31 декември 2014

"Астрономически календар" за 2015 е публикуван.

За 15 поредна година, новото издание на "Астрономически календар" е публикувано и може да бъде ползвано на адрес:

http://astrocalendar.50webs.com/index.html

За Слънцето, Луната, планетите и малките тела от слънчевата система са дадени прецизни данни относно положението, блясъка и видимият им диаметър, изгрева и залеза, както карти на звездното небе и условия за наблюдението им. Има раздел с описание на съзвездията, ярките звезди и мъгливи обекти.

Автора пожелава на читателите звездна и успешна нова 2015 година!

28 декември 2014

Януари 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Меркурий (-0,6), Венера (-3.9), Марс (1.1), Уран (5.8), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6); сутрин - Сатурн (0.5).

Астероиди: 3 Juno (8.1), 6 Hebe (8.9), 7 Iris (9.5)

Комети: C/2014 Q2 (8.1)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh
_______________________________________________________________________________
04.I    Максимум на метеорния поток Квадрантиди.Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I  08 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  06 Луната е в пълнолуние.
07.I    Кометата C/2014 Q2 (Lovejoy) е най-близо до Земята.
08.I  07 Юпитер е 4,9° северно от Луната.
09.I  20 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
11.I  08 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
12.I  17 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.I  11 Луната е в последна четвърт.
14.I  22 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°). Вечерна видимост.
16.I  04 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
16.I  14 Сатурн е 1,8° южно от Луната.
17.I  06 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
20.I  02 Марс е 0.2° от Нептун
20.I  15 Луната е в новолуние.
21.I  05 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.I  18 Меркурий е 2,9° южно от Луната.
21.I  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.I  22 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.I  03 Венера е 5,4° южно от Луната.
23.I  00 Нептун е 3,7° южно от Луната.
23.I  04 Марс е 3,8° южно от Луната.
25.I  12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
25.I  13 Уран е 0,6° южно от Луната.
27.I  06 Луната е в първа четвърт.
30.I  00 Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
30.I    Кометата C/2014 Q2 (Lovejoy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.I  15 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
_______________________________________________________________________________

18 декември 2014

Андромеда, Овен и Триъгълник на декемврийското вечерно небе

На декемврийското небе към 21 часа в южна посока високо над хоризонта към зенита, могат да се открият съзвездията Андромеда, Триъгълник и Овен.

Съзвездието Андромеда е ясно видимо като поредица ярки звезди, започваща от големия квадрат на Пегас в северозападна посока. Съзвездието съдържа най ярката на нашето небе галактика - Мъглявината Андромеда (М31), трудно видима дори с очи.

Овен се разпознава като две ярки звезди и друга по-слаба близо до тях, под съзвездието Андромеда.

Между Андромеда и Овен се намира съзвездието Триъгълник, съставено от по-слаби три звезди. Съзвездието съдържа галактиката Триъгълник (М33), която е видима в бинокъл или малък телескоп.


Карта на звездното небе през декемврийските вечери.

Карта на звездното небе през декемврийските вечери. (без надписи)