30 юли 2012

Вечерна видимост на Сатурн и Марс през август.

С появата на първите звезди след 21часа на августовското небе в западна посока ясно могат да се различат четири светила, звездите Арктур и Спика и планетите Сатурн и Марс. Пръстените на Сатурн са отворени, видими дори в бинокъл при увеличение над 10 пъти, а в телескоп ясно се различава формата и отделните компоненти. Спътника Титан също лесно може да бъде наблюдаван в телескоп. Марс е с малък видим диаметър и не може да се различат структури по повърхността му. Точни и подробни данни могат да се намерят в "Астрономически календар": Марс, Сатурн, Спътници на Сатурн.

Небето в западна посока, началото на август 2012г. в 21:30 часа.

27 юли 2012

Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Марс (1.1), Сатурн (0.8); цяла нощ - Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-0.3), Венера (-4.3), Юпитер (-2.3).
Астероиди: 1 Ceres (9.0), 2 Pallas (9.3), 4 Vesta (8.2), 10 Hygiea (9.8), 11 Parthenope (9.1)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
02.VIII 06 Луната е в пълнолуние.
03.VIII 21 Нептун е 5.7° южно от Луната.
05.VIII 13 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
06.VIII 15 Уран е 4.8° южно от Луната.
07.VIII 20 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
09.VIII 21 Луната е в последна четвърт.
10.VIII 13 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
11.VIII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.VIII 23 Юпитер е 0.1° северно от Луната.
12.VIII   Максимум на метеорния поток Персеиди. Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 22 Венера е 0.6° южно от Луната.
15.VIII 11 Венера е в най-голяма западна елонгация (46°). Утринна видимост.
15.VIII 13 Марс е 2.7° от Сатурн.
16.VIII 06 Меркурий е 3.4° северно от Луната.
16.VIII 15 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
17.VIII 18 Луната е в новолуние.
20.VIII 14 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.VIII 22 Астероида 10 Hygiea е в противостояние на Слънцето.
22.VIII 02 Сатурн е 5.2° северно от Луната.
22.VIII 09 Марс е 2.2° северно от Луната.
23.VIII 22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.VIII 14 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.VIII 15 Нептун е в противостояние на Слънцето.
24.VIII 16 Луната е в първа четвърт.
25.VIII 06 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
25.VIII 08 Астероида 8 Flora е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.VIII 18 Астероида 39 Laetitia е в съединение със Слънцето.
31.VIII 04 Нептун е 5.6° южно от Луната.
31.VIII 16 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________ 

13 юли 2012

Луната покрива Юпитер на 15 юли.

На 15 юли при зазоряване Луната ще покрие Юпитер и спътниците му.


Покриване на Юпитер и спътниците му на 15.VII.2012 г.

Покриването на Юпитер и спътниците му от Луната е изцяло видимо от България, като ще протече между началото на астрономически полумрак и началото на гражданския полумрак. По време на явлението Луната е над хоризонта в североизточна посока, намаляваща с фаза 0,17. Венера, ярка, с фаза 0,29, също е в съзвездието Бик, 6 градуса под Луната.

   Покриване на Юпитер и спътниците му от Луната на 15 юли 2012 година.
_______________________________________________________________________________
Явление     Продъл. София       Пловдив      Варна
          s  hh:mm:ss H PA  hh:mm:ss H PA  hh:mm:ss H PA
_______________________________________________________________________________
Юпитер покриване +-34  04:18:46 14 68  04:17:22 15 71  04:18:53 18 71
Европа откриване +- 1  05:11:23 24 290  05:11:27 25 287  05:14:34 28 285
Йо откриване   +- 1  05:14:38 25 290  05:14:44 26 287  05:17:57 29 285
Юпитер откриване +-38  05:17:14 25 290  05:17:21 26 286  05:20:37 29 285
Ганимед откриване +- 1  05:24:12 26 289  05:24:22 27 286  05:27:44 30 284
Калисто откриване +- 1  05:29:21 27 288  05:29:32 28 285  05:33:03 31 283
_______________________________________________________________________________


Звездното небе на 14, 15 и 16 юли. Звездното небе на 14 юли в 5 часа. Източна посока.

Звездното небе на 15 юли в 5 часа. Източна посока.
Звездното небе на 16 юли в 5 часа. Източна посока.