27 октомври 2014

Ноември 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Марс (1.0), Нептун (7.9); цяла нощ - Уран (5.7); сутрин - Меркурий (0.0), Юпитер (-2.3), Сатурн (0.5).

Астероиди: 2 Pallas (9.7), 3 Juno (9.1), 6 Hebe (8.1)

Комети: C/2013 A1 (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XI    Кометата C/2012 K1 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
01.XI  14 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
02.XI  02 Нептун е 4,4° южно от Луната.
03.XI  02 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.XI  19 Уран е 1,2° южно от Луната.
05.XI  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.XI  00 Луната е в пълнолуние.
13.XI  03 Венера е 1.5° от Сатурн
14.XI  16 Юпитер е 5,1° северно от Луната.
14.XI  17 Луната е в последна четвърт.
15.XI  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.XI  20 Астероида (6) Hebe е в противостояние на Слънцето.
16.XI  13 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
18.XI  00 Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  10 Сатурн е в съединение със Слънцето.
19.XI  10 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.XI  20 Меркурий е 1,9° южно от Луната.
22.XI  07 Сатурн е 1,2° южно от Луната.
22.XI  14 Луната е в новолуние.
22.XI  14 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
23.XI  04 Венера е 3,9° южно от Луната.
26.XI  06 Меркурий е 1.6° от Сатурн
26.XI  10 Марс е 6,5° южно от Луната.
28.XI  01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.XI  14 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
29.XI  08 Нептун е 4,3° южно от Луната.
29.XI  12 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

07 октомври 2014

Октомври 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Марс (0.8), Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Юпитер (-2.0).

Астероиди: 3 Juno (9.4), 4 Vesta (7.8), 6 Hebe (8.2), 12 Victoria (9.6)

Комети: C/2013 A1 (8.2), C/2012 K1 (5.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.X  22 Луната е в първа четвърт.
04.X  21 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
05.X  20 Нептун е 4,4° южно от Луната.
06.X  12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
07.X  23 Уран е в противостояние на Слънцето.
08.X  12 Уран е 1,1° южно от Луната.
08.X  13 Луната е в пълнолуние.
08.X  14 Пълно лунно затъмнение от земната сянка.
08.X  20 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.X  22 Луната е в последна четвърт.
16.X  23 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
17.X  20 Меркурий е 2.4° от Венера
18.X  03 Юпитер е 5,2° северно от Луната.
18.X  09 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.X  00 Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
21.X  08 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.X  00 Меркурий е 0,7° северно от Луната.
23.X  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.X    Частично слънчево затъмнение.
24.X  00 Венера е 0,1° северно от Луната.
24.X  00 Луната е в новолуние.
25.X  09 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.X  10 Венера е в горно съединение със Слънцето.
25.X  11 Кометата C/2013 A1 (Siding Spring) е най-близо до Слънцето. 
      Перихелий.
25.X  19 Сатурн е 1,0° южно от Луната.
26.X  00 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
26.X  04 Преминаване към астрономическо време. 
      Часовника се премества един час назад.
26.X  17 Астероида (2) Pallas е в съединение със Слънцето.
28.X  14 Марс е 6,5° южно от Луната.
31.X  04 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________