26 юни 2015

Юли 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.5), Юпитер (-1.8); цяла нощ - Сатурн (0.3), Нептун (7.8); сутрин - Уран (5.8).

Астероиди: 1 Ceres (7.5), 4 Vesta (7.2), 15 Eunomia (9.1)

Комети: 141P (9.6)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.VII 10 Венера е 0.3° от Юпитер
02.VII 05 Луната е в пълнолуние.
05.VII 08 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
05.VII 21 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.VII 09 Нептун е 2,9° южно от Луната.
06.VII 22 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.VII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
08.VII 23 Луната е в последна четвърт.
09.VII 06 Уран е 0,8° северно от Луната.
12.VII 06 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
15.VII 08 Меркурий е 5,5° северно от Луната.
15.VII 10 Марс е 5,8° северно от Луната.
16.VII   Кометата 141P/Machholz е най-близо до Земята.
16.VII 04 Луната е в новолуние.
16.VII 07 Меркурий е 0.1° от Марс
16.VII 22 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.VII 17 Юпитер е 4,0° северно от Луната.
19.VII 03 Венера е 0,4° северно от Луната.
21.VII 14 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.VII 22 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.VII 09 Венера сменя посоката на видимото си движение.
23.VII 22 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
24.VII 07 Луната е в първа четвърт.
25.VII 10 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
26.VII 12 Сатурн е 2,2° южно от Луната.
26.VII 19 Уран сменя посоката на видимото си движение.
30.VII   Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
      Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
31.VII 13 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________ 

16 юни 2015

Съзвездие - Дева

Дева - Virgo - Vir

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   07:40
16.I   06:40
 1.II  05:40
16.II  04:40
 1.III  03:40
16.III  02:40
 1.IV  02:40
16.IV  01:40
 1.V   00:40
16.V   23:40
 1.VI  22:40
16.VI  21:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакалното съзвездие Дева няма налагаща се на окото характерна фигура освен четириъгълника, образуван от най светлата звезда α Спика и трите звезди от трета величина γ, ε и ζ.

В съзвездието се намира най-близкият до нас куп галактики, който се разпростира и в съседното съзвездие Косите на Вероника. Купа съдържа около 3000 члена, няколко десетки от които видими в телескоп с диаметър 150мм, като мъгливи петна. Десетина от най-ярките галактики са отбелязани по-долу.

На старинните карти това съзвездие се рисува като девойка, която държи в ръката си житен клас (звездата Спика), тъй като в южната част на небето по време на жътва това е най-светлата звезда на небето. Някои предполагат, че това е богинята на плодородието Деметра, която първа разорала земята и научила хората на земеделие.

Една легенда говори, че дъщерята на Деметра, Персефона, била открадната от царя на подземното царство Хадес, който бил влюбен в нея. Дълго Деметра търсила своята дъщеря Персефона, докато най-после Зевс се смилил над нея и разрешил въпроса, като разделил годината на две части. Времето, което Персефона прекарва в подземното царство и през което Деметра скърби за нея, е зима и на земята скърби студ и мраз. През оная част от годината, когато тя е при своята майка, Деметра е радостна и природата цъфти и зрее.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VIII

Други карти на небето със съзвездието: Карта V, Карта VI, Карта VII, Карта IX, Карта X.

Натисни за пълен размер.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 170 звезди до 6.5 звездна величина.

