Кометата C/2012 S1 (ISON) - утринна видимост


Звездното небе на 17 ноември 2013г. в 6:00 часа в източна посока. Виждат се ярките звезди Арктур и  Спика, кометата е малко над последната. С блясък на границата на човешкото зрение кометата е видима в бинокъл или малък телескоп с диаметър на обектива над 50 мм.

Звездното небе на 18 ноември 2013г. в 6:00 часа в източна посока. Виждат се ярките звезди Арктур и Спика, кометата е близо до последната. С блясък на границата на човешкото зрение кометата е видима в бинокъл или малък телескоп с диаметър на обектива над 50 мм.
Звездното небе на 19 ноември 2013г. в 6:00 часа в източна посока. Виждат се ярките звезди Арктур и Спика, кометата е под последната. С блясък на границата на човешкото зрение кометата е видима в бинокъл или малък телескоп с диаметър на обектива над 50 мм.
Повече информация в "Астроночески календар".

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика