31 декември 2014

"Астрономически календар" за 2015 е публикуван.

За 15 поредна година, новото издание на "Астрономически календар" е публикувано и може да бъде ползвано на адрес:

http://astrocalendar.50webs.com/index.html

За Слънцето, Луната, планетите и малките тела от слънчевата система са дадени прецизни данни относно положението, блясъка и видимият им диаметър, изгрева и залеза, както карти на звездното небе и условия за наблюдението им. Има раздел с описание на съзвездията, ярките звезди и мъгливи обекти.

Автора пожелава на читателите звездна и успешна нова 2015 година!

28 декември 2014

Януари 2015 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Меркурий (-0,6), Венера (-3.9), Марс (1.1), Уран (5.8), Нептун (7.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6); сутрин - Сатурн (0.5).

Астероиди: 3 Juno (8.1), 6 Hebe (8.9), 7 Iris (9.5)

Комети: C/2014 Q2 (8.1)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2015г. hh
_______________________________________________________________________________
04.I    Максимум на метеорния поток Квадрантиди.Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I  08 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  06 Луната е в пълнолуние.
07.I    Кометата C/2014 Q2 (Lovejoy) е най-близо до Земята.
08.I  07 Юпитер е 4,9° северно от Луната.
09.I  20 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
11.I  08 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
12.I  17 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
13.I  11 Луната е в последна четвърт.
14.I  22 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°). Вечерна видимост.
16.I  04 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
16.I  14 Сатурн е 1,8° южно от Луната.
17.I  06 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
20.I  02 Марс е 0.2° от Нептун
20.I  15 Луната е в новолуние.
21.I  05 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
21.I  18 Меркурий е 2,9° южно от Луната.
21.I  22 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.I  22 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.I  03 Венера е 5,4° южно от Луната.
23.I  00 Нептун е 3,7° южно от Луната.
23.I  04 Марс е 3,8° южно от Луната.
25.I  12 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
25.I  13 Уран е 0,6° южно от Луната.
27.I  06 Луната е в първа четвърт.
30.I  00 Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
30.I    Кометата C/2014 Q2 (Lovejoy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.I  15 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
_______________________________________________________________________________

18 декември 2014

Андромеда, Овен и Триъгълник на декемврийското вечерно небе

На декемврийското небе към 21 часа в южна посока високо над хоризонта към зенита, могат да се открият съзвездията Андромеда, Триъгълник и Овен.

Съзвездието Андромеда е ясно видимо като поредица ярки звезди, започваща от големия квадрат на Пегас в северозападна посока. Съзвездието съдържа най ярката на нашето небе галактика - Мъглявината Андромеда (М31), трудно видима дори с очи.

Овен се разпознава като две ярки звезди и друга по-слаба близо до тях, под съзвездието Андромеда.

Между Андромеда и Овен се намира съзвездието Триъгълник, съставено от по-слаби три звезди. Съзвездието съдържа галактиката Триъгълник (М33), която е видима в бинокъл или малък телескоп.


Карта на звездното небе през декемврийските вечери.

Карта на звездното небе през декемврийските вечери. (без надписи)

27 ноември 2014

Декември 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XII - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XII - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Венера (-3.9), Марс (1.1), Нептун (7.9); цяла нощ - Уран (5.8); сутрин - Юпитер (-2.4).

Астероиди: 2 Pallas (9.8), 3 Juno (8.5), 6 Hebe (8.3)

Комети: C/2013 A1 (9.6), C/2012 K1 (8.0)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
02.XII 01 Уран е 1,2° южно от Луната.
02.XII 10 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.XII 14 Луната е в пълнолуние.
08.XII 11 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
08.XII 22 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
10.XII 01 Астероида (1) Ceres е в съединение със Слънцето.
12.XII 02 Юпитер е 4,9° северно от Луната.
12.XII 10 Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.XII 01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
14.XII 00 Максимум на метеорния поток Геминиди. Активност от 07.ХІІ до 17.ХІІ.
14.XII 14 Луната е в последна четвърт.
16.XII 15 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
19.XII 23 Сатурн е 1,5° южно от Луната.
22.XII 01 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
22.XII 03 Луната е в новолуние.
22.XII 08 Уран сменя посоката на видимото си движение.
22.XII 17 Меркурий е 7,0° южно от Луната.
23.XII 05 Венера е 6,1° южно от Луната.
24.XII 18 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
25.XII 06 Марс е 5,6° южно от Луната.
26.XII 14 Нептун е 4,0° южно от Луната.
27.XII 01 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
28.XII 20 Луната е в първа четвърт.
29.XII 06 Уран е 0,9° южно от Луната.
29.XII 11 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
_______________________________________________________________________________

27 октомври 2014

Ноември 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Марс (1.0), Нептун (7.9); цяла нощ - Уран (5.7); сутрин - Меркурий (0.0), Юпитер (-2.3), Сатурн (0.5).

Астероиди: 2 Pallas (9.7), 3 Juno (9.1), 6 Hebe (8.1)

Комети: C/2013 A1 (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XI    Кометата C/2012 K1 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
01.XI  14 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
02.XI  02 Нептун е 4,4° южно от Луната.
03.XI  02 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.XI  19 Уран е 1,2° южно от Луната.
05.XI  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.XI  00 Луната е в пълнолуние.
13.XI  03 Венера е 1.5° от Сатурн
14.XI  16 Юпитер е 5,1° северно от Луната.
14.XI  17 Луната е в последна четвърт.
15.XI  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.XI  20 Астероида (6) Hebe е в противостояние на Слънцето.
16.XI  13 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
18.XI  00 Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  10 Сатурн е в съединение със Слънцето.
19.XI  10 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.XI  20 Меркурий е 1,9° южно от Луната.
22.XI  07 Сатурн е 1,2° южно от Луната.
22.XI  14 Луната е в новолуние.
22.XI  14 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
23.XI  04 Венера е 3,9° южно от Луната.
26.XI  06 Меркурий е 1.6° от Сатурн
26.XI  10 Марс е 6,5° южно от Луната.
28.XI  01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.XI  14 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
29.XI  08 Нептун е 4,3° южно от Луната.
29.XI  12 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

07 октомври 2014

Октомври 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Марс (0.8), Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Юпитер (-2.0).

Астероиди: 3 Juno (9.4), 4 Vesta (7.8), 6 Hebe (8.2), 12 Victoria (9.6)

Комети: C/2013 A1 (8.2), C/2012 K1 (5.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.X  22 Луната е в първа четвърт.
04.X  21 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
05.X  20 Нептун е 4,4° южно от Луната.
06.X  12 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
07.X  23 Уран е в противостояние на Слънцето.
08.X  12 Уран е 1,1° южно от Луната.
08.X  13 Луната е в пълнолуние.
08.X  14 Пълно лунно затъмнение от земната сянка.
08.X  20 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
15.X  22 Луната е в последна четвърт.
16.X  23 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
17.X  20 Меркурий е 2.4° от Венера
18.X  03 Юпитер е 5,2° северно от Луната.
18.X  09 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.X  00 Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
21.X  08 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
23.X  00 Меркурий е 0,7° северно от Луната.
23.X  03 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
24.X    Частично слънчево затъмнение.
24.X  00 Венера е 0,1° северно от Луната.
24.X  00 Луната е в новолуние.
25.X  09 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.X  10 Венера е в горно съединение със Слънцето.
25.X  11 Кометата C/2013 A1 (Siding Spring) е най-близо до Слънцето. 
      Перихелий.
25.X  19 Сатурн е 1,0° южно от Луната.
26.X  00 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
26.X  04 Преминаване към астрономическо време. 
      Часовника се премества един час назад.
26.X  17 Астероида (2) Pallas е в съединение със Слънцето.
28.X  14 Марс е 6,5° южно от Луната.
31.X  04 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 
   

31 август 2014

Малките съзвездия на лятното небе

Между съзвездията Лебед, Пегас, Водолей и Орел са разположени четири малки, но впечатляващи съзвездия, видими през августовските и септемврийски вечери в южна посока:

Малка лисица,
Стрела,
Делфин
и Жребче.


28 август 2014

Септември 2014 - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Марс (0.7), Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Юпитер (-1.9).

Астероиди: 1 Ceres (9.0), 3 Juno (9.6), 4 Vesta (7.7), 6 Hebe (8.7), 12 Victoria (9.0)

Комети: C/2013 V5 (7.6), C/2012 K1 (6.0)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.IX  04 Марс е 4,1° южно от Луната.
01.IX  16 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
02.IX  14 Луната е в първа четвърт.
05.IX    Кометата C/2013 A1 (Siding Spring) е най-близо до Земята.
05.IX  18 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
08.IX  06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.IX  12 Нептун е 4,3° южно от Луната.
08.IX  14 Астероида (12) Victoria е в противостояние на Слънцето.
09.IX  04 Луната е в пълнолуние.
11.IX  03 Уран е 1,1° южно от Луната.
11.IX  10 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
12.IX  00 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
13.IX    Кометата C/2013 V5 (Oukaimeden) е най-близо до Земята.
16.IX  05 Луната е в последна четвърт.
20.IX  10 Юпитер е 5,3° северно от Луната.
20.IX  17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
22.IX  01 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (26°). Вечерна видимост.
23.IX  05 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX  07 Астероида (4) Vesta е най-близо до Слънцето. Перихелий.
23.IX  15 Венера е 3,8° северно от Луната.
24.IX  09 Луната е в новолуние.
25.IX  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
26.IX  15 Меркурий е 4,1° южно от Луната.
28.IX  01 Кометата C/2013 V5 (Oukaimeden) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
28.IX  07 Сатурн е 0,7° южно от Луната.
29.IX  21 Марс е 5,6° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

14 август 2014

Съзвездието Лира.

Лира - Lyra - Lyr

Видимост.

_________________
Дата  Кулминация 
     hh:mm  
_________________
 1.IV  06:40
16.IV  05:40
 1.V   04:40
16.V   03:40
 1.VI  02:40
16.VI  01:40
 1.VII  00:40
16.VII  23:40
 1.VIII 22:40
16.VIII 21:40
 1.IX  20:40
16.IX  19:40
_________________
Кулминация-намира се 
най-високо и на юг.

Описание.

Характерна за съзвездието Лира е най-светлата му звезда Вега. Тази звезда е най-красивата на северното небе и от видимите от нашата старана звезди, е трета по яркост. Съзвездието е разположено много близо до млечния път.Освен Вега, то не съдържа други светли звезди. Вега, две звезди около нея от четвърта величина и най-светлите от останалите (две звезди от трета величина) образуват четириъгълник, който като се прибави към него още една по-близка звезда от четвърта величина, може да се схване като разтегнато М.
В края на лятото и началото на есента вечер при мръкване съзвездието се намира на зенита в продължение на много дни.
В това съзвездие се намира радиантът на метеорния поток Лириди с максимум на 22 април.
Лира - това е лирата на легендарния тракийски певец Орфей, син на Аполон, от чиито песни се захласвали и хората, и животните. Той бил влюбен в горската нимфа Евридика. Щастието му обаче траяло твърде кратко. Евридика била ухапана от отровна змия и трябвало да отиде в царството на мъртвите. Орфей също слязъл в подземното царство и я извадил от там, но не изпълнил до край условието, да не се обърне нито веднъж към нея, докато се върне в царството на живите. Евредика отново се върнала в царството на сенките. Като останал сам, обладан от неутешима скръб, Орфей се завързал в тракийските планини. Там той бил разкъсан от вакханките, защото от любов към Евридика пренебрегнал всички останали жени.

Карти и схеми.

Карта на небето при кулминация на съзвездието: Карта X
Други карти на небето със съзвездието: Карта VI, Карта VII, Карта VIII, Карта IX, Карта XI, Карта XII, Карта I, Карта II.
Карта на съзвездието.

Обекти.

Звезди.

Съзвездието съдържа 70 звезди до 6.5 звездна величина.
α (алфа) Вега
Синьо-бяла звезда, трета по яркост на нашето небе.
β (бета) Шелиак
Променлива звезда от 3.2 до 4.4 звездна величина. Тя е най-известната от така наречените затъмнителни променливи звезди. Съставена е от две елипсовидни звезди разположени много близо. Равнината на орбитата на спътника минава през лъча на зрението. При движението си спрямо нас едната звезда идва пред или зад другата и съобразно с това се получава затъмнение, намаление на светлостта.
R
Червен гигант, полуправилна променлива с изменение на блясъка от 4 до 5 зв.вел. за 6-7 седмици.
ζ (дзета)
В бинокъл лесно може да се види като двойна с компоненти от 4.3 и 5.6 зв.вел. на разстояние една от друга 41 дъгови секунди.
ε (епсилон)
Забележителна звездна система е тази звезда. Наблюдателите, които притежават отлично зрение, могат да я видят като двойна звезда, двете компоненти са от 5 зв.вел на разстояние 3.5 дъгови минути. В сравнително голям телескоп всяка от тези звезди се разделя на по две отстоящи на 2 дъгови секунди. Всъщност ε е една сложна система от звезди.
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
  Име: Вега; Близка звезда;
14 γ Lyr 93194 18 58.9 +32 41 190  3.25 B9 III     Simbad
  Име: Сулафат;
10 β Lyr 92420 18 50.1 +33 22 295  3.42 B8 II-III ep  Simbad, WDS, GCVS
  Име: Шелиак;
  Кратна звезда: *Б AB Va=3.6 Vb=6.7 Δ=45" PA=147° за 2012;
  Променлива звезда: Затъмнителна EB V=3.2-4.4 период=12.91д, 
           нарицателна за цял клас променливи звезди;
13 R Lyr 92862 18 55.3 +43 57 91.4 4.00 M5 III     Simbad, GCVS
  Променлива звезда: Полуправилна SRB V=3.9-5.0 период=46д;  
  Червена звезда: B-V=1.59 R-V=-2.05;
 6 ζ1 Lyr 91971 18 44.8 +37 36 47.9 4.36 Am+F0IV    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Б AD Va=4.3 Vd=5.6 Δ=41" PA=149° за 2012
         D = 7 ζ2 Lyr 91973 Simbad;
 5 ε2 Lyr 91926 18 44.4 +39 37 47.7 4.59 A6Vn+A7Vn   Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т CD Vc=5.2 Vd=5.4 Δ=2.4" PA=78° за 2013
         *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" PA=171° за 2013
         AB = 4 ε1 Lyr 91919;
 4 ε1 Lyr 91919 18 44.3 +39 40 49.8 4.66 A3V+F0V    Simbad, WDS
  Кратна звезда: *Т AB Va=5.1 Vb=6.1 Δ=2.3" PA=346° за 2013
         *б AB-CD Vab=4.7 Vcd=4.6 Δ=208" PA=171° за 2013
         CD = 5 ε2 Lyr 91926;
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален
Спектрална класификация, Типове променливи звезди

Звездни купове, мъглявини и галактики.

M56
Плътен звезден куп, труден за разделяне на звезди в любителски телескоп.
M57
Пръстен от 9 зв.вел. разположен между звездите β и γ. На снимки от големи телескопи прилича на колело дим. В любителски телескопи се вижда като удължено мъгливо петно с диаметър по-голям от този на Юпитер.
________________________________________________________________________________
* Имена       α2000  δ2000  V   D  Тип          Още данни
          hh mm.m °° ''  m   &#39 
________________________________________________________________________________
Б M56 NGC6779 Lyr 19 16.6 +30 11  8.3  7   Сферичен звезден куп Simbad
  Трудно се разделя на звезди.  
Б M57 NGC6720 Lyr 18 53.6 +33 02  9.4  1.2  Планетарна мъглявина Simbad
  Име: Пръстен; Най-известната планетарна мъглявина, лесно се намира, изглежда
  като звезда в бинокъл, вижда се като удължен диск в телескоп при малко 
  увеличение и като пръстен при голямо увеличение. Централната част не е тъмна. 
________________________________________________________________________________
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; `-тъмно небе;

13 август 2014

Ярки звезди на нашето небе

V (звездна величина) <= 2.0 m, δ2000 (деклинация) > -45° ;
________________________________________________________________________________
Звезда   HIP  α2000  δ2000  ρ Зв.Вел. Спектър    Още данни
       №  hh mm.m °° ''  pc  V
________________________________________________________________________________
 9 α CMa 32349 06 45.1 -16 43 2.64 -1.46 A1V+DA     Simbad
  Име: Сириус;
16 α Boo 69673 14 15.7 +19 11 11.3 -0.05 K0 III     Simbad
  Име: Арктур;
 3 α Lyr 91262 18 36.9 +38 47 7.68 0.03 A0 V      Simbad
  Име: Вега;
13 α Aur 24608 05 16.7 +46 00 13.1 0.08 G1III+K0III  Simbad 
  Име: Капела;
19 β Ori 24436 05 14.5 -08 12 265  0.13 B8 Iab     Simbad
  Име: Ригел;
10 α CMi 37279 07 39.3 +05 13 3.51 0.37 F5 IV-V    Simbad
  Име: Процион;
58 α Ori 27989 05 55.2 +07 24 153  0.40 M1-M2 Ia-ab e Simbad, GCVS
  Име: Бетелгойзе;  
53 α Aql 97649 19 50.8 +08 52 5.13 0.76 A7 Vn     Simbad
  Име: Алтаир;  
87 α Tau 21421 04 35.9 +16 31 20.4 0.86 K5 III     Simbad
  Име: Алдебаран;
21 α Sco 80763 16 29.4 -26 26 170  0.91 M1.5 Iab-b   Simbad, GCVS
  Име: Антарес;  
67 α Vir 65474 13 25.2 -11 10 76.6 0.97 B1 IV     Simbad
  Име: Спика;
78 β Gem 37826 07 45.3 +28 02 10.4 1.14 K0 III     Simbad
  Име: Полукс;
24 α PsA 113368 22 57.7 -29 37 7.70 1.16 A4 V      Simbad
  Име: Фомалхаут;
50 α Cyg 102098 20 41.4 +45 17 433  1.25 A2 Ia e    Simbad, GCVS
  Име: Денеб;
32 α Leo 49669 10 08.4 +11 58 24.3 1.40 B8IVn+K1V   Simbad, WDS
  Име: Регулус;  
21 ε CMa 33579 06 58.6 -28 58 124  1.50 B2 Iab     Simbad, WDS
  Име: Адара;  
66 α Gem 36850 07 34.6 +31 53 15.6 1.58 A1V+A2Vm+dM1e Simbad, WDS
  Име: Кастор;
35 λ Sco 85927 17 33.6 -37 06 175  1.62 B2 IV     Simbad
24 γ Ori 25336 05 25.1 +06 21 77.4 1.64 B2 III     Simbad
  Име: Белатрикс;
112 β Tau 25428 05 26.3 +28 36 41.1 1.65 B7 III     Simbad
  Име: Ел Нат = γ Aur;
46 ε Ori 26311 05 36.2 -01 12 606  1.69 B0 Ib     Simbad
  Име: Алнилам;
77 ε UMa 62956 12 54.0 +55 58 25.3 1.77 A0 pCrMnEu   Simbad
  Име: Алиот;
33 α Per 15863 03 24.3 +49 52 155  1.79 F5 Iab     Simbad
  Име: Мирфак;
50 ζ Ori 26727 05 40.8 -01 57 226  1.79 O9.7Ib+B0III  Simbad
  Име: Алнитак;
50 α UMa 54061 11 03.7 +61 45 37.7 1.79 G9 III     Simbad
  Име: Дубхе;
25 δ CMa 34444 07 08.4 -26 24 493  1.84 F8 Iab     Simbad
  Име: Везен;
20 ε Sgr 90185 18 24.2 -34 23 43.9 1.85 B9.5III    Simbad
  Име: Каус;
85 η UMa 67301 13 47.5 +49 19 31.9 1.86 B3 V      Simbad
  Име: Алкаид, Бенетнаш;
  θ Sco 86228 17 37.3 -43 00 92.1 1.86 F1 II     Simbad
34 β Aur 28360 05 59.5 +44 57 24.9 1.90 A1 IV-V    Simbad 
  Име: Менкалинан;
24 γ Gem 31681 06 37.7 +16 24 33.5 1.92 A0 IV     Simbad
  Име: Алхена;
 2 β CMa 30324 06 22.7 -17 57 151  1.97 B1 II/III   Simbad
  Име: Мирцам;
30 α Hya 46390 09 27.6 -08 40 55.3 1.97 K3 II-III   Simbad
  Име: Алфард;
41 γ Leo 50583 10 20.0 +19 50 39.9 1.98 K1IIIb+G7III  Simbad, WDS
  Име: Алгейба;
13 α Ari  9884 02 07.2 +23 28 20.2 2.01 K1 IIIb    Simbad
  Име: Хамал;
 1 α UMi 11767 02 31.8 +89 16 133  2.02 F7Ib-F8Ib   Simbad, WDS, GCVS
  Име: Полярна звезда;
________________________________________________________________________________
α20002000 - екваториални координати за епоха J2000 (1.I.2000 12h);
ρ - разстояние до звездата в 1 парсек(pc)=1/(1"паралакс)=3.26 светлинни години(ly);
* - инструмент за наблюдение: О-око; б,Б-бинокъл; т,Т-телескоп; П-професионален;
Спектрална класификация;
Източник - "Нашето звездно небе"

12 август 2014

Метеорен поток Персеиди през 2014 година.

Пълнолунието през август ще попречи да се наблюдава метеорния поток Персеиди, чиято максимална активност се очаква вечерта на 12 срещу 13 август, най-вероятно между 3-6 часа на 13ти. Предполагаемата активност е 100 метеора за час, но ще се виждат само най-ярките поради осветеността на вечерното небе. По ниска активност 15-30 метеора за час се очаква в следващите дни до 24 август.

Страница на "Международната метеорна организация IMO".

31 юли 2014

Съзвездието Везни

Зодиакално съзвездие на запад от Скорпион. Четири от шестте му най-светли звезди образуват доста голям ромб, който представлява характерната му фигура.
Везни е единственото зодиакално съзвездие, което не носи име на животно. В миналото е представлявало част от Скорпиона, но после е било отделено от него, за да се попълни броят на зодиакалните съзвездия до 12. Първоначално е било наричано Щипки на скорпион, а после е преименувано на Везни, тъй като в това съзвездие през древността се е намирала есенната равноденствена точка.

Към карти и пълно описание на съзвездието Везни: http://astrocalendar.50webs.com/star/lib.html

Съзвездието Везни в кулминация.

Звездна карта на съзвездието Везни.

28 юли 2014

Август 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Марс (0.4), Сатурн (0.6); цяла нощ - Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Юпитер (-1.8).

Астероиди: 1 Ceres (8.8), 2 Pallas (9.5), 3 Juno (9.7), 4 Vesta (7.5), 6 Hebe (9.2), 12 Victoria (9.1)

