Лунно затъмнение и метеорен поток през следващата седмица.

Метеорният поток  Лириди е с променлива и трудна за предсказване интензивност и момент на максимума. Очаква се около 20 метеора на час да падат в ранните часове на 22 април. Добре е да се проведат наблюдения също вечерите на 21 и 23 април. Радиантът, близо до звездата Вега, изгрява около 22:30 часа и е видим до зазоряване около 6 часа.

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 25 април е изцяло видимо от територията на България. То започва един час след изгрева на Луната в 21 часа и завършва по време на кулминацията и в 1 часа. При максималното затъмнение ще бъде покрита само малка част от лунния диск 2%. Продължителността на затъмнението от земната сянка е само 35 минути.

         Лунно затъмнение на 25 април 2013г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   21:01:45 25.04   63   87  -14
2 Луната навлиза в сянка     22:51:46 25.04   22   60  -14
4 Максимално затъмнение     23:07:29 25.04       57  -14
6 Луната напуска сянката     23:23:23 25.04    5   54  -14
7 Луната напуска полусянката   1:13:18 26.04   324   28  -15
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0.020

За повече информация "Астрономически календар"

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления