатурн (0.5), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (0.3), Марс (1.6), Юпитер (-1.9), Уран (5.8).Астероиди:3 Juno (9.3), 7 Iris (8.4), 8 Flora (8.8), 324 Bamberga (9.5)Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 03.VII 06 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 05.VII 17 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий. 06.VII 15 Марс е 3.7° северно от Луната. 07.VII 03 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 07.VII 06 Юпитер е 3.5° северно от Луната. 08.VII 10 Луната е в новолуние. 08.VII 14 Меркурий е 0.1° южно от Луната. 09.VII 07 Сатурн сменя посоката на видимото си движение. 09.VII 21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето 10.VII 21 Венера е 6.7° северно от

Съзвездието Воловар

Ако продължим дъгата, образувана от опашката на Голямата мечка, ще стигнем до най-светлата звезда в северната половина на небето - Арктур, която принадлежи към съзвездието Воловар. Основната фигура на това съзвездие прилича на удължен петоъгълник.

В началото на юни можем да видим Воловар в южна посока високо над хоризонта около 22 часа.

Съзвездие Воловар - карти и изчерпателна информация в астрономически пътеводител "Нашето звездно небе".

Юни, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40Планети: вечер - Меркурий (-0.1), Венера (-3.9); цяла нощ - Сатурн (0.4); сутрин - Уран (5.9), Нептун (7.9).Астероиди:1 Ceres (8.8), 7 Iris (9.6), 8 Flora (9.7)Комети: _______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 03.VI 07 Уран е 3.7° южно от Луната. 06.VI 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 07.VI 16 Марс е 1.8° северно от Луната. 07.VI 20 Нептун сменя посоката на видимото си движение. 08.VI 18 Луната е в новолуние. 09.VI 11 Юпитер е 3.1° северно от Луната. 10.VI 00 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 10.VI 13 Венера е 5.3° северно от Луната. 11.VI 00 Меркурий е 5.8° северно от Луната. 12.VI 19 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (24°). Вечерна видимост. 13.VI 17 Венера е най-близо д…

Танц на три планети след залез слънце

Изображение
До края на месеца след залеза на Слънцето в западна посока ще се виждат три планети. Венера , която ще се изкачва все по-високо над хоризонта. Меркурий, за който започва последната за тази година вечерна видимост. Юпитер, които ще се загуби в зарята на залеза и ще се появи на утринното небе в средата на юли. Меркурий ще намалява блясъка си и осветената му част, а диаметъра ще нараства. Венера е почти изцяло осветена.
Точни и подробни данни могат да се намерят в "Астрономически календар":
за Меркурий, за Венера и за Юпитер.Съзвездията през май

Изображение
Обновена информация и карти за пролетните съзвездия в астрономическия пътеводител - "Нашето звездно небе" :

Лъв
Дева
Воловар
Хидра
Ловджийски кучета
Косите на Вероника
Чаша
Гарван
Северна корона
и др.

Нашето звездно небе - Хидра

Обширно и извънредно дълго съзвездие на юг от небесния екватор. Ако съединим последователно по-светлите му звезди, ще получим характерната фигура на змия с глава. Лесно се открива главата, група от шест звезди, разположена под съзвездието Рак ...

Повече за съзвездието: Нашето звездно небе - Хидра.

Нашето звездно небе - съзвездия през май

Изображение
С настъпването на вечерта, на майското небе в южна посока се откроява фигурата на съзвездието Лъв, очертана от пет ярки звезди. В тази посока се виждат и по-слабите съзвездия Малък лъв и Секстант.

В обновяващия се астрономически пътеводител "Нашето звездно небе", са представени съзвездията: Лъв, Малък лъв и Секстант.Май, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Меркурий (-0.7), Венера (-3.9), Юпитер (-2.0); цяла нощ - Сатурн (0.1); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди:1 Ceres (8.8), 4 Vesta (8.4),
Комети: C/2011 L4 (8.0)
_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 02.V 14 Луната е в последна четвърт. 04.V 06 Нептун е 5.7° южно от Луната. 06.V Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V. 06.V 23 Уран е 3.8° южно от Луната. 08.V 03 Меркурий е 0.4° от Марс. 09.V 16 Марс е 0.4° южно от Луната. 09.V 22 Меркурий е 0.3° южно от Луната. 09.V 22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел. 10.V Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо в България. 10.V 03 Луната е в новолуние. 10.V 16 Венера пресича …

Лунно затъмнение и метеорен поток през следващата седмица.

Метеорният поток  Лириди е с променлива и трудна за предсказване интензивност и момент на максимума. Очаква се около 20 метеора на час да падат в ранните часове на 22 април. Добре е да се проведат наблюдения също вечерите на 21 и 23 април. Радиантът, близо до звездата Вега, изгрява около 22:30 часа и е видим до зазоряване около 6 часа.

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 25 април е изцяло видимо от територията на България. То започва един час след изгрева на Луната в 21 часа и завършва по време на кулминацията и в 1 часа. При максималното затъмнение ще бъде покрита само малка част от лунния диск 2%. Продължителността на затъмнението от земната сянка е само 35 минути.

Лунно затъмнение на 25 април 2013г. ________________________________________________________________________ Явление Официално време P.A. Подлунна точка И.Д.С.Ш. h…

Нашето звездно небе - нов астрономически пътеводител.

"Нашето звездно небе" е астрономически пътеводител, който съдържа карти на видимото звездно небе, описание на съзвездията и списъци с астрономически обекти интересни за наблюдение. Адреса е:

http://astrocalendar.50webs.com/star/index.html

Пътеводителя ще бъде допълнен и реконструиран до средата на май.

Април, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-3.9), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Сатурн (0.1); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди:1 Ceres (8.7), 4 Vesta (8.3), 14 Irene (9.2)
Комети: C/2011 L4 (4.5)
_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 01.IV 00 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (28°). Утринна видимост. 02.IV 05 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 03.IV 07 Луната е в последна четвърт. 03.IV 09 Астероида 14 Irene е най-близо до Слънцето. Перихелий. 06.IV 23 Нептун е 5.6° южно от Луната. 07.IV 07 Венера е 0.6° от Марс. 08.IV 07 Меркурий е 6.6° южно от Луната. 09.IV 14 Уран е 3.9° южно от Луната. 10.IV 12 Луната е в новолуние. 10.IV 16 Марс е 2.6° южно от Луната. 10.IV 19 Венера е 3.1° южно от Луната.…

Иван Вазов - Сонет на ученичката А.

СОНЕТ НА УЧЕНИЧКАТА А.

На ученичка А.,
която четеше постоянно
книга „Небесни светила“

Ах, какво е туй желанье,
що в сърцето ти гори?
Що ти е, отговори,
толкова наука, знанье?

Туй ти Северно сиянье,
тез звезди, луна, слънца
дали можат ти прида
повеч блясък, обаянье?

Нали и без тях си ти
пълна с дарби, красоти
и обайваш, и привличаш?

Съвършенство ли желайш?
Научи се да обичаш
и ти всичко ще да знайш!

Иван Вазов, 1880г., Майска китка

Ярка комета на вечерното небе, видима с просто око.

Изображение
От 8 март кометата C/2011 L4 може да се наблюдава след залеза на Слънцето, с появата на първите звезди в западна посока с просто око до края на месеца. Яркостта на кометата  постепенно ще намалява след сближаването с Земята на 5 март и Слънцето на 10 март. Продължителността на видимост нараства през март. Кометата видимо ще се отдалечи от Слънцето от 15° до 30° в края на месеца. Младата луна е близо до кометата на 12 и 13 март.
Повече данни могат да се намерят на страницата "Астрономически календар - комети"

Положение на кометата за София
(за Пловдив -6 мин., за Варна -18 мин.)
------------------------------------------------ Дата Час Азимут° Височина Зв. Елонгация Посока ° Вел. ° ------------------------------------------------ 08 III 19:00 257 запад 1,2 0,6 15,8 09 III 19:00 259 запад 3,0 0,5 15,4 10 III 19:00 261 запад 4,6 0,5 15,3 11 III 19:00 263 запад 6,2 0,6 15,3 12 III 19…

Март, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.III - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.III - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40
Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2.2), Сатурн (0.3); сутрин - .
Астероиди:1 Ceres (8.4), 4 Vesta (8.0), 14 Irene (8,9)
Комети: C/2011 L4 (0.6)
_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 02.III 15 Сатурн е 3.2° северно от Луната. 03.III 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 04.III 14 Меркурий е в долно съединение със Слънцето 04.III 23 Луната е в последна четвърт. 05.III Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) е най-близо до Земята. 06.III 01 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 07.III 06 Меркурий е 4.8° от Венера. 10.III 05 Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) е най-близо до Слънцето. Перихелий. 10.III 14 Нептун е 5.5° южно от Луната. 10.III 22 Меркурий е 2.0° южно от Луната. 11.II…

Вечерна видимост на Меркурий през февруари

Изображение
През февруари Меркурий е видим на вечерното небе в западна посока, след залез слънце, при поява на първите звезди. Видимостта започва на 4 и завършва на 26 февруари.

На 8 февруари Меркурий и Марс ще се сближат на по-малко от половин градус (видимия диаметър на Луната). Меркурий ще е от -1,1 звездна величина и фаза 0,8. Марс ще е от 1,2 звездна величина. 
На 11 февруари младата луна ще се доближи до Меркурий, който е от 0,9 зв.вел. и с фаза 0,7.


На 17 февруари Меркурий е с най-продължителна видимост, а на 16ти е най-отдалечен видимо от Слънцето. При започване на гражданския полумрак Меркурий се намира 11° над хоризонта с -0,2 зв.вел. и фаза 0,5 (половината осветен).
Звездната величина, осветената част и продължителността на видимост намаляват до 26 февруари, когато планетата се губи в зарята на залязващото Слънце.

Точни данни могат да се намерят в "Астрономически календар - Меркурий"

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Меркурий (-1.1), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4), Сатурн (0.4); сутрин - .
Астероиди:1 Ceres (8.0), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (7.7), 9 Metis (9.6), 14 Irene (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2013г. hh _______________________________________________________________________________ 03.II 09 Сатурн е 3.4° северно от Луната. 03.II 15 Луната е в последна четвърт. 04.II 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 04.II 22 Марс е 0.4° от Нептун. 07.II 01 Меркурий е 0.4° от Нептун. 07.II 14 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 08.II 19 Меркурий е 0.3° от Марс. 09.II 12 Венера е 5.8° южно от Луната. 10.II 09 Луната е в новолуние. 11.II 03 Нептун е 5.5° южно от Луната. 11.II 11 Марс е 5.8° южно от Луната. 11.II 16 М…

Съзвездието Бик (Телец) на януарското небе.

Изображение
Съзвездието Бик

Бик е Зодиакално съзвездие, разположено между съзвездията Орион, Колар и Персей. Най-характерна е силно червената звезда от първа величина Алдебаран - налятото с кръв око на разярения митологичен бик. Главата на бика е образувана от групата звезди около Алдебаран - разсеяният звезден куп Хиади. Наляво от тях звездите β и ζ образуват рогата на бика. Линията образувана от звездите λ и ν може да се счита за негов преден крак. Останалите части от животното, се допълват от въображението на наблюдателя.

В района на съзвездието се намират две забележителни звездни групи, които могат да бъдат разглеждани като самостоятелни "подсъзвездия".
В дясно и по-горе от Алдебаран (към Персей) се намира красивата звездна група Плеади. Нашият народ я нарича Квачка, защото вижда кокошка със 6-7 пилета. Плеадите представляват звездна групировка с повече от 130 звезди, които имат общ произход, почти еднакви физически свойства и като рой се движат дружно по еднакъв начин. Разстоянието д…