27 август 2013

Септември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.1), Сатурн (0.7); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Марс (1.6), Юпитер (-2.1).

Астероиди: 1 Ceres (8.7), 2 Pallas (9.0), 3 Juno (9.3), 7 Iris (8.3), 8 Flora (9.8), 20 Massalia (9.9), 324 Bamberga (8.2)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.IX  09 Марс е 6.0° северно от Луната.
05.IX  14 Луната е в новолуние.
06.IX  13 Меркурий е 4.5° северно от Луната.
08.IX  17 Луната покрива звездата Спика от съзвездието Дева.
08.IX  23 Венера е 0.4° северно от Луната.
09.IX  18 Сатурн е 2.3° северно от Луната.
09.IX  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
12.IX  20 Луната е в първа четвърт.
13.IX  21 Астероида 324 Bamberga е в противостояние на Слънцето.
14.IX  00 Астероида 1 Ceres е най-близо до Слънцето. Перихелий.
14.IX  18 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
15.IX  19 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
17.IX  22 Нептун е 5.4° южно от Луната.
18.IX  23 Венера е 3.5° от Сатурн.
19.IX  14 Луната е в пълнолуние.
20.IX  15 Уран е 3.1° южно от Луната.
22.IX  16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.IX  23 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX  13 Астероида 9 Metis е в съединение със Слънцето.
25.IX  03 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.IX  06 Луната е в последна четвърт.
27.IX  21 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
28.IX  10 Юпитер е 4.8° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

16 август 2013

Ярка нова звезда в съзвездието Делфин

На 14 август, избухна ярка нова звезда в съзвездието Делфин. В момента е от 4.5 зв. вел. като е достъпна за наблюдение с просто око или бинокъл дори в градски условия. След 22 часа съзвездието Делфин може да бъде видяно в южна посока 55 градуса над хоризонта. Новата звезда се намира в Млечния път, близо до границата със съзвездието Стрела.
За повече информация: Sky&Teleskop

Звездното небе в 22 часа в южна посока. Новата е отбелязана с червено.
Подробна карта.