31 декември 2011

Ново издание на астрономически календар.

Поредното двадесет и седмо издание на астрономически календар за 2012 година е публикувано.
Автора пожелава на всички читатели, весел празник и звездна нова година.

27 декември 2011

Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Венера (-4.0), Уран (5.9), Нептун (8.0); цяла нощ - Марс (-0.3), Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (-0.4), Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (9.1), 4 Vesta (8.1), 6 Hebe (9.9), 15 Eunomia (8.6), 39 Laetitia (10.0), 433 Eros (8.1)
Комети: P/2006 T1 (7.0) или P/2011 Y1 (7.4), C/2009 P1 (7.1).
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  08 Луната е в първа четвърт.
02.I  22 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
03.I  01 Юпитер е 4.8° южно от Луната.
04.I    Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І.
05.I  02 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  13 Астероида 10 Hygiea е в съединение със Слънцето.
06.I  16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.I  23 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
09.I  09 Луната е в пълнолуние.
12.I  14 Кометата P/2006 T1 (Levy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.I  22 Астероида 39 Laetitia е в противостояние на Слънцето.
13.I  17 Венера е 1.1° от Нептун.
14.I  02 Марс е 8.4° северно от Луната.
15.I  00 Кометата P/2011 Y1 (Levy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
16.I  11 Луната е в последна четвърт.
16.I  17 Сатурн е 6.1° северно от Луната.
17.I  17 Астероида 433 Eros е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.I  23 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
18.I  07 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
19.I  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
22.I  14 Меркурий е 4.7° южно от Луната.
23.I  09 Луната е в новолуние.
24.I    Кометата P/2006 T1 (Levy) е най-близо до Земята.
25.I    Кометата P/2011 Y1 (Levy) е най-близо до Земята.
25.I  02 Марс сменя посоката на видимото си движение.
25.I  10 Нептун е 5.5° южно от Луната.
26.I  15 Венера е 6.3° южно от Луната.
27.I  23 Уран е 5.5° южно от Луната.
30.I  13 Юпитер е 4.4° южно от Луната.
30.I  19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
31.I  06 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________

20 декември 2011

Начало на астрономическата зима.

На 22 декември в 07:30 часа започва астрономическата зима. Този момент се нарича още зимно слънцестоене, тъй като продължителността на деня, височината на Слънцето над хоризонта при кулминация и разстоянието на точките на изгрев и залез от юга, до този момент са намалявали, а след него ще нарастват.
Продължителността на деня е 9 часа и 3 минути.

12 декември 2011

Максимум на метеорен поток Геминиди.

Метеорния поток Геминиди с радиант в съзвездието Близнаци ще има максимална активност на 14 декември. Метеорите (до 120 на час) могат да се наблюдават през цялата нощ. Луната във фаза между пълнолуние и последна четвърт (0,9) ще се намира в същата област на небето.

08 декември 2011

Лунно затъмнение видимо в България.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 10.XII.2011г.

Условия за наблюдение
Пълното лунно затъмнение може да бъде наблюдавано изцяло в Азия, Австралия и Аляска. В България Луната изгрява малко преди края на пълното затъмнение, а при напускане на земната сянка тя ще е 14 градуса над хоризонта. Затъмнението завършва заедно с края на астрономическия полумрак при височина на Луната 26 градуса.

Ефемериди

Лунно затъмнение на 10 декември 2011г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:mm dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  13:33:32 10.12   76  -177   +22
2 Луната навлиза в сянката    14:45:42 10.12   68  +166   +22
3 Пълно затъмнение начало    16:06:16 10.12   210  +146   +22
4 Максимално затъмнение     16:31:48 10.12      +140   +22
5 Пълно затъмнение край     16:57:24 10.12   151  +134   +22
6 Луната напуска сянката     18:17:58 10.12   294  +114   +22
7 Луната напуска полусянката   19:30:00 10.12   285  +97   +22
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.106

         Изгрев и залез на Слънцето и Луната 

________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
                       полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София      07:45-16:53  16:50-08:20  18:35-06:05  17:25-07:14
________________________________________________________________________

27 ноември 2011

Декември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.XII - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40;
16.XII - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Венера (-4.0), Уран (5.9), Нептун (7.9); цяла нощ - Марс (0.2), Юпитер (-2.8); сутрин - Меркурий (-0.4), Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (8.8), 4 Vesta (7.9), 15 Eunomia (8.0), 29 Amphitrite (9.3),
Комети: P/2006 T1 (7.7), C/2009 P1 (7.4)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.XII 13   Нептун е 5.6° южно от Луната.
02.XII 11:52 Луната е в първа четвърт.
04.XII 05   Уран е 5.8° южно от Луната.
04.XII 10   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
05.XII 08   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.XII 03:12 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
06.XII 18   Юпитер е 5.0° южно от Луната.
10.XII 09:02 Луната е в низходящ възел на орбитата си. 
10.XII 13-19 Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята, 
        частично видимо от България.
10.XII 16:36 Луната е в пълнолуние. 
10.XII 17   Уран сменя посоката на видимото си движение.
14.XII     Максимум на метеорния поток Геминиди. 
        Активност от 07.ХІІ до 17.ХІІ.
14.XII 03   Меркурий сменя посоката на видимото си движение. 
17.XII 09   Марс е 7.8° северно от Луната.
18.XII 02:47 Луната е в последна четвърт. 
20.XII 08   Сатурн е 6.2° северно от Луната.
22.XII 04:58 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.XII 07:30 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
23.XII 05   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (22°). 
        Утринна видимост.
23.XII 05   Меркурий е 2.6° северно от Луната.
23.XII 13:36 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
23.XII 18   Кометата C/2009 P1 (Garradd) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
24.XII 20:06 Луната е в новолуние.
26.XII 13   Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
27.XII 09   Венера е 6.1° южно от Луната.
28.XII 23   Нептун е 5.6° южно от Луната.
31.XII 13   Уран е 5.7° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________

16 ноември 2011

Метеорен поток Леониди.

