Кометата C/2013 R1 (Lovejoy) е видима в любителски телескоп.

Комета е видима на утринното небе след изгрева и до към 6 часа и на вечерното небе след 18:30 часа до залезът и. За наблюдение може да се използва телескоп с диаметър на обектива по-голям от 60 мм. Също C/2013 R1 (Lovejoy) е интересен обект и за астрофотография. Кометата преминава през съзвездията Воловар, Северна корона и Херкулес.


Перихелий: 22.XII 19 

————————────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────
Дата  Изгрев Транзит Залез │   α      δ    π   Δ   r  │ λ  V
2013  hh:mm hh:mm hh:mm │ hh mm ss.s  °° '' ""  "  A.U.  A.U. │ °  m
————————────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────
01.XII 01:03 10:40 20:17 │ 14 48 32.3 +40 40 29 17,9 0,491 0,910 │ 66,6 8,0 
08.XII 02:32 11:19 20:06 │ 15 58 03.3 +35 21 16 14,3 0,612 0,859 │ 59,8 8,3 
15.XII 03:18 11:31 19:43 │ 16 38 12.4 +30 12 30 11,7 0,750 0,825 │ 54,8 8,5 
22.XII 03:40 11:28 19:15 │ 17 03 42.3 +25 44 27 9,9 0,891 0,812 │ 51,0 8,8 
29.XII 03:49 11:18 18:46 │ 17 21 40.7 +21 49 43 8,6 1,026 0,820 │ 48,1 9,2 
 
  
Път на кометата през декември 2013г. между звездите.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления