28 април 2013

Нашето звездно небе - съзвездия през май

С настъпването на вечерта, на майското небе в южна посока се откроява фигурата на съзвездието Лъв, очертана от пет ярки звезди. В тази посока се виждат и по-слабите съзвездия Малък лъв и Секстант.

В обновяващия се астрономически пътеводител "Нашето звездно небе", са представени съзвездията: Лъв, Малък лъв и Секстант.

Карта на звездното небе в началото на май, около 20:40 часа.


27 април 2013

Май, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Меркурий (-0.7), Венера (-3.9), Юпитер (-2.0); цяла нощ - Сатурн (0.1); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (8.8), 4 Vesta (8.4),
Комети: C/2011 L4 (8.0)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.V  14 Луната е в последна четвърт.
04.V  06 Нептун е 5.7° южно от Луната.
06.V    Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  23 Уран е 3.8° южно от Луната.
08.V  03 Меркурий е 0.4° от Марс.
09.V  16 Марс е 0.4° южно от Луната.
09.V  22 Меркурий е 0.3° южно от Луната.
09.V  22 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
10.V    Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо в България.
10.V  03 Луната е в новолуние.
10.V  16 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.V  23 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
11.V  03 Венера е 1.4° северно от Луната.
11.V  12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
12.V  00 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
12.V  16 Юпитер е 2.6° северно от Луната.
13.V  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.V  04 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.V  07 Луната е в първа четвърт.
23.V  10 Сатурн е 3.6° северно от Луната.
24.V  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
25.V  02 Меркурий е 1.4° от Венера.
25.V  07 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
25.V  07 Луната е в пълнолуние.
25.V  10 Марс пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
26.V  04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
27.V  10 Меркурий е 2.4° от Юпитер.
28.V  22 Венера е 1.0° от Юпитер.
31.V  12 Нептун е 5.6° южно от Луната.
31.V  21 Луната е в последна четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

21 април 2013

Лунно затъмнение и метеорен поток през следващата седмица.

Метеорният поток  Лириди е с променлива и трудна за предсказване интензивност и момент на максимума. Очаква се около 20 метеора на час да падат в ранните часове на 22 април. Добре е да се проведат наблюдения също вечерите на 21 и 23 април. Радиантът, близо до звездата Вега, изгрява около 22:30 часа и е видим до зазоряване около 6 часа.

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 25 април е изцяло видимо от територията на България. То започва един час след изгрева на Луната в 21 часа и завършва по време на кулминацията и в 1 часа. При максималното затъмнение ще бъде покрита само малка част от лунния диск 2%. Продължителността на затъмнението от земната сянка е само 35 минути.

         Лунно затъмнение на 25 април 2013г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   21:01:45 25.04   63   87  -14
2 Луната навлиза в сянка     22:51:46 25.04   22   60  -14
4 Максимално затъмнение     23:07:29 25.04       57  -14
6 Луната напуска сянката     23:23:23 25.04    5   54  -14
7 Луната напуска полусянката   1:13:18 26.04   324   28  -15
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0.020

За повече информация "Астрономически календар"

20 април 2013

Нашето звездно небе - нов астрономически пътеводител.

"Нашето звездно небе" е астрономически пътеводител, който съдържа карти на видимото звездно небе, описание на съзвездията и списъци с астрономически обекти интересни за наблюдение. Адреса е:

http://astrocalendar.50webs.com/star/index.html

Пътеводителя ще бъде допълнен и реконструиран до средата на май.