27 март 2012

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Марс (-0.7), Сатурн (0.2); сутрин - .
Астероиди: 5 Astraea (9.8), 7 Iris (9.7), 8 Flora (9.9)
Комети: C/2009 P1 (8.6)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
02.IV  14 Астероида 349 Dembowska е в съединение със Слънцето.
03.IV  08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
04.IV  00 Марс е 8.3° северно от Луната.
04.IV  23 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
06.IV  22 Луната е в пълнолуние.
07.IV  13 Сатурн е 6.0° северно от Луната.
07.IV  19 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.IV  03 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
10.IV  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.IV  13 Луната е в последна четвърт.
15.IV  08 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
15.IV  15 Марс сменя посоката на видимото си движение.
15.IV  21 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
16.IV  13 Нептун е 5.7° южно от Луната.
18.IV  20 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). Утринна видимост.
18.IV  22 Меркурий е 7.0° южно от Луната.
19.IV  06 Уран е 5.2° южно от Луната.
21.IV  10 Луната е в новолуние.
22.IV    Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 16.ІV до 25.ІV.
22.IV  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
22.IV  20 Юпитер е 2.4° южно от Луната.
22.IV  23 Меркурий е 2.0° от Уран.
24.IV  06 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
25.IV  06 Венера е 5.7° северно от Луната.
26.IV  16 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
29.IV  12 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

19 март 2012

Астрономическата пролет започва на 20 март

На 20 март в 7 часа и 14 минути Слънцето ще пресече възходящо небесния екватор, този момент се нарича пролетно равноденствие и бележи началото на астрономическата пролет. Точката на пресичане на истинската еклиптика и екватор (т.е. равноденствената точка) се намира в съзвездието Риби. Слънцето ще изгрее най-близо до източната посока, а също ще залезе най-близо до запад. На тази дата височината на Слънцето над хоризонта при кулминация (т.е. когато е на юг) ще е равна на 90-географската ширина измерена в градуси. За България 47 градуса.


Астрономически календар - Слънце

14 март 2012

Съзвездието Близнаци.

През мартенските вечери, около 20:30 часа, могат лесно да бъдат открити две ярки звезди в южна посока, близо до зенита. Това са митичните близнаци Полукс и Кастор. Други звезди от трета величина образуват две успоредни линии, телата на братята герой.
Голяма част от съзвездието се намира в Млечният път. Близо до звездата μ (крака на Кастор) в ясни, извънградски вечери може да се види с просто око мъгливо петно с размери колкото Луната, това е разсеяният звезден куп М35. В бинокъл или телескоп с малко увеличение се вижда красива група звезди.
Планетарната мъглявина Ескимос с ярък зелен цвят е интересен обект за наблюдение в телескоп. Тя може да бъде открита близо до звездата δ (тялото на Полукс).
По-ярката компонента на двойната звезда ζ е удобна за наблюдение пулсираща, променлива от типа цефеиди. Звездата ще бъде с максимален блясък на 10 и 20 март.
Втората по яркост звезда α Кастор е многократна звезда, разделяща се в телескоп.
Карти и подробни данни могат да се намерят на страницата "Близнаци - Астрономически календар".

05 март 2012

През март вечерите са на планетите.

Първата половина на март, след залеза на Слънцето с настъпването на вечерта на небето могат да се видят пет планети.
Меркурий е ниско над западния хоризонт, като видимо е най-отдалечен от Слънцето на 5 март.
На 2,5 градуса от него, макар и трудно може да бъде видян Уран.
На небето заедно със звездите на Орион, Голямо и Малко куче доминират ярките дискове на Венера и Юпитер. Двете планети ще се сближат на 14 март. В малък телескоп при увеличение над 20 пъти интересни за наблюдение са и Галилеевите спътници.
В източна посока изгрява Марс, който на 3 март е в противостояние на Слънцето.
Не може да се пропусне и двуопашатата комета C/2009 P1, която на 6 март е най-близо до Земята. В момента тя не залязва и се предвижва бърза през северните полярни съзвездия Дракон и Голяма мечка.

02 март 2012

Сириус и Голямо куче.

В началото на март със здрачаването в югоизточна посока, 30 градуса над хоризонта се появява Сириус, видимо най-ярката звезда на цялото небе. Под нея към хоризонта се подреждат останалите звезди на съзвездието Голямо куче. Въпреки нарастващата Луна, която преминава през зодиакалните съзвездия Близнаци, Рак и Лъв, с бинокъл и малък телескоп е интересно наблюдението на звездния куп М41 и двойни и променливи звезди в долната част на съзвездието Голямо куче.
Подробни карти и информация може да бъде получена от страницата "Голямо куче - Астрономически календар".