Метеорния поток Леониди с радиант в съзвездието Лъв изгрява около полунощ. Максимален брой метеори 20 за час, се очакват в нощта на 17 срещу 18 ноември. Луната в последна четвърт се намира близо до радианта на Леониди, факт който ще направи видими с просто око само най-ярките метеори. Възможна е повишена активност и през съседните вечери.

27 октомври 2011

Ноември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40;
16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Меркурий (-0.1), Венера (-3.9), Нептун (7.9); цяла нощ - Марс (0.8), Юпитер (-2.9), Уран (5.8); сутрин - Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (8.4), 4 Vesta (7.6), 15 Eunomia (8.0), 29 Amphitrite (8.7), 30 Urania (9.7), 40 Harmonia (9.5), 115 Thyra (9.6), 1036 Ganymed (8.9)
Комети: P/2006 T1 (9.5), C/2009 P1 (7.6)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.XI  18:38 Луната е в първа четвърт.
03.XI  19   Астероида 44 Nysa е в съединение със Слънцето.
04.XI  05   Нептун е 5.5° южно от Луната.
06.XI  04   Астероида 29 Amphitrite е в противостояние на Слънцето.
06.XI  23   Уран е 5.8° южно от Луната.
08.XI  15:19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
09.XI  17   Юпитер е 4.9° южно от Луната. 
09.XI  23   Нептун сменя посоката на видимото си движение.
10.XI  22:16 Луната е в пълнолуние. 
12.XI  06   Астероида 40 Harmonia е в противостояние на Слънцето.
13.XI  02:34 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
13.XI  12   Астероида 30 Urania е в противостояние на Слънцето.
14.XI  10   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (23°). 
        Вечерна видимост. 
18.XI  05   Максимум на метеорния поток Леониди. 
        Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  17:08 Луната е в последна четвърт. 
19.XI  03   Астероида 192 Nausikaa е най-близо до Слънцето. Перихелий.
19.XI  07   Марс е 7.1° северно от Луната.
20.XI  10   Астероида 20 Massalia е в съединение със Слънцето.
21.XI  02   Астероида 21 Lutetia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.XI  00   Астероида 115 Thyra е в противостояние на Слънцето.
22.XI  19   Сатурн е 6.3° северно от Луната.
24.XI  01:21 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.XI  11   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
25.XI     Частично слънчево затъмнение видимо в Антарктика.
25.XI  08:09 Луната е в новолуние. 
26.XI  03:01 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
26.XI  12   Меркурий е 1.8° южно от Луната.
27.XI  06   Венера е 2.8° южно от Луната.
28.XI  23   Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето.
29.XI  18   Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
30.XI  16   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
_______________________________________________________________________________ 

26 октомври 2011

Венера и Луната след залез слънце.

На 28 октомври, след 18:30 часа в югозападна посока може да бъде открита съвсем младата Луна, няколко градуса над хоризонта. Венера, за която е започнала вечерна видимост се намира 6 градуса на запад и е ярка -3,9 звездна величина. Меркурий е разположен под планетата с най-женско име но наблюдението му е проблемно.

19 октомври 2011

Метеорен поток Ориониди.

Метеорния поток Ориониди с радиант на границата между съзвездията Орион и Близнаци достига максимална активност, от около 25 метеора на час на 21 октомври. Отделни метеори могат да се наблюдават от 2 октомври до 7 ноември. Радианта изгрява около полунощ. Луната на 21 октомври се намира в съзвездието Рак, изгрява в един часа и е преминала последна четвърт.

27 септември 2011

Октомври - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.X - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.X - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Венера (-3.9); цяла нощ - Юпитер (-2.9), Уран (5.7),Нептун (7.9); сутрин - Марс (1.3).
Астероиди: 1 Ceres (7.9), 4 Vesta (7.1), 15 Eunomia (8.5), 27 Euterpe (9.4), 29 Amphitrite (9.0), 192 Nausikaa (9.5), 1036 Ganymed (8.5)
Комети: C/2009 P1 (7.9)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.X  12:08 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
04.X  04   Астероида 27 Euterpe е в противостояние на Слънцето.
04.X  06:15 Луната е в първа четвърт.
07.X  01   Меркурий е 1.7° южно от Сатурн.
08.X  01   Нептун е 5.4° южно от Луната.
10.X  19   Уран е 5.6° южно от Луната.
12.X  00   Меркурий пресича низходящо еклиптиката. 
12.X  05:05 Луната е в пълнолуние.
12.X  14:42 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
13.X  19   Юпитер е 4.6° южно от Луната.
14.X  00   Сатурн е в съединение със Слънцето.
17.X  00:00 Луната е в низходящ възел на орбитата си. 
20.X  06:30 Луната е в последна четвърт.
20.X  23   Астероида 115 Thyra е най-близо до Слънцето. Перихелий.
21.X      Максимум на метеорния поток Ориониди. Активност от 02.Х до 07.ХІ.
21.X  23   Марс е 6.1° северно от Луната.
22.X  09   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий. 
23.X  04   Астероида 3 Juno е в съединение със Слънцето.
26.X  03   Венера пресича низходящо еклиптиката.
26.X  05   Сатурн е 6.4° северно от Луната.
26.X  15:25 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
26.X  22:55 Луната е в новолуние.
28.X  05   Меркурий е 0.2° северно от Луната.
28.X  07   Венера е 1.8° северно от Луната.
28.X  11   Астероида 1036 Ganymed е в противостояние на Слънцето.
29.X  04   Юпитер е в противостояние на Слънцето.
29.X  17:59 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
30.X  04:00 Преминаване към астрономическо време. 
        Часовника се премества един час назад. 
30.X  09   Астероида 23 Thalia е в съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

24 септември 2011

Уран е в противостояние на Слънцето на 26 септември.

Септември и октомври са най-благоприятните месеци за наблюдение на Уран. Планетата е видима цяла нощ, като кулминира (т.е. е на юг и най-високо) около полунощ. Уран може да бъде видян с просто око сред звездите на съзвездието Риби, но използването на бинокъл или телескоп прави откриването му по лесно. Диска на планетата е различим при увеличение около 100 пъти, а спътниците му са достъпни за наблюдение само с професионална апаратура.
Пълна информация и карти са достъпни на страницата "Астрономически календар - Уран".

21 септември 2011

Начало на астрономическата есен на 23 септември.

На 23 септември в 12:04 часа центъра на слънчевия диск ще премине през есенната равноденствена точка, едно от двете места на пресичане на екватора и еклиптиката, намираща се в съзвездието Дева. Този момент се нарича есенно равноденствие. Равенство на времето, през което Слънцето е видимо и времето, през което е под хоризонта ще настъпи на 26 септември, като следствие от видимият му диаметър.

17 септември 2011

Ден на софтуерната свобода - 17 септември.

Независимо дали ползваме закупен или многократно преинсталиран Windows, скъп и почти напълно оборудван Mac, мобилен телефон с Android или една от многобройните функционални, надежни и удобни Linux дистрибуции, ние всеки ден работим със свободен софтуер. Тази свобода е наша на десетки хиляди разработчици, комуни и групи, на всеки тествал бъг или отправил въпрос, тук гласа на потребителя звучи най-силно защото той е и създател.
От три години на всички системи с които работя е инсталиран "Линукс", сега Debian или Android и не чувствам ограничения, постигам желания резултат, да този софтуер не е разработен за пред началници, а за мен потребителя.
Огромно хранилище за свободен софтуер е SourceForge тук всеки ще намери нещо полезно.

13 септември 2011

Астероиди на септемврийското небе.

Церера ще бъде в противостояние на Слънцето на 16 септември. Планетата джудже може да се види на границата на съзвездията Кит и Водолей с блясък от 7,7 звездна величина. В края на май Церера бе най-далече от Слънцето, а до Земята ще се доближи на 2 астрономически единици.
Подробности на страницата "Астероиди - 1 Ceres".

На септемврийското небе най-ярък e астероида Веста, със звездна величина 6,5. Малката планета маже да се наблюдава с бинокъл или телескоп в съзвездието Козирог над звездата ω (омега).
Пълна информация и карта е публикувана на страницата "Астероиди - 4 Vesta".

Ганимед дълго време бе един от най-екзотичните познати на науката астероиди със силно ексцентричната си и наклонена 26 градуса спрямо еклиптиката орбита. На 1 септември малката планета бе най-близо до Слънцето на разстояние 1,2 астрономически единици, пресякла орбитата на Марс. Астероида може да бъде открит, макар и трудно сред звездите на Млечния път в съзвездието Касиопея с блясък от 9 звездна величина.
Допълнителна информация на страницата "Астероиди - 1036 Ganymed".

02 септември 2011

Утринна видимост на Меркурий.

През първата половина на септември Меркурий е видим на утринното небе в източна посока след 5:20 часа до края на гражданския полумрак около 6:30 часа. Планетата е най-ярка за 2011 година, а блясъка и постепенно ще се изравни с  звезди, като Сириус, Процион и Ригел. Видимата, осветена от Слънцето част на Меркурий също нараства.
Марс се намира 30 градуса по-високо в съзвездието Близнаци.
Изчерпателна информация и карти могат да бъдат открити на страницата "Астрономически календар - Меркурий".

27 август 2011

Септември - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.IX - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.IX - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-0.9), Марс (1.4).
Астероиди: 1 Ceres (7.7), 2 Pallas (9.8), 4 Vesta (6.5), 15 Eunomia (9.0), 192 Nausikaa (8.6), 1036 Ganymed (9.4)
Комети: C/2009 P1 (8.0)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.IX  23   Астероида 1036 Ganymed е най-близо до Слънцето. Перихелий.
02.IX  06   Астероида 192 Nausikaa е в противостояние на Слънцето.
03.IX  08   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°). 
        Утринна видимост.
03.IX  17   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
04.IX  20:39 Луната е в първа четвърт.
05.IX  10:34 Луната е във възходящ възел на орбитата си. 
08.IX  09   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.IX  20   Нептун е 5.2° южно от Луната.
13.IX  15   Уран е 5.6° южно от Луната.
12.IX  12:26 Луната е в пълнолуние. 
15.IX  09:23 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
16.IX  18   Юпитер е 4.5° южно от Луната.
16.IX  19   Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
19.IX  22:37 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
20.IX  16:38 Луната е в последна четвърт. 
23.IX  09   Марс е 4.6° северно от Луната.
23.IX  12:04 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
26.IX  03   Уран е в противостояние на Слънцето.
27.IX  12   Меркурий е 6.3° северно от Луната.
27.IX  14:08 Луната е в новолуние. 
28.IX  04:03 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.IX  09   Венера е 5.4° северно от Луната.
28.IX  11   Астероида 7 Iris е в съединение със Слънцето.
28.IX  12   Сатурн е 6.6° северно от Луната.
28.IX  23   Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
29.IX  17   Астероида 30 Urania е най-близо до Слънцето. Перихелий.
30.IX  02   Венера е 1.3° южно от Сатурн.
_______________________________________________________________________________ 

21 август 2011

Периодичната комета C/2009 P1 е най-близо до Земята.

Кометата C/2009 P1 ще премине на 1.394 астрономически единици (средно разстояние Земя-Слънце) от нашата планета на 23 август. Кометата може да бъде наблюдавана цяла нощ в съзвездието Стрела, а общият и блясък от 8 звездна величина я определя, като обект видим в телескопи с диаметър на обектива над 10 сантиметра.
Път между звездите на кометата C/2009 P1.
За повече подробности "Астрономически календар - комети"

През октомври друга комета C/2010 X1, която стана известна с неточното предсказание, че ще се сблъска със Земята ще е видима през втората половина на нощта, като ярко мъгливо петно достъпно за наблюдение, дори и в бинокъл.

12 август 2011

Максимум на метеорния поток Персеиди.

Персеидите са един от най-забележителните метеорни потоци, даващ бързо движещи се падащи звезди през юли и август. Въз основа на наблюдения на IMO от последните години, ние очакваме пик от около 100 метеора на час, да настъпи в нощта между 12 и 13 август. За съжаление, огромното мнозинство от тези метеори няма да се виждат в ярката светлина на пълнолунието, което настъпва на 13 август.
Радианта (мястото от което произлизат) на Персеиди се намира на границата между съзвездията Персей и Касиопея и изгрява след 21:30 часа.
По материали на IMO "Международна Метеорна Организация"

10 август 2011

Нова версия на JAlma.

JAlma е Java астрономически алманах, предназначен за изчисляване на ефемериди на Слънцето, Луната, планетите и техните спътници, астероиди и комети, а също така и на текущото положение на тези тела и условията им за видимост.
В първата бета версия 0.9 на JAlma значително е подобрена прецизността и достоверността на изчисленията, добавени са вградени ефемериди на основата на  кеплерови орбитални елементи, подобрен е графичния интерфейс.
Автора на JAlma ще отговори на въпроси отправени на адрес astrocalendar.bg@gmail.com
Алманаха може да бъде свален от адрес http://sourceforge.net/projects/jalma/

01 август 2011

Астероида Веста видим с просто око.

Астероида 4 Веста, който наскоро беше посетен от космическия апарат DAWN за първи път в историята, на 5 август ще бъде най-близо до Земята и в противостояние на Слънцето. Малката планета с блясък на границата на човешкото зрение, лесно може да бъде открита с бинокъл или телескоп, сред звездите на съзвездието Козирог.

Път между звездите на астероида Веста.
 (натисни за пълен размер)
Луната ще нараства от новолуние на 30.VII до първа четвърт на 6.VIII и пълнолуние на 13.VIII, така че първите дни на август са най-благоприятни за наблюдение на Веста. Малката планета изгрява след 21 часа, а е най-високо над хоризонта на юг в 1:30 часа.
Точна и изчерпателна информация може да бъде открита на страницата
"Астрономически календар - 4 Vesta"

28 юли 2011

Метеори на юлското небе.

В последните дни на юли, на безлунното вечерно небе, три метеорни потока ще достигнат максимум. Южните делта аквариди с радиан в съзвездието Водолей са достъпни за наблюдение, през цялата нощ, като метеорите обикновено са със слаба следа. Каприкорнидите са с радиан в съзвездието Козирог и максимум от около 5   метеора на час на 30 юли. Южните пиксиди се появяват от съзвездието Южни риби, метеорите са слаби, достъпни за наблюдение с бинокъл, като максимума от 5 метеора на час ще настъпи на 28 юли.

27 юли 2011

Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40;
16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40
Планети: вечер - Сатурн (0.9); цяла нощ - Юпитер (-2.6), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Марс (1.4).
Астероиди: 1 Ceres (7.9), 2 Pallas (9.6), 4 Vesta (5.8), 9 Metis (9.8), 15 Eunomia (9.4), 192 Nausikaa (8.7), 349 Dembowska (9.7)
Комети: C/2009 P1 (8.2)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.VIII 13   Меркурий е 1.4° северно от Луната.
02.VIII 09   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
03.VIII 00:04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.VIII 09   Сатурн е 7.2° северно от Луната.
05.VIII 13   Астероида 4 Vesta е в противостояние на Слънцето.
06.VIII 14:08 Луната е в първа четвърт.
09.VIII 09:34 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
09.VIII 11   Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.VIII 18   Астероида 349 Dembowska е в противостояние на Слънцето. 
13.VIII 09   Максимум на метеорния поток Персеиди.
        Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 21:57 Луната е в пълнолуние.
14.VIII 15   Нептун е 5.2° южно от Луната.
16.VIII 15   Венера е в горно съединение със Слънцето.
17.VIII 02   Меркурий е 5.9° южно от Венера.
17.VIII 03   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
17.VIII 11   Уран е 5.7° южно от Луната.
18.VIII 03   Астероида 15 Eunomia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
18.VIII 19:21 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 
19.VIII 10   Астероида 2 Pallas е най-далече от Слънцето. Афелий.
20.VIII 12   Юпитер е 4.7° южно от Луната.
22.VIII 00:54 Луната е в последна четвърт. 
23.VIII    Кометата C/2009 P1 (Garradd) е най-близо до Земята.
23.VIII 02   Нептун е в противостояние на Слънцето.
23.VIII 20:23 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
25.VIII 16   Марс е 2.6° северно от Луната.
26.VIII 07   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
28.VIII 02   Меркурий е 2.4° северно от Луната.
29.VIII 06:04 Луната е в новолуние. 
29.VIII 12   Венера е 6.3° северно от Луната.
30.VIII 20   Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
30.VIII 20:36 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
31.VIII 21   Сатурн е 6.8° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

06 юли 2011

Поредица “Слънчевата система – митична и реална”

През юни БНР - "Христо Ботев" излъчи в "Радиоенциклопедия" поредица  посветена на Слънчевата система, подготвена от журналистката Росица Панайотова. В четири предавания видни български астрономи излагат задълбочено съвременни познания за Слънцето, Земеподобните планети, Газовите гиганти и малките небесни тела. В поредицата уместно е съчетан астрономическия фолклор и приятната музика.
Предаванията могат да се чуят на страницата "Слънчевата система – митична и реална".

05 юли 2011

Вечерна видимост на Меркурий.

От 27 юни до 21 юли Меркурий може да бъде открит на вечерното небе след залеза на Слънцето в западна - северозападна посока. При появата на първите звезди, Меркурий е 7 градуса над хоризонта, като залязва след 22 часа. В началото на месеца планетата е по-ярка, а през първата половина на юли ще я виждаме осветена повече от половината т.е. фазата ще е по-голяма от 0,5.
По-пълна информация е поместена на страницата "Астрономически календар - Меркурий"

03 юли 2011

Земята е най-далече от Слънцето.

На 4 юли в 17:53 часа Земята ще бъде най-далече от Слънцето, само на 152 102 202 километра. Положението на нашата планета в този момент се нарича афелий. Видимия диаметър на Слънцето е намалял от 32,53 (перихелий на 3 януари) до 31,46 дъгови минути или с 3%.

02 юли 2011

Астероиди и комета на юлското небе.

Блясъка на астероида 4 Веста през юли ще нарасне и достигне границата на човешкото зрение. Малката планета може да се наблюдава с бинокъл или любителски телескоп сред звездите на съзвездието Козирог след края на астрономическия полумрак около 23 часа.
Карти и точни данни могат да се намерят в "Астрономически календар - 4 Vesta".
Астероида 2 Палада ще бъде в противостояние на Слънцето през юли, а през август ще се намира на най-голямо разстояние от него, което предопределя малкият му блясък  от 9,5 звездна величина. Палада през юли ще се намира в съзвездието Стрела сред най-гъсто населената част на Млечния път, факт, който допълнително ще затрудни откриването и.
"Астрономически календар - 2 Pallas"
Кометата C/2009 P1 (Garradd) през юли ще е видима цяла нощ сред звездите на съзвездието Пегас. Наблюдения могат да се извършват с телескоп с диаметър на обектива по-голям от 10 сантиметра и не голямо увеличение. Последните три месеца на годината ще бъдат по-благоприятен период за наблюдение на тази комета.

29 юни 2011

Поредица “Слънчевата система – митична и реална”

През юни БНР - "Христо Ботев" излъчи в "Радиоенциклопедия" поредица  посветена на Слънчевата система, подготвена от журналистката Росица Панайотова. В четири предавания видни български астрономи излагат задълбочено съвременни познания за Слънцето, Земеподобните планети, Газовите гиганти и малките небесни тела. В поредицата уместно е съчетан астрономическия фолклор и приятната музика.
Предаванията могат да се чуят на страницата "Слънчевата система – митична и реална"

27 юни 2011

Юли - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VII - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40; 16.VII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Сатурн (0.9); цяла нощ - Юпитер (-2.4),Нептун (7.8); сутрин - Венера (-3.9), Марс (1.4), Уран (5.8).

Астероиди: 1 Ceres (8.4), 2 Pallas (9.5), 4 Vesta (5.7), 9 Metis (9.6), 15 Eunomia (9.7), 21 Lutetia (9.5), 43 Ariadne (9.1), 532 Herculina (9.8)

Комети: C/2009 P1 (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.VII     Частично слънчево затъмнение видимо в Антарктика.
01.VII 11:53 Луната е в новолуние.
03.VII 02   Меркурий е 4.9° северно от Луната.
04.VII 10   Астероида 21 Lutetia е в противостояние на Слънцето.
04.VII 17:53 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
06.VII 13   Венера пресича възходящо еклиптиката.
07.VII 06   Астероида 6 Hebe е в съединение със Слънцето.
07.VII 16:53 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 
08.VII 01   Сатурн е 7.5° северно от Луната.
08.VII 09:29 Луната е в първа четвърт.
08.VII 11   Марс пресича възходящо еклиптиката. 
09.VII 23   Астероида 43 Ariadne е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.VII 11   Уран сменя посоката на видимото си движение.
13.VII 05:26 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.VII 09:39 Луната е в пълнолуние.
16.VII 01   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
18.VII 09   Нептун е 5.3° южно от Луната.
20.VII 07   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). 
        Вечерна видимост.
21.VII 04   Уран е 5.8° южно от Луната.
22.VII 01:45 Луната е най-далече от Земята. Апогей. 
23.VII 08:01 Луната е в последна четвърт.
24.VII 00   Юпитер е 4.9° южно от Луната.
25.VII 09   Астероида 532 Herculina е в противостояние на Слънцето.
26.VII 10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.VII 15:03 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
27.VII 18   Астероида 9 Metis е в противостояние на Слънцето.
27.VII 19   Марс е 0.5° северно от Луната.
29.VII 16   Астероида 2 Pallas е в противостояние на Слънцето.
30.VII     Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди. 
        Активност от 12.VІІ до 23.VІІІ.
30.VII 13   Венера е 4.2° северно от Луната.
30.VII 21:39 Луната е в новолуние.
_______________________________________________________________________________ 

20 юни 2011

Астрономическото лято започва на 21 юни.

На 21 юни в 20:16 часа Слънцето ще има еклиптикална дължина 270 градуса и ректасцензия 6 часа, този момент се счита за начало на астрономическото лято. За северното полукълбо това е най-дългият ден, като продължителността му за нашите географски ширини е 15:20 часа.
Лятното слънцестоене е забележително още и с това че Слънцето е най-високо над хоризонта, 71 градуса, при кулминация (т.е. когато е точно на юг) , а също че нашето светило изгрява и залязва в най-северна точка +-56 градуса.

13 юни 2011

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 15 юни.

Условия за наблюдение

Луната ще изгрее малко преди залеза на Слънцето, вече встъпила в земната полусянка.
Затъмнението от сянката ще започне 20 минути преди настъпване на граждански полумрак
при височина на Луната около 4 градуса, а при началото на пълното затъмнение Луната
вече ще е 12 градуса над хоризонта. Пълното затъмнение ще продължи 1 час и 40 минути,
като максималната фаза почти съвпада с края на астрономическия полумрак. Затъмнението е
достъпно за наблюдение от България до неговия край.

