27 март 2013

Април, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-3.9), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Сатурн (0.1); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (8.7), 4 Vesta (8.3), 14 Irene (9.2)
Комети: C/2011 L4 (4.5)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
01.IV  00 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (28°). Утринна видимост.
02.IV  05 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
03.IV  07 Луната е в последна четвърт.
03.IV  09 Астероида 14 Irene е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.IV  23 Нептун е 5.6° южно от Луната.
07.IV  07 Венера е 0.6° от Марс.
08.IV  07 Меркурий е 6.6° южно от Луната.
09.IV  14 Уран е 3.9° южно от Луната.
10.IV  12 Луната е в новолуние.
10.IV  16 Марс е 2.6° южно от Луната.
10.IV  19 Венера е 3.1° южно от Луната.
12.IV  15 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
14.IV  21 Юпитер е 2.1° северно от Луната.
16.IV  01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
18.IV  03 Марс е в съединение със Слънцето.
18.IV  15 Луната е в първа четвърт.
20.IV  12 Меркурий е 1.8° от Уран.
23.IV    Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 16.ІV до 25.ІV.
25.IV  22 Луната е в пълнолуние.
25.IV  23 Частично лунно затъмнение от сянката на Земята
26.IV  03 Сатурн е 3.5° северно от Луната.
26.IV  16 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.IV  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.IV  11 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 
 

23 март 2013

Иван Вазов - Сонет на ученичката А.

СОНЕТ НА УЧЕНИЧКАТА А.

На ученичка А.,
която четеше постоянно
книга „Небесни светила“

Ах, какво е туй желанье,
що в сърцето ти гори?
Що ти е, отговори,
толкова наука, знанье?

Туй ти Северно сиянье,
тез звезди, луна, слънца
дали можат ти прида
повеч блясък, обаянье?

Нали и без тях си ти
пълна с дарби, красоти
и обайваш, и привличаш?

Съвършенство ли желайш?
Научи се да обичаш
и ти всичко ще да знайш!

Иван Вазов, 1880г., Майска китка

09 март 2013

Ярка комета на вечерното небе, видима с просто око.

От 8 март кометата C/2011 L4 може да се наблюдава след залеза на Слънцето, с появата на първите звезди в западна посока с просто око до края на месеца. Яркостта на кометата  постепенно ще намалява след сближаването с Земята на 5 март и Слънцето на 10 март. Продължителността на видимост нараства през март. Кометата видимо ще се отдалечи от Слънцето от 15° до 30° в края на месеца. Младата луна е близо до кометата на 12 и 13 март.
Повече данни могат да се намерят на страницата "Астрономически календар - комети"

Положение на кометата за София
(за Пловдив -6 мин., за Варна -18 мин.)
------------------------------------------------
Дата  Час  Азимут°   Височина  Зв. Елонгация
       Посока       °  Вел.  °
------------------------------------------------
08 III 19:00 257 запад     1,2  0,6  15,8
09 III 19:00 259 запад     3,0  0,5  15,4
10 III 19:00 261 запад     4,6  0,5  15,3
11 III 19:00 263 запад     6,2  0,6  15,3
12 III 19:00 265 запад     7,6  0,7  15,5

13 III 19:30 273 запад     3,6  0,8  15,9
14 III 19:30 275 запад     4,7  1,0  16,4
15 III 19:30 277 запад     5,7  1,2  17,0
16 III 19:30 279 запад     6,6  1,4  17,7
17 III 19:30 281 запад     7,4  1,6  18,4
18 III 19:30 284 запад     8,1  1,8  19,3
19 III 19:30 286 запад     8,8  2,1  20,2
20 III 19:30 288 запад     9,3  2,3  21,1
21 III 19:30 290 запад     9,8  2,5  22,1
22 III 19:30 292 запад    10,3  2,7  23,0
23 III 19:30 294 северозапад 10,7  2,9  24,0
24 III 19:30 296 северозапад 11,1  3,1  25,0
25 III 19:30 297 северозапад 11,5  3,3  26,0
26 III 19:30 299 северозапад 11,8  3,5  27,0
27 III 19:30 301 северозапад 12,1  3,7  28,0
28 III 19:30 303 северозапад 12,4  3,8  29,0
29 III 19:30 304 северозапад 12,7  4,0  30,0
30 III 19:30 306 северозапад 12,9  4,2  31,0
------------------------------------------------

Положение на кометата - София 19:00, Пловдив 18:54, Варна 18:42 
Положение на кометата - София 19:30, Пловдив 18:24, Варна 18:12