27 февруари 2013

Март, 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.III - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.III - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40
Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2.2), Сатурн (0.3); сутрин - .
Астероиди: 1 Ceres (8.4), 4 Vesta (8.0), 14 Irene (8,9)
Комети: C/2011 L4 (0.6)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.III 15 Сатурн е 3.2° северно от Луната.
03.III 04 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
04.III 14 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
04.III 23 Луната е в последна четвърт.
05.III   Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
06.III 01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
07.III 06 Меркурий е 4.8° от Венера.
10.III 05 Кометата C/2011 L4 (PANSTARRS) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.III 14 Нептун е 5.5° южно от Луната.
10.III 22 Меркурий е 2.0° южно от Луната.
11.III 13 Венера е 5.9° южно от Луната.
11.III 21 Луната е в новолуние.
12.III 13 Марс е 4.5° южно от Луната.
13.III 03 Уран е 4.0° южно от Луната.
16.III 08 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
16.III 23 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
18.III 03 Юпитер е 1.5° северно от Луната.
19.III 05 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
19.III 19 Луната е в първа четвърт.
20.III 01 Астероида 14 Irene е в противостояние на Слънцето.
20.III 13 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
22.III 19 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
22.III 20 Марс е 0.7' от Уран. Близко съединение.
27.III 11 Луната е в пълнолуние.
28.III 19 Венера е в горно съединение със Слънцето.
29.III 01 Венера е 0.7° от Уран.
29.III 02 Уран е в съединение със Слънцето.
29.III 20 Сатурн е 3.3° северно от Луната.
30.III 07 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
31.III 03 Преминаване към лятно време.Часовника се преместват един час напред.
31.III 06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________ 

04 февруари 2013

Вечерна видимост на Меркурий през февруари

През февруари Меркурий е видим на вечерното небе в западна посока, след залез слънце, при поява на първите звезди. Видимостта започва на 4 и завършва на 26 февруари.

На 8 февруари Меркурий и Марс ще се сближат на по-малко от половин градус (видимия диаметър на Луната). Меркурий ще е от -1,1 звездна величина и фаза 0,8. Марс ще е от 1,2 звездна величина. 


Марс и Меркурий на 8 февруари в 18:30 часа. 
На 11 февруари младата луна ще се доближи до Меркурий, който е от 0,9 зв.вел. и с фаза 0,7.

Марс и Меркурий на 11 февруари в 18:30 часа.

На 17 февруари Меркурий е с най-продължителна видимост, а на 16ти е най-отдалечен видимо от Слънцето. При започване на гражданския полумрак Меркурий се намира 11° над хоризонта с -0,2 зв.вел. и фаза 0,5 (половината осветен).

Марс и Меркурий на 17 февруари в 18:30 часа.
Звездната величина, осветената част и продължителността на видимост намаляват до 26 февруари, когато планетата се губи в зарята на залязващото Слънце.

Марс и Меркурий на 20 февруари в 18:30 часа.
Точни данни могат да се намерят в "Астрономически календар - Меркурий"