α (алфа)
Синьо-бяла звезда от 1.0 звездна величина. Спектрално двойна, при която приливни взаимодействия със спътника деформират централната звезда и водят до изменение на блясъка с период 4 дни и малка амплитуда от 0.5 зв.вел.
γ (гама)
Двойна звезда от 2.7 звездна величина. В телескоп се виждат две бели звезди, всяка от 3.5 зв. вел. Орбиталният период е 169 години. През 2006 година звездите са били най-близо 0.4" дъгови секунди, през 2013 са на 2.0", а през 2015 на 2.2".
ε (епсилон)
Името Виндемиатрикс означава гроздоберач. Жълт гигант от 2.8 зв.вел.
ζ (дзета)
Синьо-бяла звезда от 3.4 зв. вел.
δ (делта)
Червен гигант от 3.4 зв.вел.
β (бета)
Жълто-бяла звезда от главната последователност с блясък 3.6 зв.вел.
θ (тита)
Синьо-бяла звезда от 4.4 зв. вел. със спътник от 9.4 зв. вел. видим в неголям телескоп.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
67 α Vir 65474 13 25.2 -11 10 76.6 1.0  B1 IV     Simbad
  Име: Спика;
29 γ Vir 61941 12 41.7 -01 27 11.7 2.7  F0V+F0V    Simbad, WDS
  Име: Порима;
  Кратна звезда: *Т AB Va=3.5 Vb=3.5 Δ=1.9" за 2013;
47 ε Vir 63608 13 02.2 +10 58 33.6 2.8  G8 III     Simbad
  Име: Виндемиатрикс;
79 ζ Vir 66249 13 34.7 -00 36 22.7 3.4  A2 V      Simbad
43 δ Vir 63090 12 55.6 +03 24 60.8 3.4  M3 III     Simbad
 5 β Vir 57757 11 50.7 +01 46 10.9 3.6  F9 V      Simbad
  Име: Завиях;
109  Vir 72220 14 46.2 +01 54 41.2 3.7  A0 III     Simbad
107 μ Vir 71957 14 43.1 -05 39 18.3 3.9  F2 V      Simbad
15 η Vir 60129 12 19.9 -00 40 81.4 3.9  A2 IV     Simbad
51 θ Vir 64238 13 09.9 -05 32 96.8 4.4  A0IV+B8V    Simbad, WDS
  Двойна звезда: *т AB Va=4.4 Vb=9.4 Δ=6.4" за 2012;
61  Vir 64924 13 18.4 -18 19 8.56 4.7  G7 V      Simbad
  Близка звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

M104
Спирална галактика от 8 звездна величина, видима странично, заради което изглежда удължена. Известна с името Сомбреро, тъй като на фотографии прилича на тази шапка. Може да се оприличи и на планетата Сатурн. В телескоп с диаметър над 150 мм се вижда тъмен прахов облак, разполовяващ светлата форма. Галактиката не принадлежи към галактичния куп Дева.
M49
Елипсовидна галактика от 8 зв. вел., видима като мъгливо кръгло петно. Тя е един от най-ярките и големи членове на галактичния куп Дева.
M87
Гигантска елипсовидна галактика, силен радио и рентгенов източник, известна като Virgo A. На фотографии от професионални телескопи се виждат изхвърляния на вещество от галактиката (джетове). В любителски телескопи М87 изглежда светещо кръгло петно от 9 зв. вел. с изразено ядро.
M60
Елипсовидна галактика от 9 зв. вел., лесно се забелязва в малък телескоп.
M84 и M86
Двойка елипсовидни галактики от 9 зв. вел., които се виждат в зрителното поле на телескопа като размити петънца с изразени ярки ядра. М86 е с по-голям размер и удължена, докато М84 е с кръгла форма.
NGC4697
Елипсовидна галактика от 9 зв. вел. с удължена форма.
M90
Голяма спирална галактика от 9 звездна величина, разположена под ъгъл към нас, заради което изглежда удължена.
M61
Спирална галактика от 10 зв. вел. Ядрото ясно се вижда.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   ' 
________________________________________________________________________________
Б M104 NGC4594 Vir 12 40.0 -11 37  8.0  6x3  Галактика спирална  Simbad
  Наречена Сомбреро. Значително удължена с вретеновидната форма, 
  която трудно се вижда в бинокъл, но е впечатляваща в телескоп. Тънък 
  прахов облак разделя галактиката.
Б M49 NGC4472 Vir 12 29.8 +08 00  8.3  6x5  Галактика елипсовидна Simbad 
  Най-ярката галактика в купа Дева. 
Б M87 NGC4486 Vir 12 30.8 +12 23  8.6  5x4  Галактика елипсовидна Simbad
  Наречена Virgo A, радио и рентгенов източник. Централната галактика 
  на купа Дева с ярко кръгло ядро. 
т M60 NGC4649 Vir 12 43.7 +11 33  8.8  5x4  Галактика елипсовидна Simbad
  Ярко звездообразно ядро. На 3' северозападно се вижда 
  галактиката от 11 зв. вел. NGC 4647
т M86 NGC4406 Vir 12 26.2 +12 57  8.9  4x3  Галактика елипсовидна Simbad
  Без особености. 
т M84 NGC4374 Vir 12 25.1 +12 53  9.1  4x4  Галактика елипсовидна Simbad
  Мъглявина без особености.
т NGC4697   Vir 12 48.6 -05 48  9.3  4x3  Галактика елипсовидна Simbad
  Малка с удължена форма и звездообразно ядро. 
т`M90 NGC4569 Vir 12 36.8 +13 10  9.5  7x3  Галактика спирална  Simbad
  Светла и удължена централна част. С най-голям размер в купа Дева. 
т M61 NGC4303 Vir 12 21.9 +04 28  9.7  5x3  Галактика спирална  Simbad
  Ярко ядро, спиралните ръкави са едвам видими в телескоп.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