Комети: C/2013 V5 (8.7)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh
_______________________________________________________________________________
02.VIII 14 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
02.VIII 22 Меркурий е 1.0° от Юпитер
03.VIII 02 Венера пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
03.VIII 14 Марс е 2,2° южно от Луната.
04.VIII 03 Луната е в първа четвърт.
04.VIII 13 Сатурн е 0,1° северно от Луната.
08.VIII 18 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
10.VIII 20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
10.VIII 21 Луната е в пълнолуние.
12.VIII 02 Нептун е 4,3° южно от Луната.
13.VIII 00 Максимум на метеорния поток Персеиди. Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
14.VIII 19 Уран е 1,1° южно от Луната.
15.VIII 03 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
17.VIII 15 Луната е в последна четвърт.
18.VIII 08 Венера е 0.2° от Юпитер
19.VIII 02 Астероида (6) Hebe е най-близо до Слънцето. Перихелий.
23.VIII 16 Юпитер е 5,3° северно от Луната.
24.VIII 05 Венера е 5,5° северно от Луната.
24.VIII 09 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
25.VIII 17 Луната е в новолуние.
25.VIII 22 Марс е 3.4° от Сатурн
27.VIII 05 Меркурий е 3,2° северно от Луната.
27.VIII 18 Кометата C/2012 K1 (PANSTARRS) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
29.VIII 16 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
29.VIII 17 Нептун е в противостояние на Слънцето.
31.VIII 22 Сатурн е 0,4° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

25 юли 2014

Съзвездието Дракон

Обширно околополюсно съзвездие, което обгръща почти изцяло Малката мечка. Ако съединим най-светлите му звезди, всички от трета и четвърта величина, ще получим дългото извито тяло на дракон (митично същество с тяло, наподобяващо змия с крила), чиято глава, включваща една звезда от втора величина, е разположена точно над Херкулес. Главата на дракона и ι от Херкулес образуват характерен удължен петоъгълник, а двете крайни най-светли звезди β и γ от Дракон и ι от Херкулес образуват по светъл триъгълник.
Дракон е едно от най-древните съзвездия. Разказват, че дракона Ладон пазил златните ябълки в градината Хисперида и е бил убит от Херакъл, когато героя откраднал златните ябълки.
В съзвездието се намира северния полюс на еклиптиката, една от двете точки под 90 градуса спрямо земната орбита.

Към карти и пълно описание на съзвездието Дракон: http://astrocalendar.50webs.com/star/dra.html

Дракон в кулминация

Звездна карта на съзвездието Дракон.

01 юли 2014

Сближаване на астероидите 1 Церера и 4 Веста

На юлското небе към 22:30 часа в югозападна посока лесно могат да се видят планетите Сатурн и Марс, а помежду тях ярката звезда Спика от съзвездието Дева. Няколко градуса над тази звезда може да бъде открита друга по слаба ζ (дзета) от същото съзвездие. На първата карта е означена с кръгче. Именно малко под нея ще се срещнат двата астероида, както е показано по дни на долните карти. Малките планети могат да се видят в астрономически бинокъл или неголям телескоп. Церера е по-бледа  от 8,4 величина, а Веста е по-ярка от 7,1 звездна величина. На 5 юли Луната в първа четвърт ще се приближи до Марс и Спика, като ще попречи на наблюдението на астероидите.

Подробни данни и карти за 1 Церера и 4 Веста.

Звездното небе на 1 юли 2014г. в 22:30 часа.

Церера и Веста между звездите на 1 юли 2014 г.

Церера и Веста между звездите на 2 юли 2014 г.

Церера и Веста между звездите на 3 юли 2014 г.

Церера и Веста между звездите на 4 юли 2014 г.

28 юни 2014

Северна корона

Ако погледнем към 22 часа на юлското небе над нас, не може да не забележим красивия венец от звезди - съзвездието Северна корона.

Малко, но извънредно красиво съзвездие, разположено между съзвездията Херкулес и Воловар. Главната звезда α - Гема (което значи бисер), е от втора величина. Около нея са наредени във вид на полукръг пет звезди от четвърта величина - три от ляво и две от дясно. По този начин се образува красива форма на венец - полукръг.

В една древна гръцка легенда се разказва, че красавицата Ариадна била спасена от Тезей и после изоставена от него на морския бряг. За да я утеши, Бакхус, богът на веселието, снел от главата и венеца от цветя и го хвърлил на небето. Цветята на тоя венец били превърнати в скъпоценни камъни, звезди, за да блестят на северното небе. Нашият народ обаче вижда в това съзвездие софра или тепсия.

Тук има карти и описание на съзвездието - Северна Корона.

27 юни 2014

Юли 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - ; цяла нощ - Марс (0.0), Сатурн (0.4), Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Меркурий (0,0).

Астероиди: 1 Ceres (8.4), 2 Pallas (9.3), 4 Vesta (7.1), 6 Hebe (9.5), 12 Victoria (9.6)

Комети: C/2012 K1 (7.5)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.VII 16 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
04.VII 03 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
05.VII 14 Луната е в първа четвърт.
06.VII 04 Марс е 0,2° южно от Луната.
06.VII 13 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
08.VII 05 Сатурн е 0,4° северно от Луната.
12.VII 14 Луната е в пълнолуние.
12.VII 21 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (21°).Утринна видимост.
13.VII 11 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
15.VII 12 Астероида (3) Juno е най-близо до Слънцето. Перихелий.
15.VII 17 Нептун е 4,4° южно от Луната.
18.VII 11 Уран е 1,3° южно от Луната.
19.VII 00 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
19.VII 05 Луната е в последна четвърт.
21.VII 18 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
22.VII 11 Уран сменя посоката на видимото си движение.
24.VII 20 Венера е 4,4° северно от Луната.
24.VII 23 Юпитер е в съединение със Слънцето.
25.VII 09 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
25.VII 16 Меркурий е 5,0° северно от Луната.
26.VII 22 Юпитер е 5,3° северно от Луната.
27.VII 01 Луната е в новолуние.
28.VII 06 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
30.VII 00 Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
      Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 01 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________ 

13 юни 2014

Съзвездието Воловар

Голямото и старинно съзвездие Воловар, може да бъде открито на юнското небе, около 22 часа в южна посока, високо над хоризонта и достигащо до зенита.
Оранжевата звезда Арктур е втора по яркост на нашето небе. Интересни за наблюдение в бинокъл са двойните звезди Делта и Мю, а също червената, полуправилно променлива звезда W.

Към пълно описание и карти на съзвездието

Съзвездието Воловар на юнското небе около 22 часа.

10 юни 2014

Среща на Луната и Сатурн

Тази вечер, 10 юни Луната и Сатурн се срещат на небето в съзвездието Везни. Лесно могат да бъдат открити около 22 часа в южна посока. С бинокъл се наблюдават кратери и светли лъчи върху Луната, също се забелязват пръстените на Сатурн, които тази година са широко отворени към Земята.

Небето на 10 юни 2014г. към 22 часа.

27 май 2014

Юни 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40

Планети: вечер - Юпитер (-1.9); цяла нощ - Марс (-0.4), Сатурн (0.2); сутрин - Венера (-4.0), Уран (5.9), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.9), 2 Pallas (9.0), 4 Vesta (6.6)

Комети: C/2012 K1 (7.7)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh
_______________________________________________________________________________
01.VI  09 Юпитер е 5,4° северно от Луната.
03.VI  07 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
05.VI  16 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
05.VI  23 Луната е в първа четвърт.
07.VI  06 Астероида (12) Victoria е най-близо до Слънцето. Перихелий.
07.VI  12 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
08.VI  02 Марс е 1,5° северно от Луната.
09.VI  08 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.VI  09 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
10.VI  21 Сатурн е 0,6° северно от Луната.
12.VI  00 Марс пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
13.VI  07 Луната е в пълнолуние.
15.VI  06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
16.VI  01 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
18.VI  10 Нептун е 4,6° южно от Луната.
19.VI  21 Луната е в последна четвърт.
20.VI  01 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
21.VI  04 Уран е 1,6° южно от Луната.
21.VI  13 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
21.VI  23 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
24.VI  16 Венера е 1,3° северно от Луната.
26.VI  14 Меркурий е 0,3° южно от Луната.
27.VI  11 Луната е в новолуние.
29.VI  04 Юпитер е 5,4° северно от Луната.
30.VI  22 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
_______________________________________________________________________________ 

27 април 2014

Май 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.V - 20:40, 22:40, 00:40,02:40, 04:40; 16.V - 21:40, 23:40,01:40, 03:40,05:40

Планети: вечер - Меркурий (0,0); цяла нощ - Марс (-1.0), Юпитер (-2.0), Сатурн (0.1); сутрин - Венера (-4.2), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.3), 2 Pallas (8.5), 4 Vesta (6.1)

Комети: C/2012 K1 (8.2)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
03.V  01 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.V    Кометата C/2012 K1 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
04.V  15 Юпитер е 5,4° северно от Луната.
06.V  00 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  13 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.V  06 Луната е в първа четвърт.
10.V  21 Сатурн е в противостояние на Слънцето.
11.V  14 Марс е 2,8° северно от Луната.
13.V  01 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
14.V  15 Сатурн е 0,6° северно от Луната.
14.V  22 Луната е в пълнолуние.
16.V  02 Венера е 1.2° от Уран
16.V  11 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
18.V  14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.V  12 Марс сменя посоката на видимото си движение.
21.V  15 Луната е в последна четвърт.
22.V  04 Нептун е 4,7° южно от Луната.
24.V  21 Уран е 1,8° южно от Луната.
25.V  10 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (23°). Вечерна видимост.
25.V  17 Венера е 2,2° южно от Луната.
25.V  20 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
28.V  21 Луната е в новолуние.
30.V  18 Меркурий е 5,9° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

27 март 2014

Април 2013 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.IV - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.IV - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - ; цяла нощ - Марс (-1.5), Юпитер (-2.2), Сатурн (0.1); сутрин - Венера (-4.3), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.0), 2 Pallas (7.9), 4 Vesta (5.8)

Комети: C/2012 K1 (8.8)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh
_______________________________________________________________________________
01.IV  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
02.IV  10 Уран е в съединение със Слънцето.
07.IV  00 Юпитер е 5,3° северно от Луната.
07.IV  11 Луната е в първа четвърт.
08.IV  17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
09.IV  00 Марс е в противостояние на Слънцето.
11.IV  10 Астероида (3) Juno е в съединение със Слънцето.
11.IV  22 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
12.IV  05 Венера е 0.7° от Нептун
13.IV  14 Астероида (4) Vesta е в противостояние на Слънцето.
14.IV  18 Марс е 3,3° северно от Луната.
15.IV  02 Меркурий е 1.3° от Уран
15.IV  08 Астероида (1) Ceres е в противостояние на Слънцето.
15.IV  10 Луната е в пълнолуние.
15.IV  10 Пълно лунно затъмнение от земната сянка.
15.IV  16 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
17.IV  10 Сатурн е 0,4° северно от Луната.
22.IV  10 Луната е в последна четвърт.
23.IV  00 Максимум на метеорния поток Лириди. Активност от 16.ІV до 25.ІV.
23.IV  03 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.IV  21 Нептун е 4,8° южно от Луната.
25.IV  23 Венера е 4,1° южно от Луната.
26.IV  06 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
27.IV  13 Уран е 2,0° южно от Луната.
28.IV  09 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
28.IV  14 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
29.IV    Пръстенообразно слънчево затъмнение.
29.IV  09 Луната е в новолуние.
29.IV  17 Меркурий е 1,6° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 
   

27 февруари 2014

Март 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.III - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.III - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40

Планети: вечер - ; цяла нощ - Марс (-1.2), Юпитер (-2.4), Сатурн (0.3); сутрин - Венера (-4.5), Меркурий (0.0).

Астероиди: 1 Ceres (7.3), 2 Pallas (7.1), 4 Vesta (6.1)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.III 01 Нептун е 4,8° южно от Луната.
01.III 09 Луната е в новолуние.
01.III 22 Марс сменя посоката на видимото си движение.
03.III 06 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
03.III 11 Уран е 2,3° южно от Луната.
04.III 19 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.III 11 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
08.III 15 Луната е в първа четвърт.
09.III 16 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
10.III 12 Юпитер е 5,1° северно от Луната.
11.III 21 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
14.III 08 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (28°). Утринна видимост.
16.III 19 Луната е в пълнолуние.
19.III 03 Марс е 3,1° северно от Луната.
19.III 08 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
20.III 01 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
20.III 18 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
21.III 05 Сатурн е 0,2° северно от Луната.
22.III 21 Венера е в най-голяма западна елонгация (47°). Утринна видимост.
22.III 22 Меркурий е 1.2° от Нептун
24.III 03 Луната е в последна четвърт.
27.III 09 Венера е 3,4° южно от Луната.
27.III 20 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.III 12 Нептун е 4,8° южно от Луната.
29.III 02 Меркурий е 5,9° южно от Луната.
30.III 03 Преминаване към лятно време.Часовника се преместват един час напред.
30.III 21 Луната е в новолуние.
31.III 01 Уран е 2,1° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

17 февруари 2014

Юпитер на февруарското вечерно небе

Най-яркия обект на февруарското вечерно небе е планетата Юпитер. Към 21 часа лесно ще я откриете на юг, високо над хоризонта (70 градуса) в съзвездието Близнаци.

Изток е в дясно.
С бинокъл 7-12 пъти увеличение и диаметър 50мм се вижда белия диск на планетата и 3-4 слаби звездички до нея, подредени по права линия. Това са откритите от Галилей през 1610 г. спътници на Юпитер - Йо, Европа, Калисто и Ганимед. Тези малки тела променят положението си всяка вечер, като танцуват около централната планета. В ляво е показано как ще се движат луните през февруари. Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І Йо (бяла крива), ІІ Европа (жълта крива), ІІІ Ганимед (червена крива), ІV Калисто (синя крива).

В телескоп при увеличение над 50 пъти, ясно се вижда елиптичния, сплескан откъм полюсите диск на Юпитер. Също правят впечатление два тъмни пояса и светла екваториална зона между тях. Планетата е газов гигант, почти изцяло изградена от водород и хелий, която се завърта около полярната си ос за 10 часа.

Една гигантска буря на повърхността на планетата се наблюдава от астрономите повече от 150 години, това е голямото червено петно. То променя положението, цвета и яркостта си. В телескоп може да се забележи само когато е в центъра на диска. Голямото червено петно се намира в южния тъмен пояс. Ето и часовете на кулминацията му през февруари:

Още информация може да се намери в:
"Астрономически календар - Юпитер" и
"Астрономически календар - Юпитер спътници", а също "Sky&Teleskop"