31 август 2014

Малките съзвездия на лятното небе

Между съзвездията Лебед, Пегас, Водолей и Орел са разположени четири малки, но впечатляващи съзвездия, видими през августовските и септемврийски вечери в южна посока:

Малка лисица,
Стрела,
Делфин
и Жребче.


28 август 2014

Септември 2014 - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Марс (0.7), Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Юпитер (-1.9).

Астероиди: 1 Ceres (9.0), 3 Juno (9.6), 4 Vesta (7.7), 6 Hebe (8.7), 12 Victoria (9.0)

Комети: C/2013 V5 (7.6), C/2012 K1 (6.0)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.IX  04 Марс е 4,1° южно от Луната.
01.IX  16 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
02.IX  14 Луната е в първа четвърт.
05.IX    Кометата C/2013 A1 (Siding Spring) е най-близо до Земята.
05.IX  18 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
08.IX  06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.IX  12 Нептун е 4,3° южно от Луната.
08.IX  14 Астероида (12) Victoria е в противостояние на Слънцето.
09.IX  04 Луната е в пълнолуние.
11.IX  03 Уран е 1,1° южно от Луната.
11.IX  10 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
12.IX  00 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
13.IX    Кометата C/2013 V5 (Oukaimeden) е най-близо до Земята.
16.IX  05 Луната е в последна четвърт.
20.IX  10 Юпитер е 5,3° северно от Луната.
20.IX  17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
22.IX  01 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (26°). Вечерна видимост.
23.IX  05 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX  07 Астероида (4) Vesta е най-близо до Слънцето. Перихелий.
23.IX  15 Венера е 3,8° северно от Луната.
24.IX  09 Луната е в новолуние.
25.IX  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
26.IX  15 Меркурий е 4,1° южно от Луната.
28.IX  01 Кометата C/2013 V5 (Oukaimeden) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
28.IX  07 Сатурн е 0,7° южно от Луната.
29.IX  21 Марс е 5,6° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

14 август 2014

Съзвездието Лира.

Лира - Lyra - Lyr

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Характерна за съзвездието Лира е най-светлата му звезда Вега. Тази звезда е най-красивата на северното небе и от видимите от нашата старана звезди, е трета по яркост. Съзвездието е разположено много близо до млечния път.Освен Вега, то не съдържа други светли звезди. Вега, две звезди около нея от четвърта величина и най-светлите от останалите (две звезди от трета величина) образуват четириъгълник, който като се прибави към него още една по-близка звезда от четвърта величина, може да се схване като разтегнато М.
В края на лятото и началото на есента вечер при мръкване съзвездието се намира на зенита в продължение на много дни.
В това съзвездие се намира радиантът на метеорния поток Лириди с максимум на 22 април.
Лира - това е лирата на легендарния тракийски певец Орфей, син на Аполон, от чиито песни се захласвали и хората, и животните. Той бил влюбен в горската нимфа Евридика. Щастието му обаче траяло твърде кратко. Евридика била ухапана от отровна змия и трябвало да отиде в царството на мъртвите. Орфей също слязъл в подземното царство и я извадил от там, но не изпълнил до край условието, да не се обърне нито веднъж към нея, докато се върне в царството на живите. Евредика отново се върнала в царството на сенките. Като останал сам, обладан от неутешима скръб, Орфей се завързал в тракийските планини. Там той бил разкъсан от вакханките, защото от любов към Евридика пренебрегнал всички останали жени.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X
Други карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта II.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.
α (алфа) Вега
Синьо-бяла звезда, трета по яркост на нашето небе.
β (бета) Шелиак
Променлива звезда от 3.2 до 4.4 звездна величина. Тя е най-известната от така наречените затъмнителни променливи звезди. Съставена е от две елипсовидни звезди разположени много близо. Равнината на орбитата на спътника минава през лъча на зрението. При движението си спрямо нас едната звезда идва пред или зад другата и съобразно с това се получава затъмнение, намаление на светлостта.
R
Червен гигант, полуправилна променлива с изменение на блясъка от 4 до 5 зв.вел. за 6-7 седмици.
ζ (дзета)
В бинокъл лесно може да се види като двойна с компоненти от 4.3 и 5.6 зв.вел. на разстояние една от друга 41 дъгови секунди.
ε (епсилон)
Забележителна звездна система е тази звезда. Наблюдателите, които притежават отлично зрение, могат да я видят като двойна звезда, двете компоненти са от 5 зв.вел на разстояние 3.5 дъгови минути. В сравнително голям телескоп всяка от тези звезди се разделя на по две отстоящи на 2 дъгови секунди. Всъщност ε е една сложна система от звезди.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
  Име: Вега; Близка звезда;
14 γ Lyr 93194 18 58.9 +32 41 190  3.25 B9 III     Simbad
  Име: Сулафат;
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.42 B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
  Име: Шелиак;
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" PA=147° за 2012;
  Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д, 
           нарицателна за цял клас променливи звезди;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.00 M5 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
  Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
 6 ζ1 Lyr 91971 18 44.8 +37 36 47.9 4.36 Am+F0IV    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AD Va=4.3 Vd=5.6 Δ=41" PA=149° за 2012
         D = 7 ζ2 Lyr 91973 Simbad;
 5 ε2 Lyr 91926 18 44.4 +39 37 47.7 4.59 A6Vn+A7Vn   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т CD Vc=5.2 Vd=5.4 Δ=2.4" PA=78° за 2013
         *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" PA=171° за 2013
         AB = 4 ε1 Lyr 91919;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.66 A3V+F0V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" PA=346° за 2013
         *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" PA=171° за 2013
         CD = 5 ε2 Lyr 91926;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, мъглявини и галактики.

