29 април 2011

Пет планети и Луната на утринното небе.

На 30.IV, 1.V и 2.V в лъчите на утринната заря, в източна посока ще се съберат планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Уран и Луната, като височината им ще бъде само няколко градуса над хоризонта. Фазата на старата луна ще намалее от 0,1 до 0,0. Венера ще е ясно видима с просто око, а яркия Юпитер може да бъде открит само при чист (планински) хоризонт.
Нептун се намира в югоизточна посока в съзвездието Водолей и вече е достъпен за наблюдение.
Небето в източна посока на 1 май 2011 г. в 05:50 часа.

27 април 2011

Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.6); сутрин - Венера (-3.9), Нептун (7.9).
Астероиди: 4 Vesta (7.0), 10 Hygiea (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.V  03   Меркурий е 7.3° южно от Луната.
01.V  07   Марс е 0.4° северно от Юпитер.
01.V  17   Юпитер е 5.6° южно от Луната.
01.V  18   Марс е 5.2° южно от Луната.
03.V  09:50 Луната е в новолуние.
06.V  16   Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. 
        Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  17:53 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
07.V  22   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). 
        Утринна видимост.
09.V  18   Меркурий е 1.5° южно от Венера. 
10.V  23:32 Луната е в първа четвърт.
11.V  17   Венера е 0.6° южно от Юпитер.
11.V  22   Меркурий е 2.1° южно от Юпитер.
13.V  12   Астероида 10 Hygiea е в противостояние на Слънцето.
14.V  13   Сатурн е 7.6° северно от Луната.
15.V  14:24 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 
16.V  12   Меркурий е 1.4° южно от Венера.
17.V  14:08 Луната е в пълнолуние. 
19.V  12:03 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
21.V  04   Меркурий е 2.1° южно от Марс.
23.V  11   Венера е 1.0° южно от Марс.
24.V  17   Нептун е 5.4° южно от Луната.
24.V  21:51 Луната е в последна четвърт.
27.V  11   Уран е 5.9° южно от Луната.
27.V  12:57 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
29.V  10   Астероида 1 Ceres е най-далече от Слънцето. Афелий.
29.V  13   Юпитер е 5.4° южно от Луната.
30.V  20   Марс е 3.8° южно от Луната.
31.V  04   Венера е 4.4° южно от Луната.
31.V  18   Меркурий е 3.7° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

21 април 2011

Максимум на метеорния поток Лириди.

Максимума на метеорния поток Лириди ще настъпи през първите часове на 23 април с интензивност около 20 метеора на час. Радиана на потока е между съзвездията Лира и Херкулес, като изгрява след 22:30 часа.

03 април 2011

Звездното небе през април.

Звездното небе на 15 април 22:00 часа (край на астрономическия полумрак).
Звездното небе на 16 април 01:30 часа (среднощ).
Звездното небе на 16 април 05:00 часа (начало на астрономическия полумрак).