Август, 2013 - видимост на планетиет и астрономически явления

Звездно небе: 1.VIII - 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40; 16.VIII - 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40

Планети: вечер - Венера (-4.0), Сатурн (0.7); цяла нощ - Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Меркурий (-1.2), Марс (1.6), Юпитер (-2.0).

Астероиди: 2 Pallas (9.1), 3 Juno (9.0), 7 Iris (8.0), 8 Flora (9.2), 324 Bamberga (8.6)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2013г. hh
_______________________________________________________________________________
03.VIII 11 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
04.VIII 00 Юпитер е 4.0° северно от Луната.
04.VIII 04 Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
04.VIII 13 Марс е 5.2° северно от Луната.
05.VIII 09 Меркурий е 4.3° северно от Луната.
06.VIII 08 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
07.VIII 00 Луната е в новолуние.
07.VIII 12 Меркурий пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
10.VIII 01 Венера е 4.8° северно от Луната.
12.VIII 03 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.VIII   Максимум на метеорния поток Персеиди.Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 09 Сатурн е 2.8° северно от Луната.
13.VIII 19 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
14.VIII 13 Луната е в първа четвърт.
16.VIII 19 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
18.VIII 05 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
19.VIII 04 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
21.VIII 04 Луната е в пълнолуние.
21.VIII 14 Нептун е 5.3° южно от Луната.
24.VIII 07 Уран е 3.1° южно от Луната.
24.VIII 23 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
26.VIII 11 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
27.VIII 04 Нептун е в противостояние на Слънцето.
28.VIII 12 Луната е в последна четвърт.
29.VIII 02 Луната покрива разсеян звезден куп NGC 1647.
30.VIII 05 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
31.VIII 02 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
31.VIII 18 Юпитер е 4.4° северно от Луната.
_______________________________________________________________________________ 
 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления