31 декември 2011

Ново издание на астрономически календар.

Поредното двадесет и седмо издание на астрономически календар за 2012 година е публикувано.
Автора пожелава на всички читатели, весел празник и звездна нова година.

27 декември 2011

Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Звездно небе: 1.I - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40, 07:40; 16.I - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40
Планети: вечер - Венера (-4.0), Уран (5.9), Нептун (8.0); цяла нощ - Марс (-0.3), Юпитер (-2.6); сутрин - Меркурий (-0.4), Сатурн (0.7).
Астероиди: 1 Ceres (9.1), 4 Vesta (8.1), 6 Hebe (9.9), 15 Eunomia (8.6), 39 Laetitia (10.0), 433 Eros (8.1)
Комети: P/2006 T1 (7.0) или P/2011 Y1 (7.4), C/2009 P1 (7.1).
_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2012г. hh
_______________________________________________________________________________
01.I  08 Луната е в първа четвърт.
02.I  22 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
03.I  01 Юпитер е 4.8° южно от Луната.
04.I    Максимум на метеорния поток Квадрантиди. Активност от 28.XIІ до 12.І.
05.I  02 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.I  13 Астероида 10 Hygiea е в съединение със Слънцето.
06.I  16 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.I  23 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
09.I  09 Луната е в пълнолуние.
12.I  14 Кометата P/2006 T1 (Levy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.I  22 Астероида 39 Laetitia е в противостояние на Слънцето.
13.I  17 Венера е 1.1° от Нептун.
14.I  02 Марс е 8.4° северно от Луната.
15.I  00 Кометата P/2011 Y1 (Levy) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
16.I  11 Луната е в последна четвърт.
16.I  17 Сатурн е 6.1° северно от Луната.
17.I  17 Астероида 433 Eros е най-близо до Слънцето. Перихелий.
17.I  23 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
18.I  07 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
19.I  20 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
22.I  14 Меркурий е 4.7° южно от Луната.
23.I  09 Луната е в новолуние.
24.I    Кометата P/2006 T1 (Levy) е най-близо до Земята.
25.I    Кометата P/2011 Y1 (Levy) е най-близо до Земята.
25.I  02 Марс сменя посоката на видимото си движение.
25.I  10 Нептун е 5.5° южно от Луната.
26.I  15 Венера е 6.3° южно от Луната.
27.I  23 Уран е 5.5° южно от Луната.
30.I  13 Юпитер е 4.4° южно от Луната.
30.I  19 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
31.I  06 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________

20 декември 2011

Начало на астрономическата зима.

На 22 декември в 07:30 часа започва астрономическата зима. Този момент се нарича още зимно слънцестоене, тъй като продължителността на деня, височината на Слънцето над хоризонта при кулминация и разстоянието на точките на изгрев и залез от юга, до този момент са намалявали, а след него ще нарастват.
Продължителността на деня е 9 часа и 3 минути.

12 декември 2011

Максимум на метеорен поток Геминиди.

Метеорния поток Геминиди с радиант в съзвездието Близнаци ще има максимална активност на 14 декември. Метеорите (до 120 на час) могат да се наблюдават през цялата нощ. Луната във фаза между пълнолуние и последна четвърт (0,9) ще се намира в същата област на небето.

08 декември 2011

Лунно затъмнение видимо в България.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 10.XII.2011г.

Условия за наблюдение
Пълното лунно затъмнение може да бъде наблюдавано изцяло в Азия, Австралия и Аляска. В България Луната изгрява малко преди края на пълното затъмнение, а при напускане на земната сянка тя ще е 14 градуса над хоризонта. Затъмнението завършва заедно с края на астрономическия полумрак при височина на Луната 26 градуса.

Ефемериди

Лунно затъмнение на 10 декември 2011г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:mm dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  13:33:32 10.12   76  -177   +22
2 Луната навлиза в сянката    14:45:42 10.12   68  +166   +22
3 Пълно затъмнение начало    16:06:16 10.12   210  +146   +22
4 Максимално затъмнение     16:31:48 10.12      +140   +22
5 Пълно затъмнение край     16:57:24 10.12   151  +134   +22
6 Луната напуска сянката     18:17:58 10.12   294  +114   +22
7 Луната напуска полусянката   19:30:00 10.12   285  +97   +22
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.106

         Изгрев и залез на Слънцето и Луната 

________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
                       полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София      07:45-16:53  16:50-08:20  18:35-06:05  17:25-07:14
________________________________________________________________________