29 юни 2011

Поредица “Слънчевата система – митична и реална”

През юни БНР - "Христо Ботев" излъчи в "Радиоенциклопедия" поредица  посветена на Слънчевата система, подготвена от журналистката Росица Панайотова. В четири предавания видни български астрономи излагат задълбочено съвременни познания за Слънцето, Земеподобните планети, Газовите гиганти и малките небесни тела. В поредицата уместно е съчетан астрономическия фолклор и приятната музика.
Предаванията могат да се чуят на страницата "Слънчевата система – митична и реална"

27 юни 2011

Юли - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Сатурн (0.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4),Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Марс (1.4), Уран (5.8).

Астероиди: 1 Ceres (8.4), 2 Pallas (9.5), 4 Vesta (5.7), 9 Metis (9.6), 15 Eunomia (9.7), 21 Lutetia (9.5), 43 Ariadne (9.1), 532 Herculina (9.8)

Комети: C/2009 P1 (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.VII     Частично слънчево затъмнение видимо в Антарктика.
01.VII 11:53 Луната е в новолуние.
03.VII 02   Меркурий е 4.9° северно от Луната.
04.VII 10   Астероида 21 Lutetia е в противостояние на Слънцето.
04.VII 17:53 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
06.VII 13   Венера пресича възходящо еклиптиката.
07.VII 06   Астероида 6 Hebe е в съединение със Слънцето.
07.VII 16:53 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 
08.VII 01   Сатурн е 7.5° северно от Луната.
08.VII 09:29 Луната е в първа четвърт.
08.VII 11   Марс пресича възходящо еклиптиката. 
09.VII 23   Астероида 43 Ariadne е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.VII 11   Уран сменя посоката на видимото си движение.
13.VII 05:26 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.VII 09:39 Луната е в пълнолуние.
16.VII 01   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
18.VII 09   Нептун е 5.3° южно от Луната.
20.VII 07   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). 
        Вечерна видимост.
21.VII 04   Уран е 5.8° южно от Луната.
22.VII 01:45 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 
23.VII 08:01 Луната е в последна четвърт.
24.VII 00   Юпитер е 4.9° южно от Луната.
25.VII 09   Астероида 532 Herculina е в противостояние на Слънцето.
26.VII 10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.VII 15:03 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
27.VII 18   Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
27.VII 19   Марс е 0.5° северно от Луната.
29.VII 16   Астероида 2 Pallas е в противостояние на Слънцето.
30.VII     Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
        Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 13   Венера е 4.2° северно от Луната.
30.VII 21:39 Луната е в новолуние.
_______________________________________________________________________________ 

20 юни 2011

Астрономическото лято започва на 21 юни.

На 21 юни в 20:16 часа Слънцето ще има еклиптикална дължина 270 градуса и ректасцензия 6 часа, този момент се счита за начало на астрономическото лято. За северното полукълбо това е най-дългият ден, като продължителността му за нашите географски ширини е 15:20 часа.
Лятното слънцестоене е забележително още и с това че Слънцето е най-високо над хоризонта, 71 градуса, при кулминация (т.е. когато е точно на юг) , а също че нашето светило изгрява и залязва в най-северна точка +-56 градуса.

13 юни 2011

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 15 юни.

Условия за наблюдение

Луната ще изгрее малко преди залеза на Слънцето, вече встъпила в земната полусянка.
Затъмнението от сянката ще започне 20 минути преди настъпване на граждански полумрак
при височина на Луната около 4 градуса, а при началото на пълното затъмнение Луната
вече ще е 12 градуса над хоризонта. Пълното затъмнение ще продължи 1 час и 40 минути,
като максималната фаза почти съвпада с края на астрономическия полумрак. Затъмнението е
достъпно за наблюдение от България до неговия край.

Ефемериди

Лунно затъмнение на 15 юни 2011г.       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   20:24:33 15.06   90  +97   -23
2 Луната навлиза в сянка     21:22:56 15.06   92  +83   -23
3 Пълно затъмнение начало    22:22:29 15.06   277  +69   -23
4 Максимално затъмнение     23:12:37 15.06      +56   -23
5 Пълно затъмнение край     00:02:41 16.06   76  +44   -23
6 Луната напуска сянката     01:02:14 16.06   262  +30   -23
7 Луната напуска полусянката   02:00:44 16.06   263  +16   -23
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.700 
Изгрев и залез на Слънцето и Луната 
________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
                       полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София      21:06-05:48  20:56-06:10  23:22-03:32  21:41-05:13
________________________________________________________________________