27 януари 2013

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Меркурий (-1.1), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4), Сатурн (0.4); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (8.0), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (7.7), 9 Metis (9.6), 14 Irene (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.II  09 Сатурн е 3.4° северно от Луната.
03.II  15 Луната е в последна четвърт.
04.II  04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.II  22 Марс е 0.4° от Нептун.
07.II  01 Меркурий е 0.4° от Нептун.
07.II  14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.II  19 Меркурий е 0.3° от Марс.
09.II  12 Венера е 5.8° южно от Луната.
10.II  09 Луната е в новолуние.
11.II  03 Нептун е 5.5° южно от Луната.
11.II  11 Марс е 5.8° южно от Луната.
11.II  16 Меркурий е 4.9° южно от Луната.
12.II  12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.II  15 Уран е 4.2° южно от Луната.
16.II  23 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост.
17.II  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.II  04 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.II  22 Луната е в първа четвърт.
18.II  13 Юпитер е 0.9° северно от Луната.
19.II  08 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.II  12 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
21.II  08 Астероида 20 Massalia е в съединение със Слънцето.
21.II  09 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
21.II  09 Нептун е в съединение със Слънцето.
22.II  21 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.II  22 Луната е в пълнолуние.
26.II  11 Меркурий е 4.2° от Марс.
28.II  15 Венера е 0.7° от Нептун.
_______________________________________________________________________________ 

25 януари 2013

Съзвездието Бик (Телец) на януарското небе.


Съзвездието Бик

Бик е Зодиакално съзвездие, разположено между съзвездията Орион, Колар и Персей. Най-характерна е силно червената звезда от първа величина Алдебаран - налятото с кръв око на разярения митологичен бик. Главата на бика е образувана от групата звезди около Алдебаран - разсеяният звезден куп Хиади. Наляво от тях звездите β и ζ образуват рогата на бика. Линията образувана от звездите λ и ν може да се счита за негов преден крак. Останалите части от животното, се допълват от въображението на наблюдателя.

Съзвездието Бик е видимо в южна посока през януари  около 20-21 часа. 

В района на съзвездието се намират две забележителни звездни групи, които могат да бъдат разглеждани като самостоятелни "подсъзвездия".

В дясно и по-горе от Алдебаран (към Персей) се намира красивата звездна група Плеади. Нашият народ я нарича Квачка, защото вижда кокошка със 6-7 пилета. Плеадите представляват звездна групировка с повече от 130 звезди, които имат общ произход, почти еднакви физически свойства и като рой се движат дружно по еднакъв начин. Разстоянието до тях е 130 pc, а диаметъра на групата е 5.3 pc. Звездите на Плеадите принадлежат към категорията гиганти. Поставено между тях, Слънцето би било звезда едва от 10 величина. С просто око обаче се виждат от 6 до 9 от тях (според остротата на зрението на наблюдателя). Най-светлата, Алциона η е от трета, а останалите 8 от 4 и 5 величина.

Друг забележителен звезден куп в Телец са Хиадите. Той е най-близкият до нас, на разстояние 45 pc. Заема площ с видим диаметър около 7°, а в действителност това е разстояние почни 6.25 pc. Хиадите се виждат непосредствено в дясно от Алдебаран, Който се намира на два пъти по малко разстояние от нас и следователно не участва в този звезден куп. Съставящите го звезди, предимно от 3-5 величина, са гиганти, много по големи и по светли от Слънцето, което поставено между тях, не би се виждало с просто око.

Подробна информация за съзвездието е публикувана на страницата "Астрономически календар - Бик"

18 януари 2013

Юпитер и Луната се срещат на 21-22 януари в съзвездието Бик.

Юпитер ще бъде покрит от Луната на 22 януари в 5 часа, явлението няма да е видимо от територията на България. Максимално сближаване 2° между обектите ще се наблюдава при залеза им, след 3 часа на 22 януари. Около 20 часа на 21 януари планетите ще са на разстояние 4.5° както е показано на картата по-долу.


С просто око може да се наблюдава съзвездието Бик, разсеяния звезден куп Плиади, Юпитер и Луната. С бинокъл ще се видят фигури от лунната повърхност, спътниците на Юпитер и слаби звезди от куповете Плеади и Хиади. С телескоп може да се наблюдава зоните в атмосферата на Юпитер, спътниците му, релефа на Луната , както и двойни звезди от Плеади и Хиади.

За 20 часа спътниците на Юпитер имат следното разположение:

Като в 20:48 ще завърши затъмнението на спътника Ганимед от сянката на Юпитер. Подробни сведения за Юпитер могат да се открият на адрес "Астрономически календар - Юпитер", а за галилеевите спътници  от страницата http://astrocalendar.50webs.com/jupitersat.html.

Луната на 21 януари нараства към пълнолуние и е с фаза 0,7:


Точни данни за спътника могат да се получат от "Астрономически календар - Луна".

Интересното съзвездие Бик с ярки и обширни звездни купове, Плеади и Хиади, съставени от многобройни кратни звезди е важен и интересен обект за наблюдение от астронома любител. Карти и сведения за съзвездието Бик са публикувани на страницата "Звездно небе - Бик"