10 юни 2015

Карта на звездното небе VIII

Описание.

Звездното небе на:
1.I 07:40, 16.I 06:40, 1.II 05:40, 16.II 04:40, 1.III 03:40, 16.III 02:40, 1.IV 02:40, 16.IV 01:40, 1.V 00:40, 16.V 23:40, 1.VI 22:40, 16.VI 21:40
Съзвездия:
Близнаци, Везни, Воловар, Вълк, Гарван, Голяма мечка, Гущер, Дева, Дилфин, Дракон, Жираф, Змиеносец, Змия, Касиопея, Косите на Вероника, Лебед, Лира, Ловджийски кучета, Лъв, Малък лъв, Малка лисица, Малка мечка, Орел, Персей, Рак, Рис, Северна корона, Секстант, Скорпион, Стрела, Херкулес, Хидра, Чаша, Центавър, Цефей, Щит
Какво може да се наблюдава с просто око на юг:
Ярки звезди: 67 α Vir, 16 α Boo, 77 ε UMa, 85 η UMa, 1 α UMi;
Кратна звезди: 79 ζ UMa;
Променливи звезди: 34 W Boo;
Звездни купове: mel111 Com;
Какво може да се наблюдава с бинокъл на юг:
Кратна звезди: 49 δ Boo, 51 μ1 Boo, 17 Com, 17 CVn;
Променливи звезди: Y Cvn;
Звездни купове: M53 NGC5024 Com, M3 NGC5272 CVn;
Галактики: M104 NGC4594 Vir, M49 NGC4472 Vir, M87 NGC4486 Vir, M64 NGC4826 Com, M94 NGC4736 Cvn, M106 NGC4258 Cvn, M51 NGC5194 Cvn, M63 NGC5055 Cvn, M101 NGC5457 UMa;
Какво може да се наблюдава с телескоп на юг:
Кратна звезди: 29 γ Vir, 51 θ Vir, 36 ε Boo, 51 μ1 Boo, 17 κ2 Boo, 29 π Boo, 37 ξ Boo, 21 ι Boo, 12 α2 CVn, 79 ζ UMa, 1 α UMi;
Галактики: M60 NGC4649 Vir, M86 NGC4406 Vir, M84 NGC4374 Vir, NGC4697 Vir, M90 NGC4569 Vir, M61 NGC4303 Vir, M85 NGC4382 Com, M88 NGC4501 Com, M100 NGC4321 Com, M99 NGC4254 Com, M91 NGC4548 Com, M98 NGC4192 Com, NGC5195 CVn;

Карти и схеми.


Карта на звездното небе с надписи. (Натисни за пълен размер!)


Карта на звездното небе без надписи. (Натисни за пълен размер!)