31 януари 2015

Нова версия на JKepler

Проекта JKepler e JAVA библиотека включваща модерни, високо точни алгоритми за работа с орбитални елементи в кеплерово представяне на планетните движения за 49 тела от Слънчевата система и всеки астероид или комета. Новата версия включва алгоритъма VSOP2013 за осемте големи планети и Плутон, ограничен до точност 0,5" (0,1" за центъра на тежестта Земя-Луна) в хелиоцентричната дължина.
Библиотеката е реализирана като отворен код с лиценз lgpl-3.0

На страницата посочена по долу може да се изтегли кода, ръководството и компилираните библиотеки.
https://sourceforge.net/projects/jkepler/

27 януари 2015

Февруари 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Венера (-3.9), Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (0,2), Сатурн (0.5).
Астероиди: 3 Juno (8.3), 7 Iris (9.0)
Комети: C/2014 Q2 (9.3)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.II  19 Венера е 0.7° от Нептун
04.II  01 Луната е в пълнолуние.
04.II  07 Юпитер е 5,0° северно от Луната.
06.II  08 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
06.II  20 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
08.II  19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
11.II  08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
12.II  05 Луната е в последна четвърт.
13.II  02 Сатурн е 2,1° южно от Луната.
15.II  14 Астероида 29 Amphitrite е в съединение със Слънцето.
17.II  06 Меркурий е 3,4° южно от Луната.
19.II  01 Луната е в новолуние.
19.II  09 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
19.II  12 Нептун е 3,6° южно от Луната.
21.II  01 Венера е 2,0° южно от Луната.
21.II  02 Марс е 1,5° южно от Луната.
21.II  17 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
22.II  00 Уран е 0,3° южно от Луната.
22.II  07 Венера е 0.4° от Марс
24.II  13 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
24.II  18 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). Утринна видимост.
25.II  19 Луната е в първа четвърт.
26.II  06 Нептун е в съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________