M56
Плътен звезден куп, труден за разделяне на звезди в любителски телескоп.
M57
Пръстен от 9 зв.вел. разположен между звездите β и γ. На снимки от големи телескопи прилича на колело дим. В любителски телескопи се вижда като удължено мъгливо петно с диаметър по-голям от този на Юпитер.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   &#39 
________________________________________________________________________________
Б M56 NGC6779 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  7   Сферичен звезден куп Simbad
  Трудно се разделя на звезди.  
Б M57 NGC6720 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4  1.2  Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Пръстен; Най-известната планетарна мъглявина, лесно се намира, изглежда
  като звезда в бинокъл, вижда се като удължен диск в телескоп при малко 
  увеличение и като пръстен при голямо увеличение. Централната част не е тъмна. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

13 август 2014

Ярки звезди на нашето небе

V (звездна величина) <= 2.0 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 9 α CMa 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.46 A1V+DA     Simbad
  Име: Сириус;
16 α Boo 69673 14 15.7 +19 11 11.3 -0.05 K0 III     Simbad
  Име: Арктур;
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
  Име: Вега;
13 α Aur 24608 05 16.7 +46 00 13.1 0.08 G1III+K0III  Simbad 
  Име: Капела;
19 β Ori 24436 05 14.5 -08 12 265  0.13 B8 Iab     Simbad
  Име: Ригел;
10 α CMi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.37 F5 IV-V    Simbad
  Име: Процион;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.40 M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
  Име: Бетелгойзе;  
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.76 A7 Vn     Simbad
  Име: Алтаир;  
87 α Tau 21421 04 35.9 +16 31 20.4 0.86 K5 III     Simbad
  Име: Алдебаран;
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.91 M1.5 Iab-b   Simbad, GCVS
  Име: Антарес;  
67 α Vir 65474 13 25.2 -11 10 76.6 0.97 B1 IV     Simbad
  Име: Спика;
78 β Gem 37826 07 45.3 +28 02 10.4 1.14 K0 III     Simbad
  Име: Полукс;
24 α PsA 113368 22 57.7 -29 37 7.70 1.16 A4 V      Simbad
  Име: Фомалхаут;
50 α Cyg 102098 20 41.4 +45 17 433  1.25 A2 Ia e    Simbad, GCVS
  Име: Денеб;
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.40 B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус;  
21 ε CMa 33579 06 58.6 -28 58 124  1.50 B2 Iab     Simbad, WDS
  Име: Адара;  
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.58 A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
  Име: Кастор;
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.62 B2 IV     Simbad
24 γ Ori 25336 05 25.1 +06 21 77.4 1.64 B2 III     Simbad
  Име: Белатрикс;
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.65 B7 III     Simbad
  Име: Ел Нат = γ Aur;
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.69 B0 Ib     Simbad
  Име: Алнилам;
77 ε UMa 62956 12 54.0 +55 58 25.3 1.77 A0 pCrMnEu   Simbad
  Име: Алиот;
33 α Per 15863 03 24.3 +49 52 155  1.79 F5 Iab     Simbad
  Име: Мирфак;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.79 O9.7Ib+B0III  Simbad
  Име: Алнитак;
50 α UMa 54061 11 03.7 +61 45 37.7 1.79 G9 III     Simbad
  Име: Дубхе;
25 δ CMa 34444 07 08.4 -26 24 493  1.84 F8 Iab     Simbad
  Име: Везен;
20 ε Sgr 90185 18 24.2 -34 23 43.9 1.85 B9.5III    Simbad
  Име: Каус;
85 η UMa 67301 13 47.5 +49 19 31.9 1.86 B3 V      Simbad
  Име: Алкаид, Бенетнаш;
  θ Sco 86228 17 37.3 -43 00 92.1 1.86 F1 II     Simbad
34 β Aur 28360 05 59.5 +44 57 24.9 1.90 A1 IV-V    Simbad 
  Име: Менкалинан;
24 γ Gem 31681 06 37.7 +16 24 33.5 1.92 A0 IV     Simbad
  Име: Алхена;
 2 β CMa 30324 06 22.7 -17 57 151  1.97 B1 II/III   Simbad
  Име: Мирцам;
30 α Hya 46390 09 27.6 -08 40 55.3 1.97 K3 II-III   Simbad
  Име: Алфард;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 1.98 K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба;
13 α Ari  9884 02 07.2 +23 28 20.2 2.01 K1 IIIb    Simbad
  Име: Хамал;
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.02 F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
  Име: Полярна звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000 (1.I.2000 12h);
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/(1"паралакс)=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация;
Източник - "Нашето звездно небе"

12 август 2014

Метеорен поток Персеиди през 2014 година.

Пълнолунието през август ще попречи да се наблюдава метеорния поток Персеиди, чиято максимална активност се очаква вечерта на 12 срещу 13 август, най-вероятно между 3-6 часа на 13ти. Предполагаемата активност е 100 метеора за час, но ще се виждат само най-ярките поради осветеността на вечерното небе. По ниска активност 15-30 метеора за час се очаква в следващите дни до 24 август.

Страница на "Международната метеорна организация IMO".