Нашето звездно небе - съзвездия през май

С настъпването на вечерта, на майското небе в южна посока се откроява фигурата на съзвездието Лъв, очертана от пет ярки звезди. В тази посока се виждат и по-слабите съзвездия Малък лъв и Секстант.

В обновяващия се астрономически пътеводител "Нашето звездно небе", са представени съзвездията: Лъв, Малък лъв и Секстант.

Карта на звездното небе в началото на май, около 20:40 часа.


Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери