09 юни 2018

Ъглови размери

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ – Ъглови размериУсловно небето може да се представи като сфера, на която са проектирани образите на космическите обекти. Наблюдателя се намира в нейния център. Всички измервания на небето астрономите изразяват в градусна мярка. Така, разстоянието между две точки на небето ще се измерва с ъгъл, образуван от правите, свързващи тези точки в очите на наблюдателя.


Например, да се доближим до прозореца и погледнем близкия строителен кран – неговата дълга стрела се е разпростряла на половината небе и за да я разгледаме цялата, от кабината до там където завършва и от нея увисва надолу въжето с куката, трябва да завъртим глава. Стрелата на крана има някаква ъглова дължина, измервана в градуси и равна на величината, на която ще извъртим глава около въображаема ос в нашата шия, нека да е 45°. А ако строежа е в съседния квартал? Тогава крана се намира далече и за да преместим поглед от единия край на неговата стрела до другия, на нас ни е необходимо да завъртим главата на по-малък ъгъл, например 5°. Същите ъгли са, ако завъртим зениците на очите. 


По рисунката с изображение на съзвездието Голямата мечка може да узнаем разстоянията между звездите в съзвездието, а също да „калибрираме“ пръстите на своята ръка за небесни измервания. Да изпънем ръката и да разположим пръстите така, както е показано на рисунката, за да измерим разстоянието между интересуващите ни обекти.


Ъгловия размер на астрономическите обекти се нарича ъглов диаметър. Видимите диаметри на звездите са извънредно малки и само за някой от тях достигат няколко стотни части от секундата, градусите са значително голяма мярка за небесните тела. За това ъгловите диаметри на планетите и звездите се измерват в ъглови минути (') и секунди (").


Ъгловата секунда се използва в астрономията при измерване на плоски ъгли в градусна мярка. При измерване на ъгли в часова мярка се използва мерна единица „секунда“. Връзката между тези величини се определя от формулата 1s = 15". В окръжността се съдържат 360° (градуса), а в полуокръжността – 180°, така че ъгловото разстояние между две противоположни точки на хоризонта е 180°. Ъгловото разстояние между хоризонта и зенита е 90°.

Обекти намиращи се на различно разстояние, например Слънцето и Луната, могат да имат близки ъглови диаметри и в същото време значително да се различават по своите истински линейни размери. Например, средния диаметър на Луната е равен на 31'05" и той се изменя от 29′24″ до 33′40″. Средния диаметър на слънцето е  равен на 31′59″ и също се изменя от 31′27″ до 32′31″. Получава се, че ъгловите размери на Слънцето и Луната са почти еднакви и равни на половин градус, в същото време техните линейни размери се различават почти 400 пъти!


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

27 май 2018

Юни 2018 – видимост на планетите и астрономически явления

Юни.

Слънце:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.VI  03:41 05:17 05:51 13:24 20:57 21:31 23:07
15.VI  03:32 05:13 05:48 13:27 21:06 21:41 23:22
30.VI  03:36 05:17 05:52 13:30 21:08 21:43 23:23
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Звездно небе:
1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40;
16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40
Планети:
вечер - Меркурий (Близнаци, -1.0), Венера (Близнаци, Рак, -4.0);
цяла нощ - Марс (Козирог, -2.0), Юпитер (Везни, -2.5), Сатурн (Стрелец, 0.1);
сутрин - Нептун (Водолей, 7.9);
*(съзвездие, звездна величина)
Астероиди:
1 Ceres (Лъв, 8.7), 4 Vesta (Стрелец, 5.4);
Комети:
Юлиански ден в 0h:
JD = ден от месеца + 2458269,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2018г. hh
_______________________________________________________________________________
01.VI  03 Сатурн е 1,6° южно от Луната.
01.VI  21 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
02.VI  19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
03.VI  13 Марс е 3,1° южно от Луната.
03.VI  16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.VI  05 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
06.VI  13 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.VI  21 Луната е в последна четвърт.
06.VI  22 Нептун е 2,3° северно от Луната.
10.VI  09 Уран е 4,6° северно от Луната.
13.VI  22 Луната е в новолуние.
14.VI  16 Меркурий е 4,6° северно от Луната.
15.VI  02 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
16.VI  15 Венера е 2,3° северно от Луната.
16.VI  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.VI  15 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
19.VI  23 Астероида 4 Vesta е в противостояние на Слънцето.
20.VI  13 Луната е в първа четвърт.
21.VI  13 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
24.VI  00 Юпитер е 4,0° южно от Луната.
27.VI  16 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
28.VI  06 Сатурн е 1,8° южно от Луната.
28.VI  07 Луната е в пълнолуние.
28.VI  16 Марс сменя посоката на видимото си движение.
30.VI  05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
30.VI  19 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
_______________________________________________________________________________

13 май 2018

Звездна величина

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ – звездна величина

При наблюдение на звездното небе астрономите използват понятието звездна величина. С помощта на тази характеристика те сравняват блясъка на звездите една с друга и определят, коя е по-ярка. Ако обекта е много ярък, като например Слънцето, Луната, Венера, Сириус, то астрономите казват, че такъв обект има отрицателна звездна величина. По-малко ярките обекти имат положителна звездна величина.


