31 декември 2012

"Астрономически календар" за 2013 е публикуван.

Новото, 28-мо по ред издание на "Астрономически календар" за 2013 година е публикувано и може да бъде ползвано на адрес:

http://astrocalendar.50webs.com/index.html

За Слънцето, Луната, планетите и малките тела от слънчевата система са дадени прецизни данни относно положението, блясъка и видимият им диаметър, изгрева и залеза, както карти на звездното небе и условия за наблюдението им. Има отдел с описание на съзвездията, ярките звезди и мъгливи обекти.

Автора пожелава на читателите звездна и успешна нова 2013 година!

27 декември 2012

Януари - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.7); сутрин - Венера (-3.9), Сатурн (0.6).
Астероиди: 1 Ceres (7.1), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (6.9), 9 Metis (8.5)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  20 Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
02.I  06 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.I  00 Максимум на метеорния поток Квадрантиди.Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I  04 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.I  05 Луната е в последна четвърт.
07.I  01 Сатурн е 3.7° северно от Луната.
08.I  02 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.I  12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.I  13 Венера е 2.8° южно от Луната.
11.I  14 Меркурий е 5.8° южно от Луната.
11.I  21 Луната е в новолуние.
13.I  10 Марс е 6.1° южно от Луната.
14.I  15 Нептун е 5.6° южно от Луната.
17.I  03 Уран е 4.5° южно от Луната.
17.I  12 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
18.I  10 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
19.I  01 Луната е в първа четвърт.
21.I  03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.I  05 Юпитер е 0.5° северно от Луната.
22.I  12 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
24.I  10 Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
27.I  06 Луната е в пълнолуние.
30.I  18 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________

27 ноември 2012

Декември - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XII - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XII - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Марс (1.2), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.9); сутрин - Меркурий (-0.4), Венера (-4.0), Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (6.8), 2 Pallas (9.5), 4 Vesta (6.5), 9 Metis (8.5), 349 Dembowska (9.5)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XII 00 Астероида 349 Dembowska е в противостояние на Слънцето.
03.XII 03 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
05.XII 00 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (21°). Утринна видимост.
06.XII 17 Луната е в последна четвърт.
09.XII 09 Астероида 4 Vesta е в противостояние на Слънцето.
10.XII 12 Сатурн е 3.9° северно от Луната.
11.XII 15 Венера е 1.6° северно от Луната.
11.XII 18 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
12.XII 02 Меркурий е 1.1° северно от Луната.
13.XII 01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
13.XII 10 Луната е в новолуние.
13.XII 22 Уран сменя посоката на видимото си движение.
14.XII   Максимум на метеорния поток Геминиди. Активност от 07.ХІІ до 17.ХІІ.
15.XII 10 Марс е 5.5° южно от Луната.
18.XII 04 Нептун е 5.8° южно от Луната.
18.XII 11 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
20.XII 07 Луната е в първа четвърт.
20.XII 18 Уран е 4.8° южно от Луната.
21.XII 13 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
24.XII 20 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
25.XII 00 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
25.XII 23 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
26.XII 02 Юпитер е 0.4° северно от Луната.
28.XII 12 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________

