27 януари 2012

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-4.2), Юпитер (-2.3), Уран (5.9); цяла нощ - Марс (-1.0), Сатурн (0.5); сутрин - .

Астероиди: 1 Ceres (9.2), 4 Vesta (8.2), 5 Astraea (9.4), 6 Hebe (9.4), 8 Flora (10.0), 15 Eunomia (9.5), 433 Eros (8.2)

Комети: P/2006 T1 (8.0) или P/2011 Y1 (8.4), C/2009 P1 (7.0).

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.II  21 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.II  11 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
07.II  23 Луната е в пълнолуние.
08.II  14 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
10.II  04 Венера е 0.3° от Уран. 
10.II  07 Марс е 9.0° северно от Луната.
11.II  20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
12.II  23 Сатурн е 6.0° северно от Луната.
14.II  09 Меркурий е 1.2° от Нептун.
14.II  19 Луната е в последна четвърт.
15.II  22 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
15.II  22 Марс е най-далече от Слънцето. Афелий.
16.II  05 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.II  22 Нептун е в съединение със Слънцето.
21.II  20 Нептун е 5.5° южно от Луната.
22.II  00 Луната е в новолуние.
22.II  19 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
23.II  02 Меркурий е 5.6° южно от Луната.
24.II  10 Уран е 5.3° южно от Луната.
25.II  20 Венера е 3.1° южно от Луната.
26.II  15 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
27.II  05 Юпитер е 3.7° южно от Луната.
27.II  16 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
27.II  19 Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

12 януари 2012

Сближаване между Венера и Нептун.

На 13 януари в 18 часа Венера и Нептун ще се сближат на 1 градус, като ще са видими заедно в зрителното поле на малък телескоп или светосилен бинокъл. Венера е ярка -4 звездна величина, достъпна за наблюдение след залеза на Слънцето, с малък видим диаметър 14" и фаза 0,8. Нептун може да се види след 18 часа в бинокъл или телескоп, тъй като е от 8 звездна величина, а видимият му диаметър е 2". В 18 часа Венера е 20 градуса над хоризонта в югозападна посока, а в 19 часа - 13 градуса.
Венера и Нептун в 18 часа на 13 януари 2012 година.

04 януари 2012

Земята е най-близо до Слънцето на 5 януари.

На 5 януари в 02:31 часа Земята ще е най-близо до Слънцето, на 147097207 километра. Това явление (перихелий на Земята) не оказва практическо влияние върху климата. Сезоните се определят от наклона на земната ротационна ос спрямо орбитата на нашата планета около Слънцето.