Звездната величина е безразмерна характеристика за блясъка на небесното светило. Означава се с буквата m. Индекса m произлиза от латинското stellar magnitude – звездна величина. Например, най-ярката звезда на небето Сириус има звездна величина: -1,44m.

Понятието „звездна величина“ идва от дълбините на историята. Още през II век преди новата ера древногръцкият астроном Хипарх е разделил всички звезди на 6 величини. Най-ярките той е определил, като звезди от първа величина, най мъгливите, като звезди от шеста величина, а останалите равномерно е разпределил по промеждутъчни величини.

По-късно астрономите са решили да формализират скалата въведена от Хипарх. Съвременната скала на звездни величини е въвел английският астроном Норман Погсън в 1856 година. Той е предложил разликата в блясъка да е от пет звездни величини, ако една звезда е 100 пъти по-ярка от друга. По такъв начин, се получава, че съвременната скала на звездните величини е логаритмична: звезда от 1-ва величина е 2,512 пъти по-ярка от звезда от 2-ра звездна величина, а тя на свой ред е 2,512 пъти по-ярка от звезда от 3-та звездна величина и така нататък. За начало на скалата астрономите са приели блясъка на бялата звезда Вега, блясъка на която е приравнен на 0-ва звездна величина. 

На тъмно небе извън града при нормално зрение окото на човека различава звезди до 6m, с помощта на големите наземни телескопи могат да се фотографират звезди до 26m, а космическият телескоп „Хъбъл“ е видял звезди до 31,5m. Следователно очите на човек отстъпват по чувствителност на голям наземен телескоп 20m, а на космически 25m. 


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

05 май 2018

Майските Аквариди

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ – метеорни потоци


От 19 април до 28 май ще е активен метеорният поток с радиант в съзвездието Водолей – Ета Аквариди. На 6 май в 11 часа ще настъпи пика на активност на пролетния звезден дъжд, очакват се от 10 до 55 метеора в час. През този период Земята преминава през потока частици останали от знаменитата комета Халей. Прахови частици и по-големи съставляващи на кометната опашка влизат в атмосферата на нашата планета на височина 100-120 километра и красиво изгарят, оставяйки ярки светещи следи.

Звездното небе на 5, 6 и 7 май в 4:00 часа.
Най-добре този поток се вижда от зоната на тропиците и южното полукълбо, където могат да се наблюдават от 40 до 55 метеора за час в нощта на максимална активност. Северно от екватора се наблюдават от 10 до 30 метеора за час. От средните ширини радианта на Ета Акваридите се вижда не високо над югоизточния хоризонт само няколко часа преди разсъмване. Заради това най-доброто време за наблюдение на Ета Акваридите е преди разсъмване между 3 и 4 часа. На наблюденията тази година ще пречи остаряващата луна.


Последния път, когато кометата Халей се приближи до Слънцето (точка на перихелий) беше на 9 февруари 1986 година. Следващото и появяване близо до Слънцето се очаква на 28 юли 2061 година, а след това на 27 март 2134 година. Обаче откъсналите се от нея парченца всяка година ще попадат в земната атмосфера два пъти, когато Земята пресича орбитата на кометата през април-май и октомври.

Ядрото на кометата Халей има размер 15 на 8 километра и представлява къс замръзнали газове и лед премесени с прах и твърди частици, приличащо на много мръсен айсберг. Снимката е направена през 1986 година от космическия апарат Джото на ESA. 


По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!

27 април 2018

Май 2018 – видимост на планетите и астрономически явления

Май.

Слънце:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.V   04:31 05:50 06:21 13:23 20:26 20:57 22:16
15.V  04:05 05:32 06:04 13:23 20:41 21:14 22:40
30.V  03:43 05:18 05:52 13:24 20:56 21:30 23:05
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Звездно небе:
1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40;
16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети:
вечер - Венера (Бик, Близнаци, -4.0);
цяла нощ - Юпитер (Везни, -2.5), Сатурн (Стрелец, 0.2);
сутрин - Марс (Стрелец, Козирог, -1.1), Нептун (Водолей, 7.9);
*(съзвездие, звездна величина)
Астероиди:
1 Ceres (Рак, Лъв, 8.4), 4 Vesta (Стрелец, 6.0);
Комети:
Юлиански ден в 0h:
JD = ден от месеца + 2458238,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2018г. hh
_______________________________________________________________________________
04.V  23 Сатурн е 1,7° южно от Луната.
06.V    Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
06.V  09 Марс е 2,7° южно от Луната.
07.V  13 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
08.V  05 Луната е в последна четвърт.
09.V  03 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
09.V  22 Астероида 4 Vesta е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.V  13 Нептун е 2,1° северно от Луната.
13.V  13 Меркурий е 2,2° от Уран.
13.V  21 Уран е 4,4° северно от Луната.
13.V  21 Меркурий е 2,3° северно от Луната.
15.V  14 Луната е в новолуние.
16.V  01 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.V  21 Венера е 4,8° северно от Луната.
18.V  00 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
20.V  16 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
22.V  06 Луната е в първа четвърт.
27.V  22 Юпитер е 3,8° южно от Луната.
29.V  17 Луната е в пълнолуние.
31.V  23 Астероида 6 Hebe е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________