Ефемериди

Лунно затъмнение на 15 юни 2011г.       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   20:24:33 15.06   90  +97   -23
2 Луната навлиза в сянка     21:22:56 15.06   92  +83   -23
3 Пълно затъмнение начало    22:22:29 15.06   277  +69   -23
4 Максимално затъмнение     23:12:37 15.06      +56   -23
5 Пълно затъмнение край     00:02:41 16.06   76  +44   -23
6 Луната напуска сянката     01:02:14 16.06   262  +30   -23
7 Луната напуска полусянката   02:00:44 16.06   263  +16   -23
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.700 
Изгрев и залез на Слънцето и Луната 
________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
                       полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София      21:06-05:48  20:56-06:10  23:22-03:32  21:41-05:13
________________________________________________________________________

28 май 2011

Пет планети и Луната на утринното небе.

На утринното небе, през последните три дни от май ще си дадат среща Луната с планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран. В юго-източна посока 30 градуса над хоризонта се намира и Нептун, който е вече достъпен за наблюдение в телескоп, след полунощ.
Небето в източна посока на 29 май в 05:20 часа.

27 май 2011

Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.VI - 22:40, 00:40, 02:40, 04:40;
16.VI - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40
Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.8); сутрин - Венера (-3.9), Марс (1.4), Юпитер (-2.2), Уран (5.9), Нептун (7.9).
Астероиди: 1 Ceres (9.0), 2 Pallas (9.9), 4 Vesta (6.6), 10 Hygiea (9.5), 43 Ariadne (9.4) 
Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.VI  23   Астероида 10 Hygiea е най-близо до Слънцето. Перихелий.
1-2.VI     Частично слънчево затъмнение видимо в Арктика.
02.VI  00:02 Луната е в новолуние. 
02.VI  23:20 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
03.VI  18   Нептун сменя посоката на видимото си движение.
07.VI  18   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
09.VI  05:10 Луната е в първа четвърт.
10.VI  19   Сатурн е 7.6° северно от Луната. 
12.VI  04:40 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
12.VI  10   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.VI  02   Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
14.VI  07   Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
15.VI  20-02 Пълно лунно затъмнение от сянката на Земята достъпно за
        наблюдение от България.
15.VI  21:34 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.VI  23:13 Луната е в пълнолуние.
21.VI  01   Нептун е 5.4° южно от Луната. 
21.VI  20:16 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
22.VI  16   Астероида 40 Harmonia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
23.VI  14:48 Луната е в последна четвърт.
23.VI  20   Уран е 5.9° южно от Луната.
24.VI  07:12 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
26.VI  08   Юпитер е 5.2° южно от Луната.
27.VI  20   Астероида 43 Ariadne е в противостояние на Слънцето.
28.VI  21   Марс е 1.7° южно от Луната.
30.VI  07:13 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
30.VI  10   Венера е 0.1° южно от Луната.
        Тясно сближаване на Луната и Венера.
_______________________________________________________________________________ 

 

05 май 2011

Звездни карти към "Астрономически календар"

Към "Астрономически календар" са добавени карти на видимото с просто око звездно небе, като достъпа до тях се осъществява чрез страницата "Астрономически събития и явления". Картите са за всяка 1 и 16 дата от месеца през два часа, като небето съответства за наблюдател в средата на България. Корекцията за кое да е друго место в страната не надвишава +-10 минути. Картите са изработени със "Stellarium".

04 май 2011

Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.

Метеорният поток с радиан в съзвездието Водолей е активен от 19.IV до 28.V, а максимумът му е около 6 май. Метеорите са красиви ярки и видими няколко часа преди зазоряване, в по-голямата си част се появяват ниско над хоризонта. Луната е млада и няма да пречи на наблюденията.

29 април 2011

Пет планети и Луната на утринното небе.

На 30.IV, 1.V и 2.V в лъчите на утринната заря, в източна посока ще се съберат планетите Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Уран и Луната, като височината им ще бъде само няколко градуса над хоризонта. Фазата на старата луна ще намалее от 0,1 до 0,0. Венера ще е ясно видима с просто око, а яркия Юпитер може да бъде открит само при чист (планински) хоризонт.
Нептун се намира в югоизточна посока в съзвездието Водолей и вече е достъпен за наблюдение.
Небето в източна посока на 1 май 2011 г. в 05:50 часа.

27 април 2011

Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.6); сутрин - Венера (-3.9), Нептун (7.9).
Астероиди: 4 Vesta (7.0), 10 Hygiea (9.2)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.V  03   Меркурий е 7.3° южно от Луната.
01.V  07   Марс е 0.4° северно от Юпитер.
01.V  17   Юпитер е 5.6° южно от Луната.
01.V  18   Марс е 5.2° южно от Луната.
03.V  09:50 Луната е в новолуние.
06.V  16   Максимум на метеорния поток Ета Аквариди. 
        Активност от 19.ІV до 28.V.
06.V  17:53 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
07.V  22   Меркурий е в най-голяма западна елонгация (27°). 
        Утринна видимост.
09.V  18   Меркурий е 1.5° южно от Венера. 
10.V  23:32 Луната е в първа четвърт.
11.V  17   Венера е 0.6° южно от Юпитер.
11.V  22   Меркурий е 2.1° южно от Юпитер.
13.V  12   Астероида 10 Hygiea е в противостояние на Слънцето.
14.V  13   Сатурн е 7.6° северно от Луната.
15.V  14:24 Луната е най-близо до Земята. Перигей. 
16.V  12   Меркурий е 1.4° южно от Венера.
17.V  14:08 Луната е в пълнолуние. 
19.V  12:03 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
21.V  04   Меркурий е 2.1° южно от Марс.
23.V  11   Венера е 1.0° южно от Марс.
24.V  17   Нептун е 5.4° южно от Луната.
24.V  21:51 Луната е в последна четвърт.
27.V  11   Уран е 5.9° южно от Луната.
27.V  12:57 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
29.V  10   Астероида 1 Ceres е най-далече от Слънцето. Афелий.
29.V  13   Юпитер е 5.4° южно от Луната.
30.V  20   Марс е 3.8° южно от Луната.
31.V  04   Венера е 4.4° южно от Луната.
31.V  18   Меркурий е 3.7° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

21 април 2011

Максимум на метеорния поток Лириди.

Максимума на метеорния поток Лириди ще настъпи през първите часове на 23 април с интензивност около 20 метеора на час. Радиана на потока е между съзвездията Лира и Херкулес, като изгрява след 22:30 часа.

03 април 2011

Звездното небе през април.

Звездното небе на 15 април 22:00 часа (край на астрономическия полумрак).
Звездното небе на 16 април 01:30 часа (среднощ).
Звездното небе на 16 април 05:00 часа (начало на астрономическия полумрак).

27 март 2011

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.4); сутрин - Венера (-4.0).

Астероиди: 3 Juno (9.6), 4 Vesta (7.4), 10 Hygiea (9.5), 20 Massalia (9.6).

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.IV  12:00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
02.IV  16   Уран е 5.7° южно от Луната.
02.IV  14   Марс е 5.9° южно от Луната.
03.IV  17:32 Луната е в новолуние.
03.IV  22   Юпитер е 5.8° южно от Луната.
03.IV  23   Марс е 0.2° южно от Уран.
04.IV  02   Сатурн е в противостояние на Слънцето.
04.IV  13   Меркурий е 1.3° южно от Луната.
06.IV  17   Юпитер е в съединение със Слънцето. 
09.IV  15:47 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
09.IV  22   Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
11.IV  15:05 Луната е в първа четвърт.
12.IV  06   Меркурий е 2.9° северно от Юпитер.
17.IV  06   Сатурн е 7.6° северно от Луната. 
17.IV  08:59 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
18.IV  05:44 Луната е в пълнолуние. 
19.IV  02   Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
19.IV  02   Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
19.IV  17   Меркурий е 0.6° северно от Марс.
22.IV  04:05 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
22.IV  08   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
23.IV  02   Максимум на метеорния поток Лириди. 
        Активност от 16.ІV до 25.ІV.
23.IV  05   Венера е 0.9° южно от Уран.
25.IV  05:46 Луната е в последна четвърт.
27.IV  09   Нептун е 5.2° южно от Луната.
29.IV  10   Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
29.IV  21:00 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
30.IV  01   Уран е 5.8° южно от Луната.
30.IV  19   Венера е 6.6° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

24 март 2011

Луната покрива звезден куп в центъра на Млечния път

На 26 март сутринта от 4 до 8 часа Луната ще премине пред звездния куп и мъглявина М8 в съзвездието Стрелец, известен още като "Лагуна". Зазоряването започва към 4:45 а най-ярките звезди избледняват към 5:50.

За М8 в Уикипедия.

19 март 2011

На 21 март Слънцето ще премине през равноденствената точка.

На 21 март в 1 часа и 20 минути Слънцето ще пресече възходящо небесния екватор, този момент се нарича пролетно равноденствие и бележи началото на астрономическата пролет. Точката на пресичане на истинската еклиптика и екватор (т.е. равноденствената точка) се намира в съзвездието Риби. Слънцето ще изгрее най-близо до източната посока, а също ще залезе най-близо до запад. На тази дата височината на Слънцето над хоризонта при кулминация (т.е. когато е на юг) ще е равна на 90-географската ширина измерена в градуси.

13 март 2011

Вечерна видимост на Меркурий.

След залеза на Слънцето, при появата на първите звезди в западна посока, ниско над хоризонта лесно може да бъде открит яркия Юпитер. Малко по-късно под него се вижда Меркурий с по-слаб блясък. Двете планети се изравняват по височина на 16 март, след което Меркурий е по-високо над хоризонта, а Юпитер е в последните дни на вечерна видимост. На 23 март бързата планета ще бъде видимо най-отдалечена от Слънцето, а ще остане на вечерното небе до началото на април.

01 март 2011

Звездното небе през март.

Звездното небе на 15 март 20:00 часа (край на астрономическия полумрак).

Звездното небе на 16 март 00:30 часа (среднощ).

Звездното небе на 16 март 05:00 часа (начало на астрономическия полумрак).

27 февруари 2011

Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (0.0), Юпитер (-2.1); цяла нощ - Сатурн (0.4); сутрин - Венера (-4.1).
Астероиди: 3 Juno (8.9), 4 Vesta (7.6), 7 Iris (9.3), 20 Massalia (9.0), 44 Nysa (9.7)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.III 04   Венера е 1.5° южно от Луната.
03.III 16   Нептун е 4.8° южно от Луната.
04.III 09   Марс е 5.7° южно от Луната.
04.III 22:46 Луната е в новолуние.
05.III 14   Меркурий е 6.0° южно от Луната.
06.III 06   Уран е 5.7° южно от Луната.
06.III 09:49 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.III 01   Юпитер е 6.0° южно от Луната.
09.III 16   Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
09.III 18   Меркурий е 0.3° северно от Уран.
11.III 18   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
12.III 11   Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
13.III 01:45 Луната е в първа четвърт. 
13.III 13:54 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
14.III 23   Астероида 20 Massalia е в противостояние на Слънцето.
15.III 09   Венера пресича низходящо еклиптиката.
16.III 03   Меркурий е 2.0° северно от Юпитер.
16.III 10   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.III 19   Юпитер е най-близо до Слънцето. Перихелий.
19.III 20:10 Луната е в пълнолуние.
19.III 21:08 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
20.III 21   Сатурн е 7.5° северно от Луната.
21.III 01:20 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
21.III 14   Уран е в съединение със Слънцето.
23.III 03   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (19°). 
        Вечерна видимост.
25.III 23:09 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
26.III 04-08 Луната покрива звезден куп М8 в Стрелец. 
26.III 14:07 Луната е в последна четвърт.
27.III 03:00 Преминаване към лятно време. 
        Часовника се преместват един час напред.
27.III 04   Венера е 0.1° южно от Нептун.
30.III 20   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
31.III 01   Нептун е 5.0° южно от Луната.
31.III 11   Венера е 5.5° южно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 

14 февруари 2011

Звездното небе през февруари.

Звездното небе на 14 февруари 19:30 часа (край на астрономическия полумрак).

Звездното небе на 15 февруари 00:40 часа (среднощ).
Звездното небе на 15 февруари 05:50 часа (начало на астрономическия полумрак).

02 февруари 2011

Юпитер и Сатурн на вечерното небе.

Февруари е последния месец, през който Юпитер и спътниците му могат да бъдат наблюдавани удобно на вечерното небе в западна посока, след залеза на Слънцето, заедно с появата на първите звезди. Уран също може да се види 4,5 градуса под Юпитер, а към планетите на 7 февруари ще се присъедини и младата Луна.
Юпитер, Уран и Луната на 7 февруари в 19 часа.

Сатурн в началото на месеца изгрява в 23 часа, а в краят му два часа па-рано и може да бъде открит лесно в източна посока, сред звездите на съзвездието Дева. Пръстените на планетата вече могат да се наблюдават удобно и в малък телескоп с увеличение 20-30 пъти.
Сатурн на 15 февруари в 23 часа

27 януари 2011

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2.1); цяла нощ - Сатурн (0.5); сутрин - Венера (-4.2).
Астероиди: 3 Juno (9.2), 4 Vesta (7.8), 7 Iris (8.4), 20 Massalia (9.3), 23 Thalia (9.5), 44 Nysa (9.0)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2011г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
01.II  18   Меркурий е 3.5° южно от Луната.
03.II  04:30 Луната е в новолуние. 
03.II  05   Марс е 4.5° южно от Луната.
03.II  09   Астероида 115 Thyra е в съединение със Слънцето.
04.II  08   Нептун е 4.7° южно от Луната.
04.II  18   Марс е в съединение със Слънцето.
05.II  10   Астероида 23 Thalia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.II  09   Астероида 30 Urania е в съединение със Слънцето.
06.II  21   Уран е 5.8° южно от Луната.
07.II  01:11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
07.II  06   Юпитер е 6.3° южно от Луната.
10.II  15   Астероида 44 Nysa е в противостояние на Слънцето.
11.II  09:18 Луната е в първа четвърт.
12.II  13   Астероида 40 Harmonia е в съединение със Слънцето. 
14.II  10:13 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
17.II  12   Нептун е в съединение със Слънцето.
18.II  10:35 Луната е в пълнолуние. 
19.II  09:24 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.II  00   Меркурий е 1.0° южно от Марс.
21.II  03   Меркурий е 1.6° южно от Нептун.
21.II  06   Марс е 0.6° южно от Нептун.
21.II  13   Сатурн е 7.5° северно от Луната.
22.II  06   Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
25.II  01:26 Луната е в последна четвърт.
25.II  05   Астероида 29 Amphitrite е в съединение със Слънцето.
25.II  10   Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
26.II  22:18 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
___________________________________________________________________________ 

14 януари 2011

Йоан Екзарх - сияйната зора на българската астрономия.

Откъс от "Шестоднев" из "Слово за четвъртия ден"

"[При нас] зимата настъпва, когато слънцето се намира над южните страни. Тогава нощите стават дълги; въздухът над земята като че изстива, водните изпарения се събират и при нас стават причина за много дъждове, студове и снегове. Когато пък [слънцето] се върне отново от южните места и застане на средата и изравни по време нощите с дните, тогава поради това, че се задържа по-дълго над тази част на земята тук настъпва постепенно затопляне на въздуха и идва пролетта. Тя е начало на поникването на всички растения. Повече от дърветата отново оживяват. Тя запазва рода на всички земни и водни животни, защото [по това време] те създават потомство. След това слънцето се насочва на Север, [т. е.] клони към летния поврат, и [тогава] дните при нас стават дълги. И тъй като то продължително време се движи през това въздушно пространство, изсушава въздуха над нашите глави, а също и земята и спомага [да се родят] семена в изобилие и да узреят плодовете. Когато от само себе си слънцето стане най-горещо, [тогава] по пладне сенките стават къси, защото то огрява [земята] точно над главите ни. Дните [при нас] са най-дълги тогава, [когато сянката е най-къса]. Когато пък дните са къси, тогава сенките са дълги. Така е при нас, които живеем в северната половина на земята, и затова ни наричат едносенчести.

Съществуват [народи], които два дни през годината по пладне остават без никаква сянка, тъй като слънцето грее точно над темето им и ги осветява еднакво от всички страни. Тогава то огрява и водата в дълбоките кладенци, като че върши това през тясно прозорче. Затова някой наричат тези [народи] безсенчести. Тези пък, които [живеят] отвъд земята на подправките  (Арабия), те хвърлят сянка и на двете страни. Тъй като на земята само тяхната сянка по обед е на Юг, затова някои ги наричат двусенчести.  Това се наблюдава, когато слънцето ги огрява от Север. Така става ясно по какъв начин и до каква степен слънчевите лъчи нагряват въздуха. Оттогава за нас започва есенният сезон и пресеква прекомерният зной. Топлината  постепенно намалява и през един умерено топъл [климат — есента], от само себе си и незабелязано ни води към зимата. Причината за това е, че слънцето отново се връща от Север към Юг, Тази смяна на [годишните времена], която следва пътя на слънцето, управлява нашия живот."

Йоан Екзарх, Шестоднев, Наука и изкуство, София 1981, превод Николай Цв. Кочев

Препоръчвам прекрасните статии на доц. Димитър Колев:
История на българската астрономия (1 част) 
История на българската астрономия (2 част)