27 март 2011

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.4); сутрин - Венера (-4.0).

Астероиди: 3 Juno (9.6), 4 Vesta (7.4), 10 Hygiea (9.5), 20 Massalia (9.6).

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.IV  12:00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
02.IV  16   Уран е 5.7° южно от Луната.
02.IV  14   Марс е 5.9° южно от Луната.
03.IV  17:32 Луната е в новолуние.
03.IV  22   Юпитер е 5.8° южно от Луната.
03.IV  23   Марс е 0.2° южно от Уран.
04.IV  02   Сатурн е в противостояние на Слънцето.
04.IV  13   Меркурий е 1.3° южно от Луната.
06.IV  17   Юпитер е в съединение със Слънцето. 
09.IV  15:47 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
09.IV  22   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
11.IV  15:05 Луната е в първа четвърт.
12.IV  06   Меркурий е 2.9° северно от Юпитер.
17.IV  06   Сатурн е 7.6° северно от Луната. 
17.IV  08:59 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
18.IV  05:44 Луната е в пълнолуние. 
19.IV  02   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
19.IV  02   Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
19.IV  17   Меркурий е 0.6° северно от Марс.
22.IV  04:05 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
22.IV  08   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
23.IV  02   Максимум на метеорния поток Лириди. 
        Активност от 16.ІV до 25.ІV.
23.IV  05   Венера е 0.9° южно от Уран.
25.IV  05:46 Луната е в последна четвърт.
27.IV  09   Нептун е 5.2° южно от Луната.
29.IV  10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
29.IV  21:00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
30.IV  01   Уран е 5.8° южно от Луната.
30.IV  19   Венера е 6.6° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

24 март 2011

Луната покрива звезден куп в центъра на Млечния път

На 26 март сутринта от 4 до 8 часа Луната ще премине пред звездния куп и мъглявина М8 в съзвездието Стрелец, известен още като "Лагуна". Зазоряването започва към 4:45 а най-ярките звезди избледняват към 5:50.

За М8 в Уикипедия.

19 март 2011

На 21 март Слънцето ще премине през равноденствената точка.

На 21 март в 1 часа и 20 минути Слънцето ще пресече възходящо небесния екватор, този момент се нарича пролетно равноденствие и бележи началото на астрономическата пролет. Точката на пресичане на истинската еклиптика и екватор (т.е. равноденствената точка) се намира в съзвездието Риби. Слънцето ще изгрее най-близо до източната посока, а също ще залезе най-близо до запад. На тази дата височината на Слънцето над хоризонта при кулминация (т.е. когато е на юг) ще е равна на 90-географската ширина измерена в градуси.

13 март 2011

Вечерна видимост на Меркурий.

След залеза на Слънцето, при появата на първите звезди в западна посока, ниско над хоризонта лесно може да бъде открит яркия Юпитер. Малко по-късно под него се вижда Меркурий с по-слаб блясък. Двете планети се изравняват по височина на 16 март, след което Меркурий е по-високо над хоризонта, а Юпитер е в последните дни на вечерна видимост. На 23 март бързата планета ще бъде видимо най-отдалечена от Слънцето, а ще остане на вечерното небе до началото на април.

01 март 2011

Звездното небе през март.

Звездното небе на 15 март 20:00 часа (край на астрономическия полумрак).

Звездното небе на 16 март 00:30 часа (среднощ).

Звездното небе на 16 март 05:00 часа (начало на астрономическия полумрак).