27 март 2018

Април 2018 – видимост на планетите и астрономически явления

Април

Слънце:
Дата   -18°  -6° Изгрев На юг Залез  -6°  -18°
-------------------------------------------------------
1.IV  05:31 06:40 07:09 13:30 19:52 20:20 21:29
15.IV  05:03 06:16 06:46 13:26 20:08 20:37 21:50
30.IV  04:33 05:52 06:23 13:24 20:25 20:56 22:14
(за София; Пловдив -6 мин; Варна -18 мин)
Звездно небе:
1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети:
вечер - Венера (Овен, Бик, -3.9);
цяла нощ - Юпитер (Везни, -2.5);
сутрин - Марс (Стрелец, -0.3), Сатурн (Стрелец, 0.4);
*(съзвездие, звездна величина)
Астероиди:
1 Ceres (Рак, 8.1), 4 Vesta (Стрелец, 6.6);
Комети:
Юлиански ден в 0h:
JD = ден от месеца + 2458208,5
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2018г. hh
_______________________________________________________________________________
01.IV  20 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
02.IV  18 Марс е 1,3° от Сатурн.
03.IV  19 Юпитер е 3,8° южно от Луната.
07.IV  15 Сатурн е 1,9° южно от Луната.
07.IV  20 Марс е 3,1° южно от Луната.
08.IV  08 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
08.IV  10 Луната е в последна четвърт.
10.IV  11 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
12.IV  07 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.IV  03 Нептун е 1,8° северно от Луната.
13.IV  04 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
14.IV  06 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
14.IV  15 Меркурий е 3,6° северно от Луната.
16.IV  04 Луната е в новолуние.
16.IV  08 Уран е 4,4° северно от Луната.
17.IV  14 Сатурн е най-далече от Слънцето. Афелий.
18.IV  01 Венера е 5,2° северно от Луната.
18.IV  04 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
18.IV  16 Уран е в съединение със Слънцето.
20.IV  17 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.IV    Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 14.ІV до 30.ІV.
23.IV  00 Луната е в първа четвърт.
23.IV  13 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
23.IV  15 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
28.IV  00 Астероида 1 Ceres е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.IV  21 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). Утринна видимост.
30.IV  03 Луната е в пълнолуние.
30.IV  22 Юпитер е 3,7° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________

19 март 2018

Пролетно равноденствие

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИ

На 20 или 21 март (за 2018 година на 20 март в 18:15 часа) настъпва пролетното равноденствие. Слънцето движейки се по еклиптиката, в този момент пресича небесния екватор и преминава от южното полукълбо на небесната сфера в северното. В северното полукълбо на Земята настъпва астрономическа пролет, а в южното – есен.


В дните на равноденствие Слънцето изгрява точно на изток и залязва точно на запад, намирайки се 12 часа под хоризонта и 12 часа над хоризонта, т.е. продължителността на деня и нощта по цялата Земя е еднаква, денят е равен на нощта (Изгрева и залеза се определят спрямо моментите на пресичане на хоризонта от центъра на слънчевия диск. бележка на преводача). От тук и наименованието – равноденствие. 

За София: изгрев 06:30, залез 18:38, продължителност на деня 12:08 часа. (По-голямата от 12 часа продължителност на деня е заради определянето на моментите на изгрев и залез не по центъра на слънчевия диск, а по първата изгряла и последната залязла точка от диска.)   
В дните на равноденствие Слънцето еднакво осветява северното и южното полукълбо, а терминатора (линията на смяна на деня в нощ) преминава точно през южния и северния полюси, т.е. по меридиана.


Слънцето в деня на пролетното равноденствие се намира в съзвездието Риби.


В древността, когато не е имало календари, се е приемало, че от този ден започва обновяването в природата: топенето на снега, появата на пъпки по дърветата, завръщането на птиците от юг, първия пролетен гръм...
Поздравяваме ви с денят на пролетното равноденствие и началото на астрономическата пролет!

По материали на:
Рубрика #АстрономияДляВсех ведется совместно Роскосмос с Московским Планетарием. Мы за популяризацию астрономии и возрождение интереса к науке!