27 октомври 2012

Ноември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Марс (1.2), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.7); сутрин - Венера (-4.0), Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (7.6), 2 Pallas (9.2), 4 Vesta (6.9), 9 Metis (9.6), 349 Dembowska (9.7)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XI  17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
02.XI  03 Юпитер е 0.9° северно от Луната.
07.XI  02 Луната е в последна четвърт.
07.XI  05 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
11.XI  12 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
11.XI  16 Венера е 5.1° северно от Луната.
12.XI  20 Сатурн е 4.2° северно от Луната.
14.XI  00 Луната е в новолуние.
14.XI    Пълно слънчево затъмнение, невидимо в България.
14.XI  06 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
14.XI  12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
14.XI  12 Меркурий е 1.0° южно от Луната.
16.XI  11 Марс е 4.0° южно от Луната.
16.XI  13 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
17.XI    Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
17.XI  07 Астероида 8 Flora е в съединение със Слънцето.
17.XI  17 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
20.XI  16 Луната е в първа четвърт.
20.XI  19 Нептун е 5.9° южно от Луната.
21.XI  05 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
23.XI  12 Уран е 4.9° южно от Луната.
24.XI  01 Астероида 4 Vesta е най-далече от Слънцето. Афелий.
26.XI  21 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
27.XI  03 Венера е 0.5° от Сатурн.
27.XI  19 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
27.XI  19 Астероида 5 Astraea е в съединение със Слънцето.
28.XI  16 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
28.XI  16 Луната е в пълнолуние.
28.XI  21 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
29.XI  03 Юпитер е 0.6° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 
 

01 октомври 2012

Фази на Луната през октомври 2012г.

Последна четвърт  08.X  10:33 
Новолуние      15.X  15:03
Първа четвърт    22.X  06:32 
Пълнолуние     29.X  21:50 

Луната е най-далече от Земята 05.X  03:43 
Луната е най-близо от Земята  17.X  04:00

27 септември 2012

Октомври - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Марс (1.2); цяла нощ - Юпитер (-2.7), Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.1).
Астероиди: 1 Ceres (8.3), 2 Pallas (8.6), 4 Vesta (7.4), 11 Parthenope (9.9)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
04.X  08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
04.X  16 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
05.X  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
05.X  12 Меркурий е 3.2° от Сатурн.
06.X  00 Юпитер е 0.9° северно от Луната.
08.X  06 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.X  10 Луната е в последна четвърт.
12.X  17 Венера е 5.9° северно от Луната.
13.X  05 Астероида 6 Hebe е в съединение със Слънцето.
15.X  15 Луната е в новолуние.
16.X  05 Сатурн е 4.5° северно от Луната.
17.X  03 Астероида 9 Metis е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.X  04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
17.X  05 Меркурий е 1.3° южно от Луната.
17.X  21 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
18.X  16 Марс е 2.0° южно от Луната.
21.X    Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
22.X  06 Луната е в първа четвърт.
24.X  14 Нептун е 5.8° южно от Луната.
25.X  11 Сатурн е в съединение със Слънцето.
27.X  01 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (24°). Вечерна видимост.
27.X  09 Уран е 4.8° южно от Луната.
29.X  21 Луната е в пълнолуние.
31.X  12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
31.X  22 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________ 
 

03 септември 2012

27 август 2012

Септември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Марс (1.2), Сатурн (0.8); цяла нощ - Юпитер (-2.5), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.1).
Астероиди: 1 Ceres (8.7), 2 Pallas (8.3), 4 Vesta (7.9), 11 Parthenope (9.1)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.IX  22 Уран е 4.7° южно от Луната.
03.IX  12 Астероида 11 Parthenope е в противостояние на Слънцето.
07.IX  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.IX  09 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
08.IX  14 Юпитер е 0.6° северно от Луната.
08.IX  16 Луната е в последна четвърт.
10.IX  15 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
12.IX  18 Венера е 3.6° северно от Луната.
16.IX  05 Луната е в новолуние.
16.IX  14 Меркурий е 5.6° северно от Луната.
18.IX  14 Сатурн е 4.8° северно от Луната.
19.IX  05 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
19.IX  23 Марс е 0.1° северно от Луната.
20.IX  15 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
22.IX  17 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
22.IX  22 Луната е в първа четвърт.
25.IX  05 Астероида 2 Pallas е в противостояние на Слънцето.
27.IX  10 Нептун е 5.7° южно от Луната.
27.IX  15 Астероида 6 Hebe е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.IX  21 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
27.IX  23 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
29.IX  09 Уран е в противостояние на Слънцето.
30.IX  04 Уран е 4.7° южно от Луната.
30.IX  06 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________ 

02 август 2012

Фази на Луната през август.


Пълнолуние     02.VIII 06:27 
Последна четвърт  09.VIII 21:55
Новолуние      17.VIII 18:54 
Първа четвърт    24.VIII 16:53 
Пълнолуние     31.VIII 16:58 

Най-далече от Земята  10.VIII 13:51 
Най-близо до Земята  23.VIII 22:27 

30 юли 2012

Вечерна видимост на Сатурн и Марс през август.

С появата на първите звезди след 21часа на августовското небе в западна посока ясно могат да се различат четири светила, звездите Арктур и Спика и планетите Сатурн и Марс. Пръстените на Сатурн са отворени, видими дори в бинокъл при увеличение над 10 пъти, а в телескоп ясно се различава формата и отделните компоненти. Спътника Титан също лесно може да бъде наблюдаван в телескоп. Марс е с малък видим диаметър и не може да се различат структури по повърхността му. Точни и подробни данни могат да се намерят в "Астрономически календар": Марс, Сатурн, Спътници на Сатурн.

Небето в западна посока, началото на август 2012г. в 21:30 часа.

27 юли 2012

Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Марс (1.1), Сатурн (0.8); цяла нощ - Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-0.3), Венера (-4.3), Юпитер (-2.3).
Астероиди: 1 Ceres (9.0), 2 Pallas (9.3), 4 Vesta (8.2), 10 Hygiea (9.8), 11 Parthenope (9.1)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
02.VIII 06 Луната е в пълнолуние.
03.VIII 21 Нептун е 5.7° южно от Луната.
05.VIII 13 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
06.VIII 15 Уран е 4.8° южно от Луната.
07.VIII 20 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
09.VIII 21 Луната е в последна четвърт.
10.VIII 13 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
11.VIII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
11.VIII 23 Юпитер е 0.1° северно от Луната.
12.VIII   Максимум на метеорния поток Персеиди. Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 22 Венера е 0.6° южно от Луната.
15.VIII 11 Венера е в най-голяма западна елонгация (46°). Утринна видимост.
15.VIII 13 Марс е 2.7° от Сатурн.
16.VIII 06 Меркурий е 3.4° северно от Луната.
16.VIII 15 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
17.VIII 18 Луната е в новолуние.
20.VIII 14 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.VIII 22 Астероида 10 Hygiea е в противостояние на Слънцето.
22.VIII 02 Сатурн е 5.2° северно от Луната.
22.VIII 09 Марс е 2.2° северно от Луната.
23.VIII 22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.VIII 14 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.VIII 15 Нептун е в противостояние на Слънцето.
24.VIII 16 Луната е в първа четвърт.
25.VIII 06 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
25.VIII 08 Астероида 8 Flora е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.VIII 18 Астероида 39 Laetitia е в съединение със Слънцето.
31.VIII 04 Нептун е 5.6° южно от Луната.
31.VIII 16 Луната е в пълнолуние.
_______________________________________________________________________________ 

13 юли 2012

Луната покрива Юпитер на 15 юли.

На 15 юли при зазоряване Луната ще покрие Юпитер и спътниците му.


Покриване на Юпитер и спътниците му на 15.VII.2012 г.

Покриването на Юпитер и спътниците му от Луната е изцяло видимо от България, като ще протече между началото на астрономически полумрак и началото на гражданския полумрак. По време на явлението Луната е над хоризонта в североизточна посока, намаляваща с фаза 0,17. Венера, ярка, с фаза 0,29, също е в съзвездието Бик, 6 градуса под Луната.

   Покриване на Юпитер и спътниците му от Луната на 15 юли 2012 година.
_______________________________________________________________________________
Явление     Продъл. София       Пловдив      Варна
          s  hh:mm:ss H PA  hh:mm:ss H PA  hh:mm:ss H PA
_______________________________________________________________________________
Юпитер покриване +-34  04:18:46 14 68  04:17:22 15 71  04:18:53 18 71
Европа откриване +- 1  05:11:23 24 290  05:11:27 25 287  05:14:34 28 285
Йо откриване   +- 1  05:14:38 25 290  05:14:44 26 287  05:17:57 29 285
Юпитер откриване +-38  05:17:14 25 290  05:17:21 26 286  05:20:37 29 285
Ганимед откриване +- 1  05:24:12 26 289  05:24:22 27 286  05:27:44 30 284
Калисто откриване +- 1  05:29:21 27 288  05:29:32 28 285  05:33:03 31 283
_______________________________________________________________________________


Звездното небе на 14, 15 и 16 юли. Звездното небе на 14 юли в 5 часа. Източна посока.

Звездното небе на 15 юли в 5 часа. Източна посока.
Звездното небе на 16 юли в 5 часа. Източна посока.

30 юни 2012

Фази на Луната през юли.

Фази на Луната през юли. 

Пълнолуние - 03.VII  21:51
Последна четвърт - 11.VII  04:48 
Новолуние - 19.VII  07:24 
Първа четвърт - 26.VII  11:56 
 
Най-близо до Земята - 01.VII  21:03
Най-далече от Земята - 13.VII  19:46 
Най-близо до Земята - 29.VII  11:28

27 юни 2012

Юли - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Марс (1.0); цяла нощ - Сатурн (0.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.4), Юпитер (-2.1), Уран (5.8).
Астероиди: 1 Ceres (9.1), 2 Pallas (9.8), 4 Vesta (8.3), 11 Parthenope (9.8), 18 Melpomene (9.4)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.VII 04 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (26°). Вечерна видимост.
01.VII 08 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
01.VII 21 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
01.VII 22 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
03.VII 21 Луната е в пълнолуние.
05.VII 06 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
07.VII 12 Нептун е 5.8° южно от Луната.
10.VII 07 Уран е 5.0° южно от Луната.
11.VII 04 Луната е в последна четвърт.
11.VII 15 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
12.VII 07 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
13.VII 19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.VII 19 Уран сменя посоката на видимото си движение.
14.VII 08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
14.VII 23 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.VII 05 Юпитер е 0.5° южно от Луната.
      Луната покрива Юпитер.
15.VII 17 Венера е 3.8° южно от Луната.
19.VII 07 Луната е в новолуние.
20.VII 10 Меркурий е 0.5° северно от Луната.
24.VII 22 Марс е 4.0° северно от Луната.
25.VII 01 Марс пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
25.VII 18 Сатурн е 5.7° северно от Луната.
26.VII 11 Луната е в първа четвърт.
28.VII 13 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
28.VII 22 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
29.VII 11 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.VII   Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
_______________________________________________________________________________ 
 

20 юни 2012

Започва астрономическото лято.

На 21 юни в 02:08 Слънцето ще премине през точката на лятното слънцестоене, като ще се намира най-северно спрямо екватора.
Нощта на 20 срещу 21 ще е най-кратка от залеза до изгрева 8 часа и 40 минути, а напълно тъмно ще е 4 часа и 7 минути.
За повече информация:
Астрономически календар - Слънце
Астрономически календар - Тъмни часове

08 юни 2012

Воловар и Арктур на вечерното небе.

Около 22 часа в южна посока лесно може да бъде открита най-ярката звезда от северното звездно полукълбо - Арктур, в превод пазача на мечката. Съзвездието Воловар има около 150 звезди видими с просто око, най-ярките от които, образуват разтегнат петоъгълник. То заема обширна площ от небето между съзвездията Дева и Голяма мечка. Интересни за наблюдение в това съзвездие с бинокъл и малък телескоп са редица двойни звезди и полуправилната променлива W, червен гигант с период на изменение на блясъка 25 и 400 дни.

Звездни карти и таблици за звездите могат да бъдат открити на страницата:
"Астрономически календар - Воловар".

Звездното небе през юни, около 22 часа.

28 май 2012

Венера преминава пред слънчевия диск на 6 юни 2012.

