Ноември 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-4.7), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.5), Уран (5.7); сутрин - Меркурий (-0.7), Марс (1.3).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 2 Pallas (8.6), 4 Vesta (8.0), 7 Iris (9.3), 20 Massalia (8.9), 324 Bamberga (9.4)

Комети: C/2012 S1 (2.6)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XI  01 Астероида 20 Massalia е в противостояние на Слънцето.
01.XI  10 Венера е в най-голяма източна елонгация (47°). Вечерна видимост.
01.XI  21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
03.XI  08 Меркурий е 0.0° южно от Луната.
03.XI  09 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
03.XI  10 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
03.XI    Пълно слънчево затъмнение, видимо в България.
03.XI  14 Луната е в новолуние.
03.XI  19 Сатурн е 1.6° северно от Луната.
06.XI  11 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.XI  13 Сатурн е в съединение със Слънцето.
07.XI  02 Венера е 8.0° южно от Луната.
07.XI  09 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
08.XI  02 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.XI  07 Юпитер пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.XI  07 Луната е в първа четвърт.
10.XI  15 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
11.XI  09 Нептун е 5.5° южно от Луната.
14.XI  00 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
14.XI  02 Уран е 3.3° южно от Луната.
16.XI  07 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.XI  17 Луната е в пълнолуние.
18.XI    Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  04 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
22.XI  05 Юпитер е 5.0° северно от Луната.
22.XI  11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
25.XI  21 Луната е в последна четвърт.
26.XI  03 Меркурий е 0.3° от Сатурн.
27.XI  13 Марс е 5.4° северно от Луната.
28.XI  21 Кометата C/2012 S1 (ISON) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.XI  19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери