31 декември 2009

Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2,1),Уран (5.9), Нептун (8.0); цяла нощ - Марс (-1.3), Сатурн (0.8); сутрин - Меркурий (0.0).

Астероиди: 1 Ceres (9.0), 2 Pallas (9.3), 3 Juno (9.2), 4 Vesta (6.5), 354 Eleonora (9.6), 532 Herculina (9.5)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.I 14:29 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
01.I 22:32 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
03.I 02:09 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.I 10 Марс е 6.3° от Луната.
03.I 21 Максимум на метеорния поток Квадрантиди.
Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I 21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
05.I 12 Меркурий е 3.4° от Венера.
06.I 14 Сатурн е 7.4° от Луната.
07.I 12:39 Луната е в последна четвърт.
10.I 05 Астероида 39 Laetitia е в съединение със Слънцето.
11.I 23 Венера е в горно съединение със Слънцето.
13.I 18 Меркурий е 4.6° от Луната.
14.I 18 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
15.I Пръстеновидно слънчево затъмнение видимо от България
при изгрева на Слънцето.
15.I 01:17 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.I 09:11 Луната е в новолуние.
15.I 11 Венера е 1.4° от Луната.
15.I 16 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
17.I 03:40 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
17.I 22 Нептун е 3.4° от Луната.
18.I 07 Астероида 471 Papagena е в съединение със Слънцето.
18.I 08 Юпитер е 4.3° от Луната.
20.I 08 Уран е 5.4° от Луната.
23.I 12:53 Луната е в първа четвърт.
24.I 14 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
25.I 04 Астероида 354 Eleonora е в противостояние на Слънцето.
27.I 07 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (25°).
Утринна видимост.
29.I 02:03 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
29.I 21 Марс е в противостояние на Слънцето.
30.I 07 Марс е 6.2° от Луната.
30.I 08:17 Луната е в пълнолуние.
30.I 11:05 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________

28 декември 2009

Лунно затъмнение в новогодишната нощ

Частичното лунно затъмнение от сянката на Земята е изцяло видимо от територията на България през първата половина на новогодишната нощ. Земната сянка ще навлезе от южната страна на Луната и ще затъмни осем процента от повърхността и.

Затъмнението ще протече по следния начин:
1 Луната навлиза в полусянка 19:15
2 Луната навлиза в сянка 20:52
4 Максимално затъмнение 21:22 фаза:0,08
6 Луната напуска сянката 21:53
7 Луната напуска полусянката 23:30

За повече информация "Астрономически календар - лунни затъмнения".

19 декември 2009

Юпитер и Нептун заедно в зрителното поле на телескопа.

Нептун може да бъде открит на вечерното небе половин градус над Юпитер (една пълна Луна), като синя звезда от 8 звездна величина. По пълна информация може да бъде открита на страниците:

Юпитер, Юпитер спътници, Нептун.

Вечерна видимост на Меркурий.

Меркурий може да бъде открит на вечерното небе, за около час между настъпването на граждански и астрономически полумрак в западна посока. Планетата постепенно увеличава диаметъра си, а видимата и осветена част намалява.

12 декември 2009

Максимална активност на метеорния поток Геминиди на 14 декември.

Геминиди е един от най-красивите и сигурен в повторението си метеорен дъжд през годината. Активността е над 100 метеора на час около 14 декември, с точка на произход (радиан) близо до Кастор в съзвездие Близнаци. Геминиди са бавни, ярки и от време на време ясно оцветени. Мнозина наблюдатели считат метеорният им дъжд за по-зрелищен от добре известния Персеиди през август, но Геминиди са малко известни, тъй като декемврийските нощи са облачни и студени в северното полукълбо.


Тази година се очаква максимална активност сутринта на 14 декември 7h00 , което съвпада с новолунието (и зазоряването в България). Десетки метеори на час, ще бъдат видими в нощите около 14 декември особено след полунощ около кулминацията на радиана.

По материали на Международната Метеорна Организация.

02 декември 2009

Луната ще покрие звезден куп М35.

На 3 декември в 20 часа Луната ще премине пред звездния куп М35. Явлението ще настъпи в съзвездието Близнаци между звездите μ, η и ι и ще е видимо в източна посока, 20 градуса над хоризонта.

27 ноември 2009

Декември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (-0.6), Юпитер (-2.2), Уран (5.9), Нептун (7.9); цяла нощ - Марс (-0.7); сутрин - Сатурн (0.9).

Астероиди: 1 Ceres (8.9), 2 Pallas (9.4), 3 Juno (8.9), 4 Vesta (7.2), 18 Melpomene (9.1), 19 Fortuna (9.5), 324 Bamberga (9.8)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2009г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.XII 06   Уран сменя посоката на видимото си движение.
02.XII 09:30 Луната е в пълнолуние.
03.XII 20   Луната покрива звезден куп М35 в съзвездие Близнаци.
04.XII 16:18 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
05.XII 05:16 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
07.XII 01   Марс е 5.1° от Луната.
09.XII 02:13 Луната е в последна четвърт.
09.XII 18   Астероида 19 Fortuna е в противостояние на Слънцето.
10.XII 07   Сатурн е 7.1° от Луната.
14.XII 07   Максимум на метеорния поток Геминиди. Активност от 07.ХІІ до 17.ХІІ.
16.XII 00   Венера е 3.1° от Луната.
16.XII 14:02 Луната е в новолуние.
17.XII 07   Астероида 8 Flora е в съединение със Слънцето.
18.XII 09   Меркурий е 1.4° от Луната.
18.XII 18:41 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
18.XII 19   Меркурий е в най-голяма източна елонгация (20°). Вечерна видимост.
19.XII 17   Астероида 29 Amphitrite е най-далече от Слънцето. Афелий.
20.XII 16:53 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.XII 00   Венера пресича низходящо еклиптиката.
21.ХІІ 10   Юпитер е 0.5° от Нептун.
21.XII 14   Нептун е 3.3° от Луната.
21.XII 14   Юпитер е 3.8° от Луната.
21.XII 17   Марс сменя посоката на видимото си движение.
21.XII 19:46 Начало на астрономическата зима. Зимно слънцестоене.
23.XII 23   Уран е 5.4° от Луната.
24.XII 19:35 Луната е в първа четвърт.
26.XII 10   Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
26.XII 22   Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
29.XII 03-06 Луната покрива звезден куп Плеади, М45 в съзвездие Бик.
31.XII 14   Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
31.XII 21:12 Луната е в пълнолуние.
31.ХІІ 21:22 Частично лунно затъмнение от сянката на Земята. Изцяло видимо от България.
______________________________________________________________________________

15 ноември 2009

Максимум на метеорния поток Леониди.

Според независими проучвания на Jérémie Vaubaillon, Mikhail Maslov, David Asher, Esko Lyytinen и техните сътрудници, тази година метеорния поток Леониди ще се завърне с нов мощен метеорен дъжд и зоново часово число надхвърлящо 150 метеора на час. Основния максимум, се очаква да настъпи в часовете около 22h00 UT на 17 ноември (24 часа официално време), като повишена активност може да се наблюдава между 16 и 18 ноември. Постоянно следене на небето е желателно. Леонидите са видими след местната полунощ от всякакви географски дължини, а най-добрите условия настъпват преди утринния здрач, като новолунието на 16 ноември осигурява перфектно затъмнение.
Международната метеорна организация е заинтересувана от любителски наблюдения съответстващи на изискванията и.

По материали на IMO.

27 октомври 2009

Ноември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2.4), Нептун (7.9); цяла нощ - Марс (0.2), Уран (5.9); сутрин - Венера (-3.9), Сатурн (1.1).

Астероиди: 2 Pallas (9.3), 3 Juno (8.4), 4 Vesta (7.9), 18 Melpomene (8.3), 19 Fortuna (9.9), 89 Julia (9.7)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.XI 21:13 Луната е в пълнолуние.
04.XI 21 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
05.XI 10 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
07.XI 05 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
07.XI 09:24 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.XI 01:23 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
09.XI 06 Марс е 3.2° от Луната.
09.XI 17:55 Луната е в последна четвърт.
12.XI 21 Сатурн е 6.8° от Луната.
14.XI 16 Астероида 29 Amphitrite е в съединение със Слънцето.
15.XI 17 Венера е 6.1° от Луната.
16.XI 21:13 Луната е в новолуние.
17.XI 11 Меркурий е 2.8° от Луната.
17.XI 14 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
17.XI 14 Астероида 15 Eunomia е в съединение със Слънцето.
17.XI 17 Максимум на метеорния поток Леониди.
Активност от 10.ХІ до 23.ХІ.
21.XI 13:33 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
22.XI 22:06 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
23.XI 12 Астероида 654 Zelinda е в съединение със Слънцето.
23.XI 21 Юпитер е 3.4° от Луната.
24.XI 05 Нептун е 3.1° от Луната.
24.XI 23:39 Луната е в първа четвърт.
26.XI 15 Уран е 5.3° от Луната.
_______________________________________________________________________________

22 октомври 2009

Къде и как да видим Юпитер през "Галилеевите нощи"

След залез слънце Юпитер се появява, като първа и най-ярка звезда в южна посока, и е достъпен за наблюдение до 1:44 часа. За да се видят спътниците е необходим поне малък телескоп или бинокъл с увеличение 20 пъти, а за да наблюдаваме атмосверата на гигантската планета ни е необходим телескоп с увеличение над 120 пъти. Интересно ще е появяването на първият спътник Йо след затъмнение от сянката на Юпитер в 22:54 часа.
Още информация за Юпитер и спътниците му може да бъде открита в "Астрономически календар".

Откъс от "Звезден пратеник" книга на Галилео Галилей.

И така в ден седми от януари хиляда шестстотин и десета година в един часа през нощта, като наблюдавах със зрителна тръба звездите, пред погледа ми изплува Юпитер. Тъй като си бях направил превъзходен уред, видях /което не ми се отдаваше преди това поради слабите възможности на предишния уред/, че Юпитер се съпътства от три звездички, макар и малки, но много ярки. Макар и да помислих, че те принадлежат към неподвижните, те все пак малко ме учудиха, тъй като изглеждаха разположени точно по права линия, успоредна на еклиптиката, и по ярки от другите, имащи тяхната величина.

По между си и по отношение на Юпитер те бяха разположени в този ред:

т.е. две звезди бяха на изток, една на запад. По-източната и западната изглеждаха малко по-големи от другата. Не обърнах внимание на разстоянието им от Юпитер, защото смятах, както казах, че са неподвижни. Когато обаче, подтикнат кой знае от какво предопределение, на осми отново се върнах към същото изследване, видях ги разположени съвсем различно: и трите звезди бяха на запад от Юпитер и по-близо помежду си в сравнение с предишната нощ и на равни разстояния една от друга, както е показано на рисунката.


В оня момент, като не ми минаваше дори през ум, че звездите може да са се разместили, почнах да се питам по какъв начин Юпитер е могъл да се окаже източно от споменатите неподвижни звезди, след като предишния ден се намираше на запад по отношение на две от тях. Обхвана ме съмнение дали Юпитер противно на астрономическите изчисления няма директно движение и да е изпреварил тези звезди. Заради това очаквах с голямо нетърпение следващата нощ, но претърпях разочарование, тъй като цялото небе бе покрито с облаци.

Обаче на десети видях звездите в следното разположение по отношение на Юпитер:

т.е. имаше само две и двете бяха на изток; третата, както предположих, беше скрита зад Юпитер. Бяха, както преди, на една и съща права с Юпитер и разположени точно по линията на Зодиака. Когато видях това и разбрах, че на Юпитер в никакъв случай не могат да бъдат преписвани подобни размествания, като знаех преди това, че наблюдаваните звезди бяха винаги същите /никаква друга нямаше преди тях или след тях в голям интервал по линията на Зодиака/, сменяйки слисването с изумление, схванах, че видимите изменения не се дължат на Юпитер, а на откритите от мен звезди. Прочие реших от оня момент нататък да наблюдавам продължително, внимателно и упорит явлението.

Галилей Галилео, Избрани произведения, т.1, стр.29,30,Наука и изкуство, София 1984, превод Симеон Тодоров, Редактор Марин Калинков.

21 октомври 2009

Луната покрива Антарес тази вечер.

Вечерта на 21 октомври между 18:45 и 19:40 Луната ще покрие най-ярката звезда на съзвездието Скорпион, червената Антарес. Точните моменти за определени градове могат да бъдат открити в "Астрономически календар".

20 октомври 2009

Откъс от книга на Галилео Галилей

Тази седмица хиляди хора по света ще повторят наблюденията на Галилей, а при вечер на запад младата Луна сякаш ще прикани и нас да изживеем вдъхновението и прозрението на Галилей създало през 1610 година поместените по-доло редове от "Звезден пратеник":

Когато Луната малко преди или след съединението се намира недалеч от Слънцето, тя ни показва не само оная част от глобуса си, която е украсена с блеснали рогове, а и една тънка периферна ивица, озарена от бледо сияние, която сякаш очертава контура на сенчестата и, противоположна на Слънцето страна, и я отделя от по- тъмното поле на етера. Ако наблюдаваме по внимателно явлението, ще видим, че не само крайната граница на затъмнената част блести с такова бледо сияние, но че и цялата повърхност на Луната, тази, до която не са достигнали още слънчевите лъчи, започва да белее от някаква доста обилна светлина. Отначало пред погледа ни се представя само тънка светла окръжност, ограничена от по – тъмните части на небето около него. Останалата повърхност пък изглежда по- тъмна поради близостта на светещите рогове, който притъпяват остротата на зрението ни. Ако изберем обаче място, където покрив, комин или друга преграда, разположена между окото и Луната / но далеч от окото/, да скрива само светещите рогове, а останалата част от лунното тяло да остава видима, ще се убедим, че и тази област на Луната, макар и да е лишена от слънчева светлина, блести с не малък блясък, особено ако нощта е тъмна. Наистина на по- тъмно поле светлината е по-ярка.

Доказано е също, че тази, тъй да се каже, вторична светлина на Луната е толкова- повече, колкото Луната е по- близо до слънцето; обратно - отдалечавайки се от него, светлината намалява все повече, а след първата четвърт и преди последната четвърт е слаба и едва се вижда дори и ако се наблюдава на тъмно небе, докато при елонгация от шестдесет и по- малко градуси сияе удивително дори и в полумрак. Тъй силно сияе, повтарям, че с помощта на силна зрителна тръба ясно се различават върху нея големите петна.

Този чуден блясък е предизвиквал не малко удивления сред философите и за да изяснят причината му, са изтъквали различни обяснения. Едни казвали, че е собствен, естествен блясък на Луната, други че го получава от Венера или от всички звезди, а някой - от Слънцето, което с лъчите си прониквало дълбоко в твърдината на Луната. Но подобни обяснения лесно могат да бъдат оспорени и опровергани. Ако тази светлина наистина беше собствена или заимствувана от звездите, луната щеше да я запази и покаже преди всичко по време на затъмненията, когато е разположена в тъмно черното небе. Но опитът сочи обратното: в същност сиянието на Луната по време на затъмненията е съвсем слабо, червеникаво и почти бронзово обагрено, а това сияние, напротив, е по-ярко и по-бяло. Освен това то е променливо и подвижно, защото шари по повърхността на Луната, така че най-близката част до кръга на земната сянка винаги се вижда по-светла, а останалата по-тъмна. Следователно разбираме без никакво съмнение, че това се дължи на близостта на слънчевите лъчи, докосващи някаква по – плътна област, която кълбовидно обвива Луната. При този досег някакво сияние се разпръсква в съседните на Луната области, не по различно от утринния или вечерния полумрак на Земята. Ще разгледаме явлението по обстойно в книгата „За системата на света“.

Толкова по-детски наивно е да се твърди, че тази светлина идва от Венера, щото не заслужава дори да се спори. И наистина кой ще е толкова невежа да не разбира, че около съединение и в границата на елонгация от 60 градуса е съвсем невъзможно обратната от Слънцето страна на Луната да се вижда от Венера?

Също така не може да се допусне, че това сияние произхожда от слънцето, което прониквало дълбоко в лунното тяло, изпълвайки го със светлина. В такъв случай този блясък никога не би намалял, тъй като половината Луна е винаги осветена от Слънцето освен по време на лунните затъмнения. В същност той намалява, когато Луната се приближава към първа четвърт, и съвсем угасва, след като я премини.

И тъй като тази вторична светлина не е присъща или собствена на Луната, не е заимствувана от каквото и да е светило, нито от Слънцето и освен Земята в простора на Вселената не остава никакво друго тяло, какъв извод трябва да направим, какво обяснение да предложим? Може би, че лунното тяло и всяко друго непрозрачно и тъмно тяло е осветявано от Земята? Какво удивително има в това? Ето съвсем правилно благодарната Земя връща на Луната толкова светлина, колкото тя самата е получила от Луната през цялата нощ на безпросветен мрак.

Но да разгледаме по-отблизо нещата! По време на съединенията, когато Луната се намира между Слънцето и Земята, слънчевите лъчи осветяват горното, обратно на Земята лунно полукълбо, докато долното, гледащо към Земята, е обвито в мрак, поради което не осветява никак Земята. Отдалечавайки се след това постепенно от Слънцето, в известна степен се осветява обърнатото към нас полукълбо и Луната ни показва светлеещи тънките, но блестящи рогчета на своя сърп и осветява леко Земята. На Луната приближаваща се вече към квадратура, слънчевото осветяване нараства, увеличава се на Земята отблясъка от нейната светлина, плисва отвъд лунния светлик и нашите нощи стават по светли; накрая цялото лунно полукълбо, обърнато към нас и противоположно на Слънцето, се осветява от ярки лъчи; заблестява цялата повърхност на Земята, обляна от лунна светлина; после намаляващата Луна ни праща все по-слаби лъчи, по слабо е осветявана и Земята; Луната се запътва към съединение и мрачна нощ обхваща Земята. С такава периодичност и последователност Луната ни дарява ежемесечно кога по-сияйна, кога по-слаба светлина.

Но в същата степен и Земята и се отблагодарява: и действително, когато Луната е в период на съединение със Слънцето, срещу нея лежи цялата повърхност на изложеното към Слънцето и силно обляно от него земно полукълбо, чиято отразена светлина сега пък получава тя, поради което долното полукълбо на Луната, макар и лишено от слънчева светлина, изглежда твърде светло. Луната, намираща се в квадратура със Слънцето, вижда осветена само половината от земното полукълбо – западната, защото източната половина е обвита в мрак. Затова и самата Луна е по-малко осветена от Земята и вторичната и светлина е по мъждива. Ако Луната се постави в противостояние със Слънцето, то тя ще види земното полукълбо, намиращо се между нея и Слънцето съвсем тъмно и обхванато от дълбока нощ. Ако това противостояние бъде еклиптично, Луната няма да получи никакво осветление, ще бъде лишена и от слънчевата, и от земната светлина. Луната в различните си положения между Земята и Слънцето получава повече или по-малко отразена от Земята светлина в зависимост от това, дали е обърната към по-голяма или по-малка част от осветеното земно полукълбо, защото между двете кълба съществува следното съотношение: когато Земята е най-много осветена от Луната, тогава Луната получава от Земята най-малко светлина и обратно.

Тия кратки бележки по тази тема засега са достатъчни, по нея ще говорим по-пространно в нашата „Система на света“, където с множество разсъждения и опити ще докажем съществуването на силно отразена слънчева светлина от Земята. Това ще бъде за ония, които твърдят, че тя трябва да бъде изключена от числото на блуждаещите звезди главно заради това, че е лишена от движение и собствена светлина. И ще докажем, че тя се върти и нейния блясък превъзхожда този на Луната, че тя не е клоака на световните мръсотии и гнусотии... Това ще потвърдим с безброй примери, почерпани от природата.

Галилей Галилео, Избрани произведения, т.1, стр.23-26,Наука и изкуство, София 1984, превод Симеон Тодоров, Редактор Марин Калинков.

16 октомври 2009

Ръководство за астрономически наблюдения.

Във връзка с международната наблюдателна програма "Галилееви нощи" която ще се осъществи от 22 до 24 октомври преведох следното ръководство за наблюдения:

Започни да гледаш звездите

Нощното небе е открито и достъпно, всеки може да наблюдава без да са необходими специализирани познания или оборудване. За да ви помогнем, погледа към звездите ви да е по-пълен, тук са дадени десет съвета, чрез които ще откриете и развиете вашия интерес към астрономията.

1. Изберете вашия инструмент
Старата поговорка "добър инструмент за работа" се отнася също и за наблюдение на звездното небе. Очите ви са отлични инструменти, за астрономия с които можете да видите огромна част от небето и откриете движещи се обекти, като падащи звезди. За да видите още повече звезди, помислете за добър бинокъл, който е евтин и лесен за използване. Сериозните астрономи могат да решат да инвестират в телескоп. Този инструмент събира много повече светлина от очите, така, че ще ви позволи да видите слабите обекти, като галактики и мъглявини.

2. Изберете вашето местоположение
Идеалното място за наблюдение е далеч от града и неговото осветление и това ще гарантира по-добра видимост на нощното небе. Въпреки това, начинаещите могат в действителност по-лесно да се запознаят с нощното небе под светлинното замърсяване, тъй като слабите звезди са невидими, а по-ярките очертават съзвездията и ги правят по-достъпни за разпознаване. Така че, ако живеете в град, не се отказвайте! Винаги помнете, да се погрижите за безопасността си. Ако отидете в отдалечено място, посетете го предварително през деня и споделете плановете си с други хора.

3. Изберете вашето оборудване
Наблюдението не е задължително да изисква много оборудване, но някои неща са желателни. Първо е топлото облекло, тъй като може да е значително по студено през нощта. Шезлонга ще направи престоя ви по-удобен. Факли или фенерче снабдени с червен филтър ще ви помогнат да виждате, като същевременно поддържат очите ви привикнали към тъмнината. Горещи напитки и закуски също се препоръчват, както и звездни карти, напълно зареден мобилен телефон и точен часовник.

4. Бъдете подготвени
Дори и малко научна подготовка ще ви позволи да оптимизирате вашето наблюдение на нощното небето. Научете какво е видимо и кога. Запознайте се с местоположението на планетите и звездите, както и за момента на преминаване на изкуствени обекти, като например Международната Космическа Станция. Проверката на прогнозата за времето ще ви спести много от чувството за неудовлетвореност при облачно време.

5. Научете нощното небе
Опознаването на съзвездията е един от най-важните етапи в любителската астрономия. Научаването на нови звездни очертания ще ви помогне при ориентирането върху нощното небе, лесното намиране на целта на наблюдение и бързо ще увеличи познанията ви.

6. Запознай се с приказни истории

Съзвездията са свързани с митове и легенди, които са творени в продължение на много стотици години. Познаването на тези сказания ще ви позволи да разказвате истории със звезди, да разпознавате различни форми в небето и да сте популярен около „лагерния огън“.

7. Колкото повече гледате, толкова повече ще видите

Тайната на астрономията е в постоянството. Ако е облачно една нощ, опитайте отново на следващата. Съхранявайте наблюденията и изграждайте своя опит. Нощното небе се изменя през годината, така че винаги има нови неща, които да погледнете.

8. Взаимодействайте с други хора
Има какво да се каже за насладата от тишината и спокойствието на нощта при самостоятелни наблюдения, но гледането на звезди може да бъде и социална дейност. Ако желаете да развиете начинанието си помислете за създаване или присъединяване към общество на астрономи любители. Тогава ще сте в състояние да се учите от другите и да споделяте собственият си опит.

9. Съхранявайте дневника за наблюдения
Бързо запишете всичките неща които виждате и ги подредете в дневник за да изучите и извлечете максимална полза от вашите наблюдения. Не бързайте да подскачате от голямата мъглявина в Орион на звездния куп Плеади в Телец.

10. Наслаждавайте се!
Не забравяйте, че гледането на звезди е забавно и лесно. Избягвайте да се задълбавате в техническите аспекти, ако това не ви интересува. Това е невероятно, да излезем навън в звездна нощ и само да погледнем нагоре!

12 октомври 2009

Сближаване на Венера и Сатурн.

Утринното небе този месец ще ни поднесе още едно тясно сближаване. Венера и Сатурн ще бъдат на разстояние от половин градус (един лунен диаметър) на 13 октомври, а под двете планети може да бъде открит и Меркурий.

10 октомври 2009

Астероида 18 Мелпомена е във велико противостояние.

На 11 октомври астероида 18 Мелпомена ще бъде едновременно най-близо до Земята и Слънцето. Малката планета е ярка със звездна величина 7.9, видима дори в малък телескоп, като може да бъде открита близа до звездата тита на съзвездието Кит. Астероида е най-високо на небето в южна посока в 1:40 часа след полунощ.
Карта на пътя между звездите.

Астероида 18 Мелпомена е с предполагаем диаметър 140 километра и изменя блясъка си за 11.5 часа.

06 октомври 2009

Луната преминава пред звездния куп Плеади.

На границата между 7 и 8 октомври Луната ще покрие част от звездите на купа Плеади в съзвездието Телец. Спътника на Земята е преминал през пълнолуние и с бинокъл или телескоп може да се наблюдават няколко откривания на звезди които ще настъпят откъм тъмната му страна.
На утринното небе един час преди изгрева на Слънцето в източна посока могат да бъдат видени планетите Сатурн и Меркурий на разстояние по малко от половин градус, а по-високо над тях и Венера.

01 октомври 2009

Утринна видимост на Меркурий.

През първата половина от октомври Меркурий е достъпен за наблюдение на утринното небе в източна посока за около час след изгрева му. Планетата ще е видимо най-отдалечена от Слънцето 18 градуса на 6 октомври.
На утринното небе лесно могат да бъдат открити също така Венера, която изгрява половин час преди Меркурий и Сатурн в началото на утринната си видимост. На 8 октомври Сатурн и Меркурий ще се приближат на разстояние половин Луна.

27 септември 2009

Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2.6), Уран (5.7), Нептун (7.9); сутрин - Меркурий (-1.1), Венера (-3.9), Марс (0.6), Сатурн (1.1).
Астероиди: 3 Juno (7.9), 4 Vesta (8.2), 18 Melpomene (7.9), 20 Massalia (9.6), 89 Julia (9.3)
Комети:
_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
03.X 01 Уран е 5.0° от Луната.
04.X 07 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
04.X 09:09 Луната е в пълнолуние.
04.X 15 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
06.X 04 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (18°).
Утринна видимост.
06.X 09 Астероида 40 Harmonia е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.X 00 Луната покрива звезден куп Плеади, М45 в съзвездие Бик.
08.Х 09 Меркурий е 0.3° от Сатурн.
11.X 01 Астероида 89 Julia е в противостояние на Слънцето.
11.X 02 Астероида 18 Melpomene е в противостояние на Слънцето.
11.X 11:55 Луната е в последна четвърт.
11.X 16 Астероида 18 Melpomene е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.X 02:00 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
12.X 04 Марс е 1.1° от Луната.
13.X 11 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
13.Х 13 Венера е 0.5° от Сатурн.
13.X 15:24 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
16.X 10 Сатурн е 6.5° от Луната.
16.X 16 Венера е 6.1° от Луната.
17.X 08 Меркурий е 6.8° от Луната.
18.X 08:32 Луната е в новолуние.
21.X Максимум на метеорния поток Ориониди.
Активност от 02.Х до 07.ХІ.
21.Х 18 Луната покрива Антарес.

25.X 04:00 Преминаване към астрономическо време.
Часовника се премества един час назад.
25.X 10:51 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
26.X 01:17 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
26.X 02:41 Луната е в първа четвърт.
26.X 22 Астероида 27 Euterpe е в съединение със Слънцето.
27.X 08 Юпитер е 3.0° от Луната.
27.X 21 Нептун е 2.9° от Луната.
29.X 01 Астероида 14 Irene пресича низходящо еклиптиката.
30.X 06 Уран е 5.1° от Луната.
31.X 17 Астероида 1 Ceres е в съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________

21 септември 2009

Астрономическата есен започва на 23 септември.

Астрономическата есен започва на 23 септември в 00:18 часа, като началото и съвпада с момента в който центъра на слънчевият диск пресича низходящо проекцията на земния екватор или се намира в есенната равноденствена точка в съзвездието Дева.
Равенство на деня и нощта ще имаме на 25 и 26 септември, като причина за това е видимия размер на слънцето и въздушната рефракция.

20 септември 2009

Галилееви нощи: глобално астрономическо събитие приканващо света да открие нашата вселена.

Върни часовника 400 години назад и последвай стъпките на гиганта - опитай, какво първо е изумило Галилей през 1609!
Един от главните проекти на Международната година на астрономията 2009 (IYA2009) е "Галилееви нощи", които ще представляват хиляди публични наблюдения по целия свят повтарящи наблюденията на Галилей и показващи на съвременната публика, какво той е видял преди 400 години. От 22 до 24 октомври, любители и професионални астрономи, научни центрове, училища и всички заинтересовани групи са поканени да станат част от проекта "Галилееви нощи" и да регистрират своите мероприятия на сайта на проекта www.galileannights.org. Всички ние можем да превърнем "Галилееви нощи" в световен успех.
IAU Press Releases

В началото на октомври автора на блога ще публикува подробни сведения за Луната, Юпитер, Слънцето, Плеади, Млечния път и другите обекти наблюдавани от Галилей през 1609 г. и описани в "Звезден пратеник"

01 септември 2009

Уран на вечерното небе.

Септември Уран преминава през кулминация около пулунощ и може да бъде открит в съзвездието Водолей. Планетата е с яркост от 5,7 звездна величина и е на границата на виждане на човешкото око, като лесно може да бъде позната с бинокъл или телескоп по жълтия си нетрептящ блясък. Уран е в противостояние на 17 септември.

Астероида Юнона е най-ярък през септември.

Астероида 3 Юнона е в противостояние на Слънцето на 21 септември. Малката планета през месеца се движи на границата между съзвездията Риби, Водолей и Кит, като максималната и звездна величина 7,6 я прави една от четирите най-ярки малки планети за 2009 година.

27 август 2009

Септември - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.0), Марс (0.8).

Астероиди: 3 Juno (7.6), 4 Vesta (8.4), 7 Iris (9.9), 18 Melpomene (8.1), 20 Massalia (9.3), 42 Isis (9.4), 89 Julia (9.4)

Комети: 22P/Kopff (9.7)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.IX 06:17 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
02.IX 22 Юпитер е 2.9° от Луната.
03.IX 08 Нептун е 2.6° от Луната.
04.IX 19:02 Луната е в пълнолуние.
05.IX 19 Уран е 5.0° от Луната.
06.IX 22 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
09.IX 01 Астероида 42 Isis е в противостояние на Слънцето.
12.IX 05:15 Луната е в последна четвърт.
13.IX 02 Астероида 2 Pallas е в съединение със Слънцето.
13.IX 19 Марс е 1.1° от Луната.
14.IX 23:55 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
16.IX 10:55 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
16.IX 19 Венера е 3.0° от Луната.
17.IX 12 Уран е в противостояние на Слънцето.
17.IX 21 Сатурн е в съединение със Слънцето.
18.IX 20 Сатурн е 6.2° от Луната.
18.IX 21:44 Луната е в новолуние.
19.IX 02 Меркурий е 1.1° от Луната.
20.IX 13 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
21.IX 11 Астероида 3 Juno е в противостояние на Слънцето.
22.ІХ 12 Меркурий е 4.4° от Сатурн.
23.IX 00:18 Начало на астрономическата есен. Есенно равноденствие.
23.IX 21 Астероида 40 Harmonia е в съединение със Слънцето.
24.IX 14 Астероида 20 Massalia е в противостояние на Слънцето.
24.IX 15 Астероида 2 Pallas пресича възходящо еклиптиката.
26.IX 07:49 Луната е в първа четвърт.
28.IX 06:32 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
28.IX 09:52 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
28.IX 20:32 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
29.IX 23 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
30.IX 01 Юпитер е 2.8° от Луната.
30.IX 14 Нептун е 2.7° от Луната.
_______________________________________________________________________________

06 август 2009

Август е най-благоприятния месец за наблюдение на Юпитер.

Юпитер е в противостояние със Слънцето на 14 август, планетата ще е най-ярка, близка и с диаметър от 49 дъгови секунди представлява увлекателен обект дори в малък телескоп или бинокъл. Достъпни за наблюдение са и галилеевите спътници като подробна информация за местото им може да бъде намерена на страницата “Юпитер спътници“.

Максимум на метеорния поток Персеиди на 12 август.

Метеорите могат да бъдат наблюдавани след 22 часа в северната част на небето, като броят им достига до сто за час. Персеиди са активни до 24 август и винаги са били неотменна част от романтиката на лятното небе.

04 август 2009

Частично лунно затъмнение от полусянката на 06.08.2009г.

Затъмнението започва в 2:00 часа на 6 август, преминава през максимална фаза в 3:39 часа и завършва в 5:17 часа, като е изцяло видимо от територията на България. Полусянката на Земята ще покрие 43% от повърхността на Луната. При частично затъмнение от полусянката Луната може да е по-ярка и с променен цвят спрямо обикновено пълнолуние.

02 август 2009

Юпитер покрива ярка звезда от съзвездието Козирог.

Юпитер покрива звездата 45 на Козирог от 6,0 звездна величина на 4.VІІІ от 01:58 и я открива в 03:47. Явлението е изцяло достъпно за наблюдение от територията на България.
Юпитер също така ще затъмни спътниците си Йо и Европа съответно в 2:46 и 5:05 часа.

27 юли 2009

Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди на 28 юли.

В последните вечери на юли ще бъде активен метеорния поток Южни Делта Аквариди, като се очаква появяването до 20 метеора на час сред звездите в южната част на съзвездието Водолей. Метеорите са слаби често видими само в бинокъл или телескоп.

Август - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Сатурн (1.1); цяла нощ - Юпитер (-2.9), Уран (5.7), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.0), Марс (1.0).

Астероиди: 1 Ceres (8.9), 3 Juno (8.3), 4 Vesta (8.4), 7 Iris (9.5), 16 Psyche (9.5), 18 Melpomene (8.8), 42 Isis (9.5), 88 Thisbe (9.8)

Комети: 22P/Kopff (8.7)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
04.VIII Кометата 22P/Kopff е най-близо до Земята.
04.VІІІ 02-04 Юпитер покрива 45 Cap, звезда от 6 звездна величина.
04.VIII 03:41 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
04.VIII 19 Астероида 19 Fortuna е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.VIII 00:40 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
06.VІІІ 03:39 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.Изцяло видимо от България.
06.VIII 03:54 Луната е в пълнолуние.
06.VIII 04 Астероида 16 Psyche е в противостояние на Слънцето.
06.VIII 22 Юпитер е 3.1° от Луната.
07.VIII 03 Нептун е 2.7° от Луната.
09.VIII 15 Уран е 5.2° от Луната.
09.VIII 19 Астероида 89 Julia е най-близо до Слънцето. Перихелий.
11.VIII 07 Меркурий песича низходящо еклиптиката.
12.VIII Максимум на метеорния поток Персеиди. Активност от 17.VІІ до 24.VІІІ.
13.VIII 21:55 Луната е в последна четвърт.
14.VIII 20 Юпитер е в противостояние на Слънцето.
16.VIII 05 Марс е 3.2° от Луната.
17.VