31 декември 2010

Ново издание на астрономически календар.

Поредното двадесет и шесто издание на астрономически календар е публикувано.
Автора пожелава на всички читатели, весел празник и звездна нова година.

27 декември 2010

Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2.3), Уран (5.9);
цяла нощ - Сатурн (0.7);
сутрин - Меркурий (0.0), Венера (-4.5).
Астероиди: 3 Juno (9.6), 4 Vesta (7.8), 6 Hebe (9.5), 7 Iris (8.0), 23 Thalia (9.2), 44 Nysa (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.I  16   Меркурий е 3.8° северно от Луната.
03.I  03   Максимум на метеорния поток Квадрантиди. 
        Активност от 28.XIІ до 12.І.
03.I  14:47 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
03.I  20:31 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.I      Частично слънчево затъмнение 
        изцяло видимо от България.
04.I  11:02 Луната е в новолуние.
04.I  14   Юпитер е 0.5° южно от Уран.
05.I  01   Марс е 2.7° южно от Луната.
07.I  22   Нептун е 4.8° южно от Луната.
08.I  18   Венера е в най-голяма западна елонгация (47°). 
        Утринна видимост.
09.I  16   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (23°). 
        Утринна видимост. 
10.I  07:37 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
10.I  11   Уран е 6.0° южно от Луната.
10.I  13   Юпитер е 6.5° южно от Луната.
12.I  13:31 Луната е в първа четвърт. 
18.I  02:08 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
19.I  23:21 Луната е в пълнолуние. 
21.I  02   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
22.I  02:09 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.I  12   Астероида 23 Thalia е в противостояние на Слънцето.
24.I  09   Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
25.I  06   Сатурн е 7.6° северно от Луната.
26.I  14:57 Луната е в последна четвърт.
27.I  10   Сатурн сменя посоката на видимото си движение. 
28.I  14   Астероида 27 Euterpe е в съединение със Слънцето.
30.I  05   Венера е 3.5° северно от Луната.
30.I  20:28 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
31.I  03   Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
31.I  09   Астероида 4 Vesta е най-близо до Слънцето. Перихелий.
31.I  10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 
_______________________________________________________________________________

 

21 декември 2010

Начало на астрономическата зима.

Астрономическата зима започва на 22 декември в 1:38 часа, като денят ще има продължителност 9 часа и 2 минути.

19 декември 2010

Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята на 21 декември.

Началото на затъмнението от полусянката на Земята е достъпно за наблюдение от България, преди залеза на Луната, по време на зазоряването на 21 декември. При началото на явлението Луната може да бъде открита в западна посока, няколко градуса над хоризонта. Лунното затъмнение ще се вижда над Европа, Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка,Тихия океан и източна Азия.

         Лунно затъмнение на 21 декември 2010г.
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  07:27:45 21.12   107  - 84   +23
2 Луната навлиза в сянката    08:32:19 21.12   114  - 99   +23
3 Начало на пълното затъмнение  09:40:22 21.12   319  -115   +23
4 Максимално затъмнение     10:16:57 21.12      -124   +23
5 Край на пълното затъмнение   10:53:35 21.12   52  -133   +23
6 Луната напуска сянката     12:01:39 21.12   257  -149   +23
7 Луната напуска полусянката   13:06:04 21.12   264  -164   +23
________________________________________________________________________
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.256.

         Изгрев на Слънцето и залез на Луната 
________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
          изгрев     залез    полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София       07:53     07:55     6:11     07:21
________________________________________________________________________

13 декември 2010

Максимум на метеорния поток Геминиди.

Геминиди е един от най-красивите и сигурно повтарящи се метеорни потоци през годината. На 14 декември активността на му ще надвиши 100 метеора на час, които ще излизат от точка (радиан) близо до звездата Кастор в съзвездието Близнаци. Следите на Геминиди са бавни, ярки и понякога оцветени.