27 февруари 2010

Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-3,9); цяла нощ - Марс (-0.3), Сатурн (0.5); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (8.6), 2 Pallas (8.8), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (6.5), 9 Metis (9.8), 532 Herculina (8.8)

Комети: 81P/Wild (9.3), C/2009 O2 (Catalina) (9.0)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.III 07 Сатурн е 7.4° от Луната.
02.III 11 Астероида 3 Juno е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.III 06 Венера е 0.6° от Уран.
07.III 17:41 Луната е в последна четвърт.
07.III 17 Астероида 37 Fides е в съединение със Слънцето.
08.III 03 Меркурий е 1.1° от Юпитер.
10.III 10:06 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
11.III 10 Марс сменя посоката на видимото си движение.
12.III 12:05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.III 12 Астероида 532 Herculina е в противостояние на Слънцето.
13.III 14 Нептун е 3.5° от Луната.
14.III 15 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
14.III 23 Юпитер е 5.0° от Луната.
15.III 23:01 Луната е в новолуние.
15.III 23 Меркурий е 0.6° от Уран.
16.III 01 Уран е 5.4° от Луната.
16.III 02 Меркурий е 6.0° от Луната.
17.III 08 Венера е 6.0° от Луната.
17.III 08 Уран е в съединение със Слънцето.
20.III 11 Астероида 7 Iris е в съединение със Слънцето.
20.III 19:32 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
22.III 02 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
23.III 13:00 Луната е в първа четвърт.
24.III 07 Кометата C/2009 O2 (Catalina) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.III 15:05 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
24.III 21 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
25.III 14 Марс е 4.3° от Луната.
26.III Кометата C/2009 O2 (Catalina) е най-близо до Земята.
27.III 23 Астероида 354 Eleonora пресича възходящо еклиптиката.
28.III 03:00 Преминаване към лятно време.
часовника се преместват един час напред.
28.III 07:59 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.III 14 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.III 15 Сатурн е 7.4° от Луната.
30.III 05:25 Луната е в пълнолуние.
31.III 02 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
_______________________________________________________________________________

19 февруари 2010

Луната покрива звездният куп Плеади.

На 21 февруари от 20 до 24 часа от територията на България ще се наблюдава, как Луната преминава пред звездния куп Плеади (М45) намиращ се в съзвездието Бик. Луната, която е почти във първа четвърт ще покрие пет - шест ярки звезди от разсеяния звезден куп. Точните моменти за различни населени места и методика за преизчисляването им може да се намери във "Астрономически календар - Покривания".
Приятни наблюдения.

01 февруари 2010

Веста най-яркия астероид за 2010 година.

Астероида Веста е в противостояние на Слънцето на 18 февруари, като блясъка му ще достигне прага на човешкото зрение 6,1 звездна величина. Малката планета може да бъде открита близа да ярката звезда γ (2,1 зв.вел.) от главата на съзвездието Лъв.

Детайли от марсианската повърхност видими в любителски телескоп.

През февруари Марс ще е видим цяла нощ над звездния куп Ясли (М44) в съзвездието Рак. След противостоянието на 29 януари, Марс все още ще е ярък и със диаметър позволяващ да се видят най-едрите детайли от повърхността му в малък телескоп с увеличение над 70 пъти.