За България при изгрева на Слънцето на 6 юни, Венера ще се намира пред диска му. Преминаването ще завърши след 2 часа, при височина над хоризонта 20 градуса. Наблюдение може да се извършва със специални очила за слънчево затъмнение или с телескоп върху екран. Пряко наблюдение на Слънцето може да увреди сериозно зрението.

    Преминаване на Венера пред слънчевия диск на 6 юни 2012 г.
________________________________________________________________________
Населено     Географска  Слънце     Последен контакт
място     дължина ширина изгрев  начало  P   край   P  Н
        °° '' °° ''  hh mm  hh mm ss  °  hh mm ss  °  °  
------------------------------------------------------------------------
Варна      27 55 43 13  05 29  07 37 39 291  07 55 17 289 24
Пловдив     24 45 42 08  05 45  07 37 45 291  07 55 24 289 21
София      23 18 42 40  05 49  07 37 46 291  07 55 25 289 20
________________________________________________________________________
Видим диаметър: Слънце 31,52', Венера 0,96'
"Астрономически календар - Слънце - Затъмнения"

27 май 2012

Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40
Планети: вечер - Меркурий (-0.5); цяла нощ - Марс (0.6), Сатурн (0.5), Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.3), Юпитер (-2.0), Уран (5.9).
Астероиди: 18 Melpomene (9.5)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
01.VI  04 Сатурн е 6.2° северно от Луната.
01.VI  23 Меркурий е 0.2° от Венера.
03.VI  16 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
03.VI  23 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.VI  14 Частично лунно затъмнение от сянката на Земята.
04.VI  14 Луната е в пълнолуние.
05.VI  08 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
06.VI    Венера преминава пред слънчевия диск.
06.VI  04 Венера е в долно съединение със Слънцето
06.VI  20 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
10.VI  04 Нептун е 5.9° южно от Луната.
11.VI  13 Луната е в последна четвърт.
12.VI  23 Уран е 5.1° южно от Луната.
16.VI  04 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
17.VI  10 Юпитер е 1.1° южно от Луната.
17.VI  18 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
18.VI  03 Венера е 2.1° южно от Луната.
19.VI  18 Луната е в новолуние.
21.VI  02 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
21.VI  19 Меркурий е 5.5° северно от Луната.
24.VI  19 Астероида 18 Melpomene е в противостояние на Слънцето.
26.VI  12 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
26.VI  13 Марс е 5.4° северно от Луната.
27.VI  06 Луната е в първа четвърт.
27.VI  07 Венера сменя посоката на видимото си движение.
28.VI  11 Сатурн е 6.1° северно от Луната.
29.VI  21 Астероида 11 Parthenope е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________ 

03 май 2012

Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.

В утрините часове на 5 май метеорният поток Ета Аквариди ще достигне максимална активност от 60-70 метеора на час. Пълнолунието на 6 май ще затрудни наблюдението на слаби метеори. Радианта на метеорния поток се намира в съзвездието Водолей, което изгрява около 4 часа сутринта. Появяването на метеори трябва да се очаква в южна и източна посока.

27 април 2012

Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Марс (0.2), Сатурн (0.3); сутрин - Нептун (7.9).
Астероиди: 7 Iris (9.5)
Комети: C/2009 P1 (9.8)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.V  11 Марс е 7.3° северно от Луната.
04.V  03 Астероида 349 Dembowska е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.V  15 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
04.V  21 Сатурн е 6.2° северно от Луната.
05.V  00 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
06.V  06 Луната е в пълнолуние.
07.V  12 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
09.V  04 Астероида 7 Iris е най-далече от Слънцето. Афелий.
13.V  00 Луната е в последна четвърт.
13.V  16 Юпитер е в съединение със Слънцето.
13.V  20 Нептун е 5.9° южно от Луната.
15.V  20 Венера сменя посоката на видимото си движение.
16.V  15 Уран е 5.2° южно от Луната.
19.V  19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
20.V  07 Меркурий е 2.1° южно от Луната.
20.V  15 Юпитер е 1.7° южно от Луната.
21.V  02 Луната е в новолуние.
21.V    Пръстенообразно слънчево затъмнение, невидимо в България
21.V  12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.V  08 Меркурий е 0.4° от Юпитер. 
23.V  00 Венера е 4.7° северно от Луната.
24.V  15 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.V  14 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
28.V  23 Луната е в първа четвърт.
29.V  07 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.V  09 Марс е 6.4° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

