27 октомври 2015

Ноември 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Ноември 2015.

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - ; цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.3), Марс (1.6), Юпитер (-1.9).

Астероиди: 4 Vesta (6.9), 15 Eunomia (8.4), 27 Euterpe (9.7), 29 Amphitrite (8.9)

Комети: C/2013 US10 (4.7)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.XI  03 Венера е 0.7° от Марс
03.XI  14 Луната е в последна четвърт.
06.XI  16 Юпитер е 2,2° северно от Луната.
07.XI  10 Марс е 1,7° северно от Луната.
07.XI  14 Венера е 1,2° северно от Луната.
07.XI  17 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
07.XI  23 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
11.XI  11 Меркурий е 3,2° южно от Луната.
11.XI  19 Луната е в новолуние.
13.XI  03 Сатурн е 3,0° южно от Луната.
15.XI  11 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
15.XI    Кометата C/2013 US10 (Catalina) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.XI  16 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
18.XI    Максимум на метеорния поток Леониди.Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  23 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
19.XI  08 Луната е в първа четвърт.
20.XI  02 Нептун е 2,7° южно от Луната.
21.XI  00 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
21.XI  15 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.XI  21 Уран е 0,9° северно от Луната.
23.XI  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
25.XI  19 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
26.XI  00 Луната е в пълнолуние.
29.XI  10 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.XI  02 Сатурн е в съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

20 октомври 2015

Октомври 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Октомври 2015

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-0,6), Венера (-4.5), Марс (1.8), Юпитер (-1.8).
Астероиди: 1 Ceres (8.8), 4 Vesta (6.3), 15 Eunomia (7.9), 29 Amphitrite (8.8)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.X  14 Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето.
05.X  00 Луната е в последна четвърт.
08.X  05 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
08.X  23 Венера е 0,7° северно от Луната.
09.X  01 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
09.X  17 Марс е 3,3° северно от Луната.
10.X  00 Юпитер е 2,6° северно от Луната.
11.X  13 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
11.X  14 Меркурий е 0,9° северно от Луната.
11.X  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
12.X  06 Уран е в противостояние на Слънцето.
12.X  21 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.X  03 Луната е в новолуние.
16.X  06 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°). Утринна видимост.
16.X  17 Сатурн е 2,9° южно от Луната.
18.X  01 Марс е 0.4° от Юпитер
20.X  23 Луната е в първа четвърт.
21.X    Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
23.X  20 Нептун е 2,9° южно от Луната.
24.X  19 Астероида 7 Iris е в съединение със Слънцето.
25.X  04 Преминаване към астрономическо време.
      Часовника се премества един час назад.
25.X  09 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
25.X  13 Астероида 29 Amphitrite е в противостояние на Слънцето.
25.X  22 Венера е 1.0° от Юпитер
26.X  09 Венера е в най-голяма западна елонгация (46°). Утринна видимост.
26.X  10 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
26.X  12 Уран е 0,9° северно от Луната.
26.X  15 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
27.X  14 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________