Публикации

Показват се публикации от Януари, 2015

Нова версия на JKepler

Проекта JKepler e JAVA библиотека включваща модерни, високо точни алгоритми за работа с орбитални елементи в кеплерово представяне на планетните движения за 49 тела от Слънчевата система и всеки астероид или комета. Новата версия включва алгоритъма VSOP2013 за осемте големи планети и Плутон, ограничен до точност 0,5" (0,1" за центъра на тежестта Земя-Луна) в хелиоцентричната дължина.
Библиотеката е реализирана като отворен код с лиценз lgpl-3.0

На страницата посочена по долу може да се изтегли кода, ръководството и компилираните библиотеки.
https://sourceforge.net/projects/jkepler/

Февруари 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Венера (-3.9), Марс (1.2), Уран (5.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (0,2), Сатурн (0.5).
Астероиди: 3 Juno (8.3), 7 Iris (9.0)
Комети: C/2014 Q2 (9.3)
_______________________________________________________________________________ Дата Час Събитие 2015г. hh _______________________________________________________________________________ 01.II 19 Венера е 0.7° от Нептун 04.II 01 Луната е в пълнолуние. 04.II 07 Юпитер е 5,0° северно от Луната. 06.II 08 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 06.II 20 Юпитер е в противостояние на Слънцето. 08.II 19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел. 11.II 08 Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 12.II 05 Луната е в последна четвърт. 13.II 02 Сатурн е 2,1° южно от Луната. 15.II 14 Астероида 29 Amphitrite е в съед…