27 март 2012

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Марс (-0.7), Сатурн (0.2); сутрин - .
Астероиди: 5 Astraea (9.8), 7 Iris (9.7), 8 Flora (9.9)
Комети: C/2009 P1 (8.6)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
02.IV  14 Астероида 349 Dembowska е в съединение със Слънцето.
03.IV  08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
04.IV  00 Марс е 8.3° северно от Луната.
04.IV  23 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
06.IV  22 Луната е в пълнолуние.
07.IV  13 Сатурн е 6.0° северно от Луната.
07.IV  19 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.IV  03 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
10.IV  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.IV  13 Луната е в последна четвърт.
15.IV  08 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
15.IV  15 Марс сменя посоката на видимото си движение.
15.IV  21 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
16.IV  13 Нептун е 5.7° южно от Луната.
18.IV  20 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). Утринна видимост.
18.IV  22 Меркурий е 7.0° южно от Луната.
19.IV  06 Уран е 5.2° южно от Луната.
21.IV  10 Луната е в новолуние.
22.IV    Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 16.ІV до 25.ІV.
22.IV  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
22.IV  20 Юпитер е 2.4° южно от Луната.
22.IV  23 Меркурий е 2.0° от Уран.
24.IV  06 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
25.IV  06 Венера е 5.7° северно от Луната.
26.IV  16 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
29.IV  12 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

19 март 2012

Астрономическата пролет започва на 20 март

На 20 март в 7 часа и 14 минути Слънцето ще пресече възходящо небесния екватор, този момент се нарича пролетно равноденствие и бележи началото на астрономическата пролет. Точката на пресичане на истинската еклиптика и екватор (т.е. равноденствената точка) се намира в съзвездието Риби. Слънцето ще изгрее най-близо до източната посока, а също ще залезе най-близо до запад. На тази дата височината на Слънцето над хоризонта при кулминация (т.е. когато е на юг) ще е равна на 90-географската ширина измерена в градуси. За България 47 градуса.


Астрономически календар - Слънце

14 март 2012

Съзвездието Близнаци.

През мартенските вечери, около 20:30 часа, могат лесно да бъдат открити две ярки звезди в южна посока, близо до зенита. Това са митичните близнаци Полукс и Кастор. Други звезди от трета величина образуват две успоредни линии, телата на братята герой.
Голяма част от съзвездието се намира в Млечният път. Близо до звездата μ (крака на Кастор) в ясни, извънградски вечери може да се види с просто око мъгливо петно с размери колкото Луната, това е разсеяният звезден куп М35. В бинокъл или телескоп с малко увеличение се вижда красива група звезди.
Планетарната мъглявина Ескимос с ярък зелен цвят е интересен обект за наблюдение в телескоп. Тя може да бъде открита близо до звездата δ (тялото на Полукс).
По-ярката компонента на двойната звезда ζ е удобна за наблюдение пулсираща, променлива от типа цефеиди. Звездата ще бъде с максимален блясък на 10 и 20 март.
Втората по яркост звезда α Кастор е многократна звезда, разделяща се в телескоп.
Карти и подробни данни могат да се намерят на страницата "Близнаци - Астрономически календар".

05 март 2012

През март вечерите са на планетите.

Първата половина на март, след залеза на Слънцето с настъпването на вечерта на небето могат да се видят пет планети.
Меркурий е ниско над западния хоризонт, като видимо е най-отдалечен от Слънцето на 5 март.
На 2,5 градуса от него, макар и трудно може да бъде видян Уран.
На небето заедно със звездите на Орион, Голямо и Малко куче доминират ярките дискове на Венера и Юпитер. Двете планети ще се сближат на 14 март. В малък телескоп при увеличение над 20 пъти интересни за наблюдение са и Галилеевите спътници.
В източна посока изгрява Марс, който на 3 март е в противостояние на Слънцето.
Не може да се пропусне и двуопашатата комета C/2009 P1, която на 6 март е най-близо до Земята. В момента тя не залязва и се предвижва бърза през северните полярни съзвездия Дракон и Голяма мечка.

02 март 2012

Сириус и Голямо куче.

В началото на март със здрачаването в югоизточна посока, 30 градуса над хоризонта се появява Сириус, видимо най-ярката звезда на цялото небе. Под нея към хоризонта се подреждат останалите звезди на съзвездието Голямо куче. Въпреки нарастващата Луна, която преминава през зодиакалните съзвездия Близнаци, Рак и Лъв, с бинокъл и малък телескоп е интересно наблюдението на звездния куп М41 и двойни и променливи звезди в долната част на съзвездието Голямо куче.
Подробни карти и информация може да бъде получена от страницата "Голямо куче - Астрономически календар".

27 февруари 2012

Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.III - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.III - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40

Планети: вечер - Меркурий (-0.5), Венера (-4.3), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Марс (-1.2), Сатурн (0.4); сутрин - .

Астероиди: 5 Astraea (9.0), 6 Hebe (9.6), 8 Flora (9.6), 433 Eros (9.1)

Комети: P/2006 T1 (10.0) или P/2011 Y1 (9.9), C/2009 P1 (7.5).

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.III 00 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
01.III 03 Луната е в първа четвърт.
01.III 10 Астероида 433 Eros е в противостояние на Слънцето.
02.III 07 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.III 22 Марс е в противостояние на Слънцето.
05.III 11 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (18°). Вечерна видимост.
05.III 13 Меркурий е 2.5° от Уран.
06.III   Кометата C/2009 P1 (Garradd) е най-близо до Земята.  
08.III 01 Марс е 9.1° северно от Луната.
08.III 11 Луната е в пълнолуние.
10.III 12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
11.III 05 Сатурн е 5.9° северно от Луната.
11.III 22 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
12.III 02 Астероида 5 Astraea е в противостояние на Слънцето.
13.III 22 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
14.III 07 Венера е 3.0° от Юпитер.
15.III 03 Луната е в последна четвърт.
20.III 05 Нептун е 5.6° южно от Луната.
20.III 07 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
20.III 11 Астероида 8 Flora е в противостояние на Слънцето.
21.III 02 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
21.III 21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
22.III 13 Меркурий е 1.4° южно от Луната.
22.III 16 Луната е в новолуние.
22.III 20 Уран е 5.2° южно от Луната.
24.III 20 Уран е в съединение със Слънцето.
26.III 01 Юпитер е 3.0° южно от Луната.
26.III 09 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
26.III 22 Венера е 1.8° северно от Луната.
27.III 10 Венера е в най-голяма източна елонгация (46°). Вечерна видимост.
28.III 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
29.III 14 Астероида 9 Metis е в съединение със Слънцето.
30.III 22 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

21 февруари 2012

Орион на вечерното небе.

След залеза на Слънцето с появата на първите звезди на небето, се очертава впечатляващата фигура на съзвездието Орион. Древният ловец преминава през юг и е най-високо над хоризонта в 20 часа.
Съзвездието съдържа редица интересни астрономически обекти, достъпни за наблюдение с око или бинокъл. Списък на тези обекти и карти за намирането им са публикувани в новия раздел на "Астрономически календар" :
Орион - Звездно небе.

Въпроси и препоръки приемам на адрес: astrocalendar.bg@gmail.com

14 февруари 2012

Звездното небе в "Астрономически календар"

Започна публикуването на раздел от "Астрономически календар" посветен на звездното небе:

Астрономически календар - Звездно небе

Тава начинание има за цел да представи пълна, приложима и съвременна информация за подходящото време за наблюдение, интересните обекти видими с различни оптични инструменти в съзвездията от нашето небе.

Поставената задача е не традиционна за българското интернет издаване, всяка препоръка, съвет или открита грешка е безценна за автора, който ги очаква на адрес: astrocalendar.bg@gmail.com.

Ако съдържанието на този сайт създаде у потребителя интерес и любов към астрономическата наука, автора ще счита, че е изпълнил задачата си.

Начинанието посвещавам на търпеливите и вълнуващи звезди с женски имена, съзвездие правещо живота ми вдъхновен и прекрасен.

08 февруари 2012

Сближаване между Венера и Уран.

На 10 февруари 2012 г. сутринта планетите Венера и Уран ще се намират на 0.3 градуса една от друга, като в този момент са под хоризонта и няма да са достъпни за наблюдение. Двете планети могат да бъдат видени при здрачаване на 9 и 10 февруари на разстояние 0.5 градуса (една пълна луна) една от друга, двадесетина градуса над хоризонта. Уран може да бъде открит с бинокъл, а за да се наблюдава диска му е необходим телескоп с увеличение 100 пъти.

Астрономически календар - Венера.
Астрономически календар - Уран.

27 януари 2012

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-4.2), Юпитер (-2.3), Уран (5.9); цяла нощ - Марс (-1.0), Сатурн (0.5); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (9.2), 4 Vesta (8.2), 5 Astraea (9.4), 6 Hebe (9.4), 8 Flora (10.0), 15 Eunomia (9.5), 433 Eros (8.2)

Комети: P/2006 T1 (8.0) или P/2011 Y1 (8.4), C/2009 P1 (7.0).

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.II  21 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.II  11 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
07.II  23 Луната е в пълнолуние.
08.II  14 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
10.II  04 Венера е 0.3° от Уран. 
10.II  07 Марс е 9.0° северно от Луната.
11.II  20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
12.II  23 Сатурн е 6.0° северно от Луната.
14.II  09 Меркурий е 1.2° от Нептун.
14.II  19 Луната е в последна четвърт.
15.II  22 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
15.II  22 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
16.II  05 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.II  22 Нептун е в съединение със Слънцето.
21.II  20 Нептун е 5.5° южно от Луната.
22.II  00 Луната е в новолуние.
22.II  19 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
23.II  02 Меркурий е 5.6° южно от Луната.
24.II  10 Уран е 5.3° южно от Луната.
25.II  20 Венера е 3.1° южно от Луната.
26.II  15 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.II  05 Юпитер е 3.7° южно от Луната.
27.II  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.II  19 Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

12 януари 2012

Сближаване между Венера и Нептун.

На 13 януари в 18 часа Венера и Нептун ще се сближат на 1 градус, като ще са видими заедно в зрителното поле на малък телескоп или светосилен бинокъл. Венера е ярка -4 звездна величина, достъпна за наблюдение след залеза на Слънцето, с малък видим диаметър 14" и фаза 0,8. Нептун може да се види след 18 часа в бинокъл или телескоп, тъй като е от 8 звездна величина, а видимият му диаметър е 2". В 18 часа Венера е 20 градуса над хоризонта в югозападна посока, а в 19 часа - 13 градуса.
Венера и Нептун в 18 часа на 13 януари 2012 година.

04 януари 2012

Земята е най-близо до Слънцето на 5 януари.

На 5 януари в 02:31 часа Земята ще е най-близо до Слънцето, на 147097207 километра. Това явление (перихелий на Земята) не оказва практическо влияние върху климата. Сезоните се определят от наклона на земната ротационна ос спрямо орбитата на нашата планета около Слънцето.