Януари 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Меркурий (-0.5), Уран (5.9), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7); сутрин - Венера (-4.5), Марс (0.6), Сатурн (0.6).

Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (7.4), 4 Vesta (7.3)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  13 Луната е в новолуние.
01.I  16 Меркурий е 6,6° южно от Луната.
01.I  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
02.I  13 Венера е 2,0° южно от Луната.
03.I  00 Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І.
03.I  02 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
04.I  13 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  00 Нептун е 5,1° южно от Луната.
05.I  23 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
07.I  13 Уран е 2,9° южно от Луната.
08.I  00 Меркурий е 6.5° от Венера
08.I  05 Луната е в първа четвърт.
09.I  13 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.I  14 Венера е в долно съединение със Слънцето
15.I  07 Юпитер е 4,9° северно от Луната.
16.I  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.I  06 Луната е в пълнолуние.
23.I  05 Марс е 3,5° северно от Луната.
23.I  08 Астероида (6) Hebe е в съединение със Слънцето.
24.I  03 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.I  05 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.I  07 Луната е в последна четвърт.
25.I  15 Сатурн е 0,6° северно от Луната.
29.I  04 Венера е 2,2° северно от Луната.
30.I  09 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
30.I  11 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
30.I  23 Луната е в новолуние.
31.I  11 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост.
31.I  21 Венера сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика