29 април 2015

Май 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Меркурий (0,3), Венера (-4.2); цяла нощ - Юпитер (-2.1), Сатурн (0.0); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (8.6)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.V  12 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.V  06 Луната е в пълнолуние.
05.V  19 Сатурн е 2,0° южно от Луната.
06.V    Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.Активност от 19.ІV до 28.V.
07.V  07 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (21°). Вечерна видимост.
11.V  13 Луната е в последна четвърт.
12.V  22 Нептун е 3,3° южно от Луната.
14.V  23 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.V  03 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
15.V  15 Уран е 0,2° северно от Луната.
18.V  07 Луната е в новолуние.
18.V  20 Марс е 4,6° северно от Луната.
19.V  11 Меркурий е 5,7° северно от Луната.
19.V  13 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.V  20 Венера е 7,9° северно от Луната.
23.V  04 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
23.V  13 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
24.V  07 Юпитер е 5,0° северно от Луната.
25.V  20 Луната е в първа четвърт.
27.V  01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.V  13 Меркурий е 1.6° от Марс
28.V  17 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
30.V  19 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
_______________________________________________________________________________ 

10 април 2015

Съзвездието Лъв на пролетното небе.

Лъв - Leo - Leo

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.I   03:40
16.I   02:40
 1.II  01:40
16.II  00:40
 1.III  23:40
16.III  22:40
 1.IV  22:40
16.IV  21:40
 1.V   20:40
16.XI  06:40
 1.XII  05:40
16.XII  04:40
_________________ 
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Зодиакалното съзвездие Лъв е разположено под Голямата мечка и се намира в област, бедна откъм светли звезди. Поради тази причина основната фигура на това съзвездие се открива ясно и се намира лесно върху небето. Най-светлата му звезда α Регулус и звездите му от втора величина β, γ, δ образуват трапец. Като съчетаем с Регулус още няколко звезди, ще получим фигура, която наподобява приседнал лъв.
В митологията Лъва, по общо мнение е убит от Херкулес, това е първия от дванадесетте подвига на древно гръцкия герой.
В съзвездието се намира радиант на метеорния поток Леониди, който е активен през ноември.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта VI
Други карти на небето със съзвездието: Карта III, Карта IV, Карта V, Карта VII, Карта VIII, Карта IX.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 120 звезди до 6.5 звездна величина.
α (алфа)
Регулус - царска звезда, е синьо-бяла звезда от 1.4 звездна величина. В бинокъл може да се види оранжевият и спътник от 8.2 зв. вел. на разстояние 175 дъгови секунди.
γ (гама)
Алгейба - грива, са два жълти гиганти от 2.4 и 3.6 звездна величина с орбитален период около 600 години. В неголям телескоп те се виждат като изключително красива двойка. В бинокъл не далеч от тях се вижда жълта звезда от 4.8 зв.вел.
β (бета)
Синьо-бяла звезда от 2.1 зв. вел. Името Денебола означава лъвска опашка.
ζ (дзета)
Бял гигант от 3.4 зв. вел. На север с око или бинокъл се вижда 35 Leo звезда от 6.0 зв. вел., а на юг по отдалечената звезда 39 Leo от 5.8 зв.вел.
54
В неголям телескоп се вижда, като двойка синьо-бели звезди от 4.5 и 6.3 зв. вел. на разтояние 6 дъгови секунди.
τ (тау)
Жълт свръх гигант с видим в бинокъл спътник от 7.5 зв. вел.
R
Дългопериодична променлива, червен гигант, изменя блясъка си с от 4.4 до 11.3 зв. вел с период от 310 дена.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.4  B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус;  
  Кратна звезда: *Б AB Va=1.4 Vb=8.2 Δ=175.2" за 2012;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 2.0  K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба;
  Кратна звезда: *т AB Va=2.4 Vb=3.6 Δ=4.5" за 2013;
94 β Leo 57632 11 49.1 +14 34 11.0 2.1  A3 Va     Simbad
  Име: Денебола
68 δ Leo 54872 11 14.1 +20 31 17.9 2.5  A4 V      Simbad
  Име: Зосма
17 ε Leo 47908 09 45.9 +23 46 75.6 3.0  G1 II     Simbad
70 θ Leo 54879 11 14.2 +15 26 50.6 3.4  A2 V      Simbad
36 ζ Leo 50335 10 16.7 +23 25 84.0 3.4  F0 III     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *О AB Va=3.4 Vb=6.0 Δ=335" за 2012; 
  B = 35  Leo 50319 Simbad;
30 η Leo 49583 10 07.3 +16 46 389  3.4  A0 Ib     Simbad
14 ο Leo 47508 09 41.2 +09 54 40.0 3.5  A5V+F6II    Simbad
47 ρ Leo 51624 10 32.8 +09 18 1700 3.9  B1 Iab     Simbad
24 μ Leo 48455 09 52.8 +26 00 38.1 3.9  K2 III     Simbad
78 ι Leo 55642 11 23.9 +10 32 23.7 4.0  F3 V      Simbad
54  Leo 53417 10 55.6 +24 45 88.0 4.3  A1V+A2Vn    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *т AB Va=4.5 Vb=6.3 Δ=6.4" за 2011;
84 τ Leo 55945 11 27.9 +02 51 182  5.0  G8 Iab     Simbad, WDS
  Кратна звезда: *б AB Va=5.1 Vb=7.5 Δ=88.0" за 2010;
  R Leo 48036 09 47.6 +11 26 71.3 7.53 M6e-M8IIIe   Simbad, GCVS
  Променлива звезда: дългопериодична M V=4.4-11.3 период=309.9д;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000;
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/1"паралакс=3.26 светлинни години(ly);
Спектрална класификация; Типове променливи звезди; Δ - ъгъл между две звезди;
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;

Звездни купове, мъглявини и галактики.

NGC 2903
Пресечена спирална галактика, видима при тъмно небе в неголям телескоп близо до звездата λ.
M95
Пресечена спирална галактика, в неголям телескоп се вижда като кръгла мъглявина, а в по-голям се различават и спиралните ръкави.
M96
Пресечена спирална галактика, образуваща група с М95, М105 и NGC3384.
M105
По малка по размер елиптична галактика, намираща се на 1 градус от М95 и М96.
NGC 3384
Сферична галактика, разположена в едно зрително поле на телескопа с М105.
M65
Спирална галактика, удължената форма на която ясно се вижда в телескоп с диаметър над 100мм.
M66
Заедно с M65 и NGC 3628 образуват група от галактики между звездите θ и ι. Пресечена спирална галактика с удължено ядро видима в неголям телескоп.
NGC 3628
Красива удължена галактика, пресечена от облак тъмен прах по дължина. В близост до M65 и M66.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   &#39 
________________________________________________________________________________
т M66 NGC3627 Leo 11 20.3 +12 59  8.9  9x4  Галактика спирална  Simbad 
  На границата на видимост в бинокъл, в телескоп ясно се наблюдават спиралните 
  ръкави и удължено ядро.
т`NGC2903   Leo 09 32.2 +21 30  9.0 10x5  Галактика спирална  Simbad 
  Галактика с ярък овален център, асиметрична, относително лесна за откриване.
т M96 NGC3368 Leo 10 46.8 +11 49  9.2  7x5  Галактика спирална  Simbad 
  Удължена централна част, която съдържа ярко звездообразно ядро.
т M65 NGC3623 Leo 11 18.9 +13 06  9.3 10x3  Галактика спирална  Simbad 
  Овална централна част с удължени ръкави.
т NGC3628   Leo 11 20.3 +13 35  9.5 12x3  Галактика спирална  Simbad 
  Красива удължена галактика, пресечена от облак тъмен прах по дължина.
т M95 NGC3351 Leo 10 44.0 +11 42  9.7  7x5  Галактика спирална  Simbad 
  Звездообразно ядра, спиралните ръкави се наблюдават трудно. На 41' 
  западно от М96.
т M105 NGC3379 Leo 10 47.8 +12 35  9.8  5x4  Галактика елипсовидна Simbad 
  Звездообразно ядро, по-лесно видимо от М95. На 48' северно от М96.
Т NGC3384   Leo 10 48.3 +12 38 10.0  5x3  Галактика спирална  Simbad 
  Само на 8' източно от М105, звездообразно ядро обкръжено от мъглявина.
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

04 април 2015

Карта на звездното небе VI

Описание.

Звездното небе на:
1.I 03:40, 16.I 02:40, 1.II 01:40, 16.II 00:40, 1.III 23:40, 16.III 22:40, 1.IV 22:40, 16.IV 21:40, 1.V 20:40, 16.XI 06:40, 1.XII 05:40, 16.XII 04:40
Съзвездия:
Близнаци, Воловар, Гарван, Голяма мечка, Голямо куче, Гущер, Дева, Дракон, Еднорог, Жираф, Заек, Касиопея, Колар, Компас, Косите на Вероника, Кърма, Лира, Ловджийски кучета, Лъв, Малко куче, Малък лъв, Малка мечка, Орион, Персей, Помпа, Рак, Рис, Северна корона, Секстант, Телец, Херкулес, Хидра, Чаша, Цефей
Какво може да се наблюдава с просто око на юг:
Ярки звезди: 32 α Leo, 41 γ Leo, 30 α Hya, 77 ε UMa, 50 α UMa, 85 η UMa;
Кратна звезди: 36 ζ Leo, 79 ζ UMa;
Звездни купове: M44 NGC2632 Cnc;
Какво може да се наблюдава с бинокъл на юг:
Кратна звезди: 32 α Leo, 84 τ Leo;
Променливи звезди: U Ant, U Hya, R Leo, RS Cnc, X Cnc, R LMi;
Звездни купове: M48 NGC2548 Hya, M67 NGC2682 Cnc;
Галактики: M81 NGC3031 UMa, M101 NGC5457 UMa, M82 NGC3034 UMa;
Какво може да се наблюдава с телескоп на юг:
Кратна звезди: 11 ε Hya, 41 γ Leo, 54 Leo, 48 ι Cnc, 16 ζ Cnc, 38 Lyn, 79 ζ UMa, 9 ι UMa, 54 ν UMa;
Мъглявини: NGC3242 Hya, M97 NGC3587 UMa;
Галактики: NGC3115 Sex, M66 NGC3627 Leo, NGC2903 Leo, M96 NGC3368 Leo, M65 NGC3623 Leo, NGC3628 Leo, M95 NGC3351 Leo, M105 NGC3379 Leo, NGC3384 Leo, NGC2841 UMa, NGC3184 UMa, NGC3077 UMa;

Карти и схеми.Карта на звездното небе с надписи.

Карта на звездното небе без надписи