31 декември 2010

Ново издание на астрономически календар.

Поредното двадесет и шесто издание на астрономически календар е публикувано.
Автора пожелава на всички читатели, весел празник и звездна нова година.

27 декември 2010

Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2.3), Уран (5.9);
цяла нощ - Сатурн (0.7);
сутрин - Меркурий (0.0), Венера (-4.5).
Астероиди: 3 Juno (9.6), 4 Vesta (7.8), 6 Hebe (9.5), 7 Iris (8.0), 23 Thalia (9.2), 44 Nysa (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.I  16   Меркурий е 3.8° северно от Луната.
03.I  03   Максимум на метеорния поток Квадрантиди. 
        Активност от 28.XIІ до 12.І.
03.I  14:47 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
03.I  20:31 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.I      Частично слънчево затъмнение 
        изцяло видимо от България.
04.I  11:02 Луната е в новолуние.
04.I  14   Юпитер е 0.5° южно от Уран.
05.I  01   Марс е 2.7° южно от Луната.
07.I  22   Нептун е 4.8° южно от Луната.
08.I  18   Венера е в най-голяма западна елонгация (47°). 
        Утринна видимост.
09.I  16   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (23°). 
        Утринна видимост. 
10.I  07:37 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
10.I  11   Уран е 6.0° южно от Луната.
10.I  13   Юпитер е 6.5° южно от Луната.
12.I  13:31 Луната е в първа четвърт. 
18.I  02:08 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
19.I  23:21 Луната е в пълнолуние. 
21.I  02   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
22.I  02:09 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.I  12   Астероида 23 Thalia е в противостояние на Слънцето.
24.I  09   Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
25.I  06   Сатурн е 7.6° северно от Луната.
26.I  14:57 Луната е в последна четвърт.
27.I  10   Сатурн сменя посоката на видимото си движение. 
28.I  14   Астероида 27 Euterpe е в съединение със Слънцето.
30.I  05   Венера е 3.5° северно от Луната.
30.I  20:28 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
31.I  03   Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
31.I  09   Астероида 4 Vesta е най-близо до Слънцето. Перихелий.
31.I  10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 
_______________________________________________________________________________

 

21 декември 2010

Начало на астрономическата зима.

Астрономическата зима започва на 22 декември в 1:38 часа, като денят ще има продължителност 9 часа и 2 минути.

19 декември 2010

Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята на 21 декември.

Началото на затъмнението от полусянката на Земята е достъпно за наблюдение от България, преди залеза на Луната, по време на зазоряването на 21 декември. При началото на явлението Луната може да бъде открита в западна посока, няколко градуса над хоризонта. Лунното затъмнение ще се вижда над Европа, Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка,Тихия океан и източна Азия.

         Лунно затъмнение на 21 декември 2010г.
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  07:27:45 21.12   107  - 84   +23
2 Луната навлиза в сянката    08:32:19 21.12   114  - 99   +23
3 Начало на пълното затъмнение  09:40:22 21.12   319  -115   +23
4 Максимално затъмнение     10:16:57 21.12      -124   +23
5 Край на пълното затъмнение   10:53:35 21.12   52  -133   +23
6 Луната напуска сянката     12:01:39 21.12   257  -149   +23
7 Луната напуска полусянката   13:06:04 21.12   264  -164   +23
________________________________________________________________________
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.256.

         Изгрев на Слънцето и залез на Луната 
________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
          изгрев     залез    полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София       07:53     07:55     6:11     07:21
________________________________________________________________________

13 декември 2010

Максимум на метеорния поток Геминиди.

Геминиди е един от най-красивите и сигурно повтарящи се метеорни потоци през годината. На 14 декември активността на му ще надвиши 100 метеора на час, които ще излизат от точка (радиан) близо до звездата Кастор в съзвездието Близнаци. Следите на Геминиди са бавни, ярки и понякога оцветени.

27 ноември 2010

Декември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2,4), Нептун (7.9); цяла нощ - Уран (5.8); сутрин - Венера (-4,7)Сатурн (0.8).
Астероиди: 6 Hebe (9.1), 7 Iris (8.3), 8 Flora (9.5), 16 Psyche (9.5), 23 Thalia (9.5), 37 Fides (9.7)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.XII 14   Сатурн е 7.4° от Луната.
01.XII 17   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (21°). 
        Вечерна видимост.
02.XII 18   Венера е 6.1° от Луната.
05.XII 19:35 Луната е в новолуние.
06.XII 11   Уран сменя посоката на видимото си движение.
06.XII 23   Марс е 0.5° от Луната.
07.XII 06:14 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
07.XII 10   Меркурий е 1.8° от Луната.
09.XII 11   Астероида 16 Psyche е в противостояние на Слънцето.
09.XII 16   Астероида 37 Fides е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.XII 11   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
11.XII 13   Нептун е 4.7° от Луната.
13.XII 10:34 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.XII 15:58 Луната е в първа четвърт.
13.XII 19   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
13.XII 22   Юпитер е 6.6° от Луната.
14.XII 02   Уран е 6.0° от Луната.
14.XII 06   Меркурий е 1.0° от Марс.
14.XII 10   Астероида 9 Metis е най-далече от Слънцето. Афелий.
14.XII 13   Максимум на метеорния поток Геминиди. 
        Активност от 07.ХІІ до 17.ХІІ.
18.XII 11   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
20.XII 03   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
21.XII 10:13 Луната е в пълнолуние.
21.XII 07   Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята.
        Началото му е видимо от България.
21.XII 16:08 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
22.XII 01:38 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
25.XII 14:16 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.XII 06:18 Луната е в последна четвърт.
28.XII 23   Сатурн е 7.5° от Луната.
30.XII 09   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
31.XII 15   Венера е 6.9° от Луната.
31.XII 23   Астероида 63 Ausonia пресича възходящо еклиптиката.

04.I 2011   Частично слънчево затъмнение изцяло видимо от България.
_______________________________________________________________________________

15 ноември 2010

Метеорен поток Леониди.

Метеорния поток Леониди е активен от 10 до 23 ноември, като максимален брой метеори около 20 на час се очакват на 17 ноември в 23 часа (17 часа).
Метеорите могат да се наблюдават след изгрева на съзвездието Лъв около полунощ. Луната залязва между 2 и 4 часа а астрономическия полумрак (зазоряване) започва след 5:40.

08 ноември 2010

Луната покрива звезден куп и мъглявина в Стрелец.

На 9 ноември между 17 и 19 часа луната ще премине пред звездния куп М8 намиращ се в съзвездието Стрелец. Младата луна може да бъде открита във югозападна посока. Първите звезди ще се появят на вечерното небе около 17:40, а след 18:40 ще са видими всички звезди.

27 октомври 2010

Ноември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2,6), Уран (5.8); сутрин - Венера (-4,2), Сатурн (0.9).
Астероиди: 1 Ceres (9.2), 6 Hebe (8.5), 7 Iris (9.1), 8 Flora (9.3), 16 Psyche (9.8), 37 Fides (9.8)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
03.XI  19:25 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.XI  02   Сатурн е 7.3° от Луната.
04.XI  11   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.XI  10   Венера е 0.2° от Луната.
06.XI  06:51 Луната е в новолуние.
07.XI  09   Нептун сменя посоката на видимото си движение.
07.XI  05   Меркурий е 1.6° от Луната.
07.XI  23   Марс е 1.6° от Луната.
08.XI  19   Астероида 6 Hebe е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.XI  02   Астероида 39 Laetitia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.XI  18   Луната покрива звезден куп М8 в Стрелец.
09.XI  22:13 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
13.XI  15   Астероида 12 Victoria е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.XI  18:38 Луната е в първа четвърт.
14.XI  04   Нептун е 4.6° от Луната.
14.XI  10   Астероида 9 Metis пресича низходящо еклиптиката.
15.XI  13:45 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.XI  11   Юпитер е 6.5° от Луната.
16.XI  17   Венера сменя посоката на видимото си движение.
16.XI  18   Уран е 5.9° от Луната.
17.XI  23   Максимум на метеорния поток Леониди. 
        Активност от 10.ХІ до 23.ХІ.
19.XI  07   Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
20.XI  20   Меркурий е 1.7° от Марс.
21.XI  19:26 Луната е в пълнолуние.
24.XI  08:27 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
28.XI  22:36 Луната е в последна четвърт.
28.XI  23   Астероида 37 Fides е в противостояние на Слънцето.
30.XI  20:56 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________ 

20 октомври 2010

Метеори на октомврийското небе.

Метеорния поток Ориониди е активен от 2 октомври до 7 ноември, като максималния брой метеори 30 на час може да бъде наблюдаван около 21 октомври. Радиана на потока се намира на границата на съзвездията Орион и Близнаци.

06 октомври 2010

Нова версия на JAlma.

JAlma е програма предназначена да дава информация за астрономическите явления, положението и наблюдаемите характеристики на Слънцето, Луната, планетите и други малки тела от Слънчевата система, както и за видимостта им на небето в момента. Java астрономическия алманах е интерактивно разширение на сайта "Астрономически календар" и позволява да се изчисляват моментни, локализирани и по-пълни ефемериди.
Новото в първата алфа версия на JAlma са астрономическите явления, подобрен е графичния вид и точността на времената на изгрев, транзит и залез.

Програмата може да бъде изтеглена от саита "http://sourceforge.net/projects/jalma/".

Jalma 07 с изцяло български интерфейс.

27 септември 2010

Октомври - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2,8), Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (9.1), 6 Hebe (7.9), 7 Iris (9.5), 8 Flora (8.6), 39 Laetitia (9.7), 471 Papagena (9.7)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.X  03   Сатурн е в съединение със Слънцето.
01.X  05:41 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
01.X  06:51 Луната е в последна четвърт.
04.Х  00   Венера е 6.5° от Марс.
06.X  16:38 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
07.X  09   Меркурий е 6.7° от Луната.
07.X  12   Сатурн е 7.2° от Луната.
07.X  22   Венера сменя посоката на видимото си движение.
07.X  21:44 Луната е в новолуние.
08.Х  14   Меркурий е 0.5° от Сатурн.
09.X  20   Венера е 3.2° от Луната.
10.X  03   Марс е 3.4° от Луната.
13.X  18:34 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.X  00:26 Луната е в първа четвърт.
17.X  04   Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
17.X  21   Нептун е 4.4° от Луната.
18.X  21:17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
20.X  08   Юпитер е 6.5° от Луната.
20.X  13   Уран е 5.8° от Луната.
21.X      Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
23.X  04:36 Луната е в пълнолуние.
25.X  03   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
25.Х  16   Меркурий е 6.5° от Венера.
28.X  06:15 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
29.X  04   Венера е в долно съединение със Слънцето.
30.X  15:45 Луната е в последна четвърт.
31.X  04:00 Преминаване към астрономическо време. 
        Часовника се премества един час назад.
_______________________________________________________________________________ 

22 септември 2010

Начало на астрономическата есен.

Слънцето ще премине през равноденствената точка, намираща се сега в съзвездието Дева на 23 септември в 06:08 часа. Същинското равенство на деня и нощта ще настъпи на 26 септември.

18 септември 2010

18 Септември - ден на софтуерната свобода.

На 18 септември целия свят отбелязва деня на софтуерна свобода и това е формален повод да потърсим отговор на въпроса, дали новите технологии обхванали изцяло живота, са ограничение и препятствие или ни водят по пътя на повишени възможности, гъвкавост и лична свобода. В този ден трябва да осмислим какво ни дава свободния софтуер във всекидневието, ползите и успехите, но също и да споделим мнението си с обществото.

От две години автора използва за работа, комуникации и забавление единствено операционна система Ubuntu, като си служи редовно със следния свободен софтуер:  
OpenOffice - мощен и пълноценен офис пакет,  
NetBeans - среда за разработка на софтуер,  
bluefish - редактор на WEB,
pidgin - универсален комуникатор,
всички те изцяло кирилизирани и напълно функционални. 


Свободния софтуер е в полза на астрономията със стотици прекрасни програми:
Stellarium - планетариумен симулатор,
Cartes du Ciel - астрономически карти,
Celestia - тримерно представяне на небето,
Xplanet - реалистични изображения на планетите,
xorsa - интегратор на орбити.


Свободен софтуер с отворен код може да бъде намерен в следните хранилища:
SourceForge, FSF Directory и Softpedia.

14 септември 2010

Утринна видимост на Меркурий.

Бързата, малка планета Меркурий е видима на утринното небе в източна посока след изгрева и около 05:30. Благоприятен за наблюдение е периода от 14 до 24 септември, когато Меркурий се изкачва до 10 градуса над хоризонта, а на 19 е видимо най-далече от Слънцето. Осветената част на планетата нараства, заедно с това и блясъка, а видимият и диаметър намалява.

За повече данни и карти "Астрономически календар - Меркурий".

03 септември 2010

Юпитер и Уран на септемврийското небе.

Юпитер и Уран се намират в съзвездието Риби и са видими през цялата нощ. Двете планети постепенно се сближават, като на 19 септември ще бъдат на разстояние по малко от един градус.
Юпитер е най-близо до Слънцето на 16 март 2011 година, а най-близо до Земята на 21 септември. Планетата през месеца е с видим диаметър 50 дъгови секунди и звездна величина -2,9, близо до възможно най-големите стойности. В телескоп с увеличение над 50 пъти можем да видим червеното петно и други структури от атмосферата на гигантската планета. Галилеевите спътници са ясно различими в бинокъл, а наблюдението им е винаги интересно и полезно.
Уран също е най-близо до Земята на 21 септември, като видимия му диаметър е 4 дъгови секунди, а звездната величина 5,7. Планетата може да бъде открита с бинокъл, а в телескоп с по-голямо увеличения  се разкрива и формата на планетния диск. Спътниците на Уран са от 14 звездна величина и се движат близо до централната планета.

За по-пълни сведения и карти на положението между звездите:
Астрономически календар - Юпитер
Астрономически календар - Уран.

Юпитер и Уран на 21 септември в 21 часа.

29 август 2010

Гигантско слънчево петно.

Слънцето навлиза в период на повишена активност, броя и размера на слънчевите петна ще нарасне. Повече от месец е видимо на слънчевата повърхност гигантско петно с размер по-голям от Земята. Петното 1092 беше в центъра на слънчевия диск на 3 август и отново ще кулминира на 30 август с регистрация 1101.

Увеличение на телескопа от 15 до 70 пъти е достатъчно за да видим петното и дори структурата му. Наблюдението се извършва като зад окуляра на телескопа, на 15-20 сантиметра поставим бял, плътен лист. Проекцията на слънцето върху листа можем да фотографираме и ако съблюдаваме за положението на телескопа, листа и фотоапарата лесно ще определим оста на въртене на Слънцето и измерим координатите на петното. Слънцето не се наблюдава с око през окуляра дори и при използване на какъв да е филтър!

За повече сведения:
http://www.solar.ifa.hawaii.edu/ARMaps/armaps.html
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
Детайлна снимка на петното.
Астрономически календар - Слънце

27 август 2010

Септември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4,6), Марс (1.5), Сатурн (1.0); цяла нощ - Юпитер (-2,9), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (0.0).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 6 Hebe (7.7), 7 Iris (9.7), 8 Flora (8.2), 39 Laetitia (9.2), 471 Papagena (9.7)

Комети: 10P/Tempel (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.IX  20:21 Луната е в последна четвърт.
03.IX  15   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
04.IX  03:14 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
06.IX  08   Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
07.IX  02   Марс пресича низходящо еклиптиката.
08.IX  00   Меркурий е 1.5° от Луната.
08.IX  06:58 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.IX  13:29 Луната е в новолуние.
09.IX  20   Сатурн е 7.2° от Луната.
11.IX  03   Астероида 8 Flora е в противостояние на Слънцето.
11.IX  08   Марс е 4.7° от Луната.
11.IX  15   Венера е 0.3° от Луната.
12.IX  05   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
14.IX  12   Астероида 39 Laetitia е в противостояние на Слънцето.
15.IX  08:49 Луната е в първа четвърт.
16.IX  16:55 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
16.IX  20   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
19.IX  02   Уран е 0.8° от Юпитер.
19.IX  20   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°). 
        Утринна видимост.
20.IX  16   Нептун е 4.2° от Луната.
21.IX  06   Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
21.IX  11:02 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.IX  12   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
21.IX  14   Юпитер е в противостояние на Слънцето.
21.IX  19   Уран е в противостояние на Слънцето.
23.IX  06:08 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX  08   Юпитер е 6.5° от Луната.
23.IX  08   Уран е 5.7° от Луната.
23.IX  12:16 Луната е в пълнолуние.
26.IX  08   Астероида 471 Papagena е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

17 август 2010

Нептун е в противостояние на Слънцето.

Нептун е в противостояние на Слънцето на 20 август. Далечната планета е видима цяла нощ, като синя звезда на границата между съзвездията Козирог и Водолей. Нептун маже да бъде открит със светосилен бинокъл или малък телескоп, а за сигурно наблюдение на планетния диск е необходимо увеличение 120 пъти. Луната ще се доближи до планетата на 24 август и 20 септември.

Път на Нептун между звездите.

03 август 2010

Четири планети са видими след залеза на Слънцето.

При вечер в западна посока първо ще се види изключително ярката Венера, а малко по-късно над нея близо един до друг ще станат различими Марс и Сатурн. Меркурий също може да бъде открит няколко градуса над хоризонта. На 13 август към четирите планети ще се присъедини и младата Луна.
Точни данни могат да бъдат намерени на страниците за Меркурий, Венера, Марс, Сатурн в Астрономически календар.
Небето на 2.VIII в 21 часа (Stellarium).

28 юли 2010

Лятни метеори.

Два метеорни потока ще украсяват лятното нощно небе след 22 часа. Южните Делта Аквариди се появяват в съзвездието Водолей и около датата на максимум 28 юли могат да дадат до 16 метеора на час. Друг метеорен поток с радиан в съзвездието Персей ще достигне максимум на 13 август с предполагаема активност от 100 метеора на час, но и в края на юли вече ще дава до 10 метеора.

За повече сведения „Международна метеорна организация

27 юли 2010

Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Венера (-4,4), Марс (1.5), Сатурн (1.0); цяла нощ - Юпитер (-2,9), Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (8.3), 4 Vesta (8.0), 6 Hebe (8.1), 7 Iris (9.8), 8 Flora (8.5), 15 Eunomia (9.7), 39 Laetitia (9.5)

Комети: 10P/Tempel (8.2)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.VIII 17   Венера пресича низходящо еклиптиката.
03.VIII 07:58 Луната е в последна четвърт.
07.VIII 04   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°).
        Вечерна видимост.
07.VIII 20:23 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
08.VIII 13   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.VIII 20   Венера е 2.7° от Сатурн.
10.VIII 06:07 Луната е в новолуние.
10.VIII 20:57 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
13.VIII 02   Максимум на метеорния поток Персеиди. 
        Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
12.VIII 03   Меркурий е 2.2° от Луната.
13.VIII 05   Сатурн е 7.3° от Луната.
13.VIII 11   Венера е 4.2° от Луната.
13.VIII 16   Марс е 5.5° от Луната.
16.VIII 21:13 Луната е в първа четвърт.
19.VIII 23   Астероида 23 Thalia пресича възходящо еклиптиката.
20.VIII 05   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
20.VIII 06   Венера е в най-голяма източна елонгация (46°). 
        Вечерна видимост.
20.VIII 13   Нептун е в противостояние на Слънцето.
20.VIII 15:11 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
08.VIII 21   Венера е 2.0° от Марс.
24.VIII 11   Нептун е 4.2° от Луната.
24.VIII 20:04 Луната е в пълнолуние.
25.VIII    Кометата 10P/Tempel е най-близо до Земята.
25.VIII 08:50 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.VIII 04   Уран е 5.8° от Луната.
27.VIII 08   Юпитер е 6.6° от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

 

19 юли 2010

Нова версия на астрономически алманах JAlma.

Чрез java астрономически алманах "JAlma" може да бъде определена видимостта на Слънцето, Луната, планетите и техните спътници за даден момент и място на наблюдение, както и да бъдат изчислени ефемериди на телата от слънчевата система в определен интервал. Астрономическата програма с отворен код е изцяло преведена на български език и може да бъде изтеглена от SourcrForge.

05 юли 2010

Земята е най-далече от Слънцето.

На 6 юли в 14:30 часа, няколко дни след преполовяването на годината Земята е най-далече от Слънцето, като разстоянието помежду им ще достигне 1.01670196 астрономически единици.

01 юли 2010

Кометата 10P/Tempel.

Кометата 10P/Tempel, която ще се доближи до Слънцето на 5 юли е достъпна за наблюдение в телескопи с диаметър на обектива над 7 сантиметра. "Опашатата звезда" през юли изгрява малко след полунощ и се движи на границата между съзвездията Водолей и Риби.
За повече информация и карти на пътя между звездите "Астрономически календар".

27 юни 2010

Юли - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4,1), Марс (1.4), Сатурн (1.1); цяла нощ - Юпитер (-2,7), Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (7.4), 2 Pallas (9.4), 4 Vesta (7.9), 6 Hebe (9.1), 7 Iris (9.8), 8 Flora (9.3), 15 Eunomia (9.0), 29 Amphitrite (9.4),63 Ausonia (9.7)
Комети: 10P/Tempel (8.1)
_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.VII 01 Нептун е 4.3° от Луната.
01.VII 13:11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
02.VII 18 Кометата C/2009 R1 (McNaught) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.VII 13 Астероида 29 Amphitrite е в противостояние на Слънцето.
03.VII 17 Уран е 5.9° от Луната.
03.VII 22 Юпитер е 6.5° от Луната.
04.VII 17:35 Луната е в последна четвърт.
05.VII 00 Кометата 10P/Tempel е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.VII 23 Уран сменя посоката на видимото си движение.
05.VII 23 Астероида 7 Iris е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.VII 14:30 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
09.VII 09 Астероида 3 Juno е в съединение със Слънцето.
11.VII Пълно слънчево затъмнение видимо на южния Тих океан.
11.VII 10:30 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
11.VII 22:40 Луната е в новолуние.
13.VII 01 Меркурий е 3.9° от Луната.
13.VII 14:22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
15.VII 00 Венера е 5.5° от Луната.
16.VII 03 Марс е 5.6° от Луната.
16.VII 16 Сатурн е 7.4° от Луната.
18.VII 13:10 Луната е в първа четвърт.
24.VII 05 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
24.VII 10:57 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
26.VII 04:36 Луната е в пълнолуние.
28.VII 06 Нептун е 4.3° от Луната.
28.VII Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди.
Активност от 12.VІІ до 19.VІІІ.
29.VII 02:48 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
29.VII 04 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
31.VII 00 Уран е 5.9° от Луната.
31.VII 06 Юпитер е 6.6° от Луната.
31.VII 11 Марс е 1.8° от Сатурн.
_______________________________________________________________________________

20 юни 2010

Най-дългия ден за годината е на 21 юни.

Слънцето ще премине през точката на лятно слънцестоене на 21 юни в 14:28 час. Денят в София за тази дата започва в 05:48 и завършва в 21:08, а напълно тъмно (видими всички звезди) ще бъде от 23:25 до 03:33. Луната ще е след първа четвърт с фаза 0,7, като залязва съответно на 21 юни в 1:54 часа а на 22 юни в 02:25 часа.

18 юни 2010

Астероида 1 Церера е в противостояние на Слънцето.

Планетата джудже 1 Церера през юни е най-ярка и видима цяла нощ в съзвездието Стрелец, сред звездите на Млечния път. На 2 градуса източно от Церера се намират красивите и лесни за намиране мъглявини М20 и М8.
За по-пълна информация виж "Астрономически Календар".

14 юни 2010

Кометата C/2009 R1 (McNaught) е най-близо до Земята.

На 15 юни кометата C/2009 R1 (McNaught) ще премине най-близа до Земята на разстояние 1,13 астрономически единици. Кометата не залязва и може да бъде открита в съзвездието Персей под звездата δ (делта), като мъгливо петно с общ блясък от 6 звездна величина. По-добро време за наблюдаване на кометата остават утринните часове.

За по-пълна информация вижте "Астрономически календар".

07 юни 2010

Уран и Юпитер на една Луна разстояние.

Двете гигантски газови планети Юпитер и Уран, намиращи се в съзвездието Риби са видими след 02:30 часа в източна посока. На 8 и 9 юни Луната ще изгрее малко по-късно с изтънял сърп след последна четвърт. На 8 юни по обяд планетите ще се сближат на половин градус, като през цялата година ще се движат в една и съща част на небето, а през септември отново ще се съединят.

02 юни 2010

Ярка комета на юнското небе.

Кометата C/2009 R1 (McNaught) през юни ще измени блясъка си от 7 до 5 звездна величина, което ще я направи достъпна за наблюдение в малки телескопи и бинокли. В началото на месеца кометата е видима след полунощ, в средата на юни, когато ще е най-близо до Земята кометата не залязва, а в края на месеца се вижда сутрин и вечер. Пътят и между звездите преминава през съзвездията Андромеда, Персей и Колар.
За по-пълна информация и карти "Астрономически календар"

31 май 2010

Java астрономически алманах JAlma.

Публикувана е първата предварителна версия на Java астрономически алманах JAlma. Програмата може да бъде използвана, като интерактивно разширение на "Астрономически календар", даваща чрез съвременни високо точни алгоритми отговор на редица астрономически задачи:
- Видимост на Слънцето, Луната и Планетите за даден момент и населено място;
- Ефемериди с произволно начало и стъпка;
- Редица други възможности, които ще бъдат добавени по-късно.

Програмата може да бъде изтеглена от тук.

27 май 2010

Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4,0); цяла нощ - Марс (1.3), Сатурн (1.1), Уран (5.9), Нептун (7.9); сутрин - Юпитер (-2,4).
Астероиди: 1 Ceres (7.1), 2 Pallas (9.0), 4 Vesta (7.7), 6 Hebe (9.7), 12 Victoria (9.8), 15 Eunomia (9.1), 29 Amphitrite (9.7), 40 Harmonia (9.7), 63 Ausonia (9.8), 129 Antigone (9.8)
Комети: 10P/Tempel (8.4), C/2009 R1 (McNaught) (4.6)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2010г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.VI  05   Нептун сменя посоката на видимото си движение.
02.VI  04   Астероида 129 Antigone е в противостояние на Слънцето.
03.VI  17   Нептун е 4.3° от Луната.
03.VI  19:50 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
05.VI  01:13 Луната е в последна четвърт.
06.VI  08   Юпитер е 6.3° от Луната.
06.VI  09   Уран е 5.9° от Луната.
08.VI  13   Уран е 0.5° от Юпитер.
11.VI  03   Меркурий е 5.2° от Луната.
12.VI  14:14 Луната е в новолуние.
14.VI  00:54 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
15.VI     Кометата C/2009 R1 (McNaught) е най-близо до Земята.
15.VI  08   Венера е 3.7° от Луната.
15.VI  17:59 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
17.VI  17   Марс е 5.4° от Луната.
19.VI  01   Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
19.VI  07:29 Луната е в първа четвърт.
19.VI  08   Сатурн е 7.5° от Луната.
20.VI  06   Астероида 63 Ausonia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
20.VI  21   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
21.VI  14:28 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
25.VI  13   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
26.VI  14:30 Луната е в пълнолуние.
26.VI  11-17 Частично лунно затъмнение от сянката на Земята не достъпно за
        наблюдение от България.
27.VI  04:19 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
27.VI  04   Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето.
28.VI  15   Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
28.VI  22   Астероида 63 Ausonia е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

14 май 2010

Луната покрива Венера.

На 16 май по обед младата Луна ще се докосне до Венера, а над югоизточна България и ще я покрие. Събитието може да бъде наблюдавано (въпреки че настъпва през деня) със светосилен бинокъл или телескоп, като се внимава слънцето да не попадне в окуляра. Точните моменти на сближаване са дадени в "Астрономически календар".

02 май 2010

Май е благоприятен за наблюдение на астероида Палада.

Малката планета 2 Палада, която е в противостояние на Слънцето на 4 май може да бъде открита под съзвездието Северна корона и има звездна величина от 8,6. Астероида е видим цяла нощ, като преминава най-високо, в южна посока след полунощ.
През май са интересни за наблюдение и астероидите 1 Церера, който може да се открие през втората половина на нощта сред звездите от Млечния път в съзвездието Стрелец и 4 Веста видим в съзвездието Лъв.

27 април 2010

Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (1.0), Сатурн (0.9); сутрин - Юпитер (-2,2), Уран (5.9),Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.7), 2 Pallas (8.7), 4 Vesta (7.4), 12 Victoria (9.4), 15 Eunomia (9.8), 40 Harmonia (9.8), 129 Antigone (9.9), 532 Herculina (9.6)

Комети: 10P/Tempel (9.2), C/2009 K5 (McNaught) (9.8), C/2009 R1 (McNaught) (8.4)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.V 05 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
03.V 15:33 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
04.V 07 Астероида 2 Pallas е в противостояние на Слънцето.
06.V 07:15 Луната е в последна четвърт.
06.V Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.
Активност от 19.ІV до 28.V.
07.V 00:52 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.V 09 Нептун е 4.1° от Луната.
09.V 15 Юпитер е 5.9° от Луната.
09.V 23 Уран е 5.7° от Луната.
11.V 02 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
11.V 22 Астероида 12 Victoria е в противостояние на Слънцето.
12.V 13 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
12.V 14 Меркурий е 7.4° от Луната.
14.V 04:04 Луната е в новолуние.
14.V 06 Астероида 129 Antigone е най-близо до Слънцето. Перихелий.
15.V 01 Астероида 1 Ceres пресича низходящо еклиптиката.
16.V 12 Венера е 0.1° от Луната. Луната покрива Венера.
17.V 02 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.V 18:38 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
20.V 11:45 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
20.V 11 Марс е 4.8° от Луната.
21.V 02:42 Луната е в първа четвърт.
23.V 02 Сатурн е 7.5° от Луната.
24.V 05 Астероида 37 Fides пресича възходящо еклиптиката.
25.V 21 Астероида 12 Victoria пресича възходящо еклиптиката.
26.V 05 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (25°).
Утринна видимост.
28.V 02:07 Луната е в пълнолуние.
28.V 14 Астероида 40 Harmonia е в противостояние на Слънцето.
30.V 21:07 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
31.V 19 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________

20 април 2010

Активност на метеорния поток Лириди.

Метеорния поток Лириди се очаква да достигне максимум, до 20 метеора на час на 22 април 2010 година около 20 часа, като интересни за наблюдение са и вечерите започващи на 21 и 23 април. Метеорите ще излизат от област между съзвездията Лира и Херкулес видима от България след 22:30. Луната ще бъде в първа четвърт и ще залезе в 3:30 часа след полунощ.
По данни на Международна метеорна организация (IMO).

31 март 2010

Вечерна видимост на Меркурий.

Започна най-добрата за годината вечерна видимост на Меркурий. След залеза на Слънцето в западна посока първо се вижда Венера, а половин час по-късно под нея се показва и Меркурий. Блясъка и осветената част на планетата постепенно ще намаляват а видимият и диаметър и ще нараства. Видимостта на Меркурий ще завърши в средата на април, като на 15 и 16 ще се сближат младата Луна, Венера и Меркурий.
За по-пълна информация "Астрономически календар - Меркурий".

27 март 2010

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (-0.8), Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (0.3), Сатурн (0.6); сутрин - Юпитер (-2,1), Нептун (8.0).

Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (8.6), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (7.0), 9 Metis (9.5), 12 Victoria (9.9), 532 Herculina (9.1)

Комети: 81P/Wild (9.4), C/2009 K5 (McNaught) (9.6), C/2009 O2 (Catalina) (9.2)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
03.IV 20 Астероида 16 Psyche е в съединение със Слънцето.
05.IV Кометата 81P/Wild е най-близо до Земята.
06.IV 12:37 Луната е в последна четвърт.
06.IV 12:43 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
09.IV 02 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°).
Вечерна видимост.
09.IV 05:43 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
10.IV 00 Нептун е 3.8° от Луната.
11.IV 15 Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
11.IV 20 Юпитер е 5.5° от Луната.
12.IV 12 Уран е 5.5° от Луната.
13.IV 04 Венера пресича възходящо еклиптиката.
14.IV 15:29 Луната е в новолуние.
16.IV 00 Меркурий е 1.4° от Луната.
16.IV 13 Венера е 4.0° от Луната.
17.IV 01 Астероида 532 Herculina е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.IV Кометата C/2009 K5 (McNaught) е най-близо до Земята.
18.IV 12 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
18.IV 23 Астероида 16 Psyche е най-близо до Слънцето. Перихелий.
20.IV 16:38 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
21.IV 21:19 Луната е в първа четвърт.
22.IV 07 Астероида 354 Eleonora е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.IV 10 Марс е 4.4° от Луната.
22.IV 19 Максимум на метеорния поток Лириди.
Активност от 16.ІV до 25.ІV.
25.IV 00:00 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
25.IV 16 Астероида 23 Thalia е в съединение със Слънцето.
25.IV 21 Сатурн е 7.4° от Луната.
28.IV 15:18 Луната е в пълнолуние.
28.IV 19 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
30.IV 03 Кометата C/2009 K5 (McNaught) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________

19 март 2010

Астрономическата пролет започва на 20 март.

На 20 март в 19:32 часа центъра на слънчевия диск ще премине през равноденствената точка в съзвездието Риби, като това събитие ще сложи началото на астрономическата пролет. Равенство между деня и нощта настъпи на 17 март, като следствие от видимия размер на Слънцето и атмосферната рефракция.

13 март 2010

Сатурн е най-близо до Земята през март.

Слънцето, Земята и Сатурн ще се наредят на една линия на 22 март, като на същата дата двете планети ще бъдат и най-близо за тази година.
Сатурн може да бъде видян с настъпването на вечерта на изток сред звездите на съзвездието Дева. При денонощното си движение планетата се изкачва все по-високо и след полунощ преминава през кулминация в южна посока. Не голям телескоп може да разкрие спътниците на Сатурн - Титан и Рея, както и почти затворените му пръстени.
За допълнителни данни:
"Астрономически календар - Сатурн"
"Астрономически календар - Сатурн спътници"

27 февруари 2010

Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (-0.3), Сатурн (0.5); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (8.6), 2 Pallas (8.8), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (6.5), 9 Metis (9.8), 532 Herculina (8.8)

Комети: 81P/Wild (9.3), C/2009 O2 (Catalina) (9.0)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.III 07 Сатурн е 7.4° от Луната.
02.III 11 Астероида 3 Juno е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.III 06 Венера е 0.6° от Уран.
07.III 17:41 Луната е в последна четвърт.
07.III 17 Астероида 37 Fides е в съединение със Слънцето.
08.III 03 Меркурий е 1.1° от Юпитер.
10.III 10:06 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
11.III 10 Марс сменя посоката на видимото си движение.
12.III 12:05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.III 12 Астероида 532 Herculina е в противостояние на Слънцето.
13.III 14 Нептун е 3.5° от Луната.
14.III 15 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
14.III 23 Юпитер е 5.0° от Луната.
15.III 23:01 Луната е в новолуние.
15.III 23 Меркурий е 0.6° от Уран.
16.III 01 Уран е 5.4° от Луната.
16.III 02 Меркурий е 6.0° от Луната.
17.III 08 Венера е 6.0° от Луната.
17.III 08 Уран е в съединение със Слънцето.
20.III 11 Астероида 7 Iris е в съединение със Слънцето.
20.III 19:32 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
22.III 02 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
23.III 13:00 Луната е в първа четвърт.
24.III 07 Кометата C/2009 O2 (Catalina) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.III 15:05 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
24.III 21 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
25.III 14 Марс е 4.3° от Луната.
26.III Кометата C/2009 O2 (Catalina) е най-близо до Земята.
27.III 23 Астероида 354 Eleonora пресича възходящо еклиптиката.
28.III 03:00 Преминаване към лятно време.
часовника се преместват един час напред.
28.III 07:59 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.III 14 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.III 15 Сатурн е 7.4° от Луната.
30.III 05:25 Луната е в пълнолуние.
31.III 02 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
_______________________________________________________________________________

19 февруари 2010

Луната покрива звездният куп Плеади.

На 21 февруари от 20 до 24 часа от територията на България ще се наблюдава, как Луната преминава пред звездния куп Плеади (М45) намиращ се в съзвездието Бик. Луната, която е почти във първа четвърт ще покрие пет - шест ярки звезди от разсеяния звезден куп. Точните моменти за различни населени места и методика за преизчисляването им може да се намери във "Астрономически календар - Покривания".
Приятни наблюдения.

01 февруари 2010

Веста най-яркия астероид за 2010 година.

Астероида Веста е в противостояние на Слънцето на 18 февруари, като блясъка му ще достигне прага на човешкото зрение 6,1 звездна величина. Малката планета може да бъде открита близа да ярката звезда γ (2,1 зв.вел.) от главата на съзвездието Лъв.

Детайли от марсианската повърхност видими в любителски телескоп.

През февруари Марс ще е видим цяла нощ над звездния куп Ясли (М44) в съзвездието Рак. След противостоянието на 29 януари, Марс все още ще е ярък и със диаметър позволяващ да се видят най-едрите детайли от повърхността му в малък телескоп с увеличение над 70 пъти.

27 януари 2010

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (-1.1), Сатурн (0.6); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (8.9), 2 Pallas (9.1), 3 Juno (9.6), 4 Vesta (6.2), 10 Hygiea (9.8), 354 Eleonora (9.8),532 Herculina (9.0)

Комети: 81P/Wild (9.5)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.II 22 Сатурн е 7.5° от Луната.
06.II 01:48 Луната е в последна четвърт.
07.II 04 Астероида 10 Hygiea е в противостояние на Слънцето.
11.II 06:57 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
12.II 06 Меркурий е 2.2° от Луната.
13.II 04:06 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.II 13 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
14.II 04:51 Луната е в новолуние.
14.II 06 Нептун е 3.4° от Луната.
14.II 22 Венера е 5.0° от Луната.
15.II 01 Нептун е в съединение със Слънцето.
15.II 03 Юпитер е 4.6° от Луната.
16.II 16 Уран е 5.4° от Луната.
17.II 04 Венера е 0.5° от Юпитер.
18.II 07 Астероида 4 Vesta е в противостояние на Слънцето.
21.II 22 Луната покрива звезден куп Плеади М45.
22.II 02:42 Луната е в първа четвърт.
22.II 18 Кометата 81P/Wild е най-близо до Слънцето. Перихелий.
25.II 11:11 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
26.II 05 Марс е 5.1° от Луната.
27.II 23:38 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.II 12 Юпитер е в съединение със Слънцето.
28.II 18:37 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________

13 януари 2010

Слънчево затъмнение на 15 януари.

Условия за наблюдение.
Пътя на пръстеновидното слънчево затъмнение на 15 януари започва в централна Африка, преминава през Индийския океан, Индия, Индокитай и завършва в Китай. Затъмнението като частично ще може да се наблюдава от Източна Европа, Африка и по-голямата част от Азия.
В България затъмнението е видимо от изгрева на Слънцето, като частично с продължителност около един час. Максималната фаза настъпва при височина на Слънцето няколко градуса над хоризонта.

Ефемериди.

           Слънчево затъмнение на 15 януари 2010г.
________________________________________________________________________
Населено Географска Изгрев Максимум Край
място дължина ширина час час фаза Н час Н
°° '' °° '' hh mm hh mm ss ° hh mm ss °
------------------------------------------------------------------------
Благоевград 23 05 42 01 07 53 08 05 51 0.14 2 08 52 20 8
Бургас 27 29 42 30 07 37 08 11 52 0.11 5 08 55 28 11
Варна 27 55 43 13 07 37 08 14 01 0.10 5 08 55 37 11
Велико Търново 25 36 43 04 07 46 08 10 45 0.12 3 08 53 49 9
Видин 22 50 44 00 08 00 08 09 37 0.12 1 08 51 55 7
Плевен 24 37 43 25 07 51 08 10 24 0.12 2 08 53 05 9
Пловдив 24 45 42 8 07 47 08 07 51 0.13 3 08 53 26 10
Русе 25 57 43 50 07 47 08 12 47 0.10 3 08 53 51 9
София 23 18 42 40 07 54 08 07 23 0.13 2 08 52 22 8
Стара Загора 25 37 42 25 07 44 08 09 27 0.12 3 08 54 00 10
________________________________________________________________________

Започва утринна видимост на Меркурий.

Меркурий от 15 януари за около 20 дни ще е видим на утринното небе след 6:15 часа, като най-благоприятен за наблюдение е периода около максимална елонгация 27 януари. Планетата постепенно увеличава фазата и блясъка си, а видимият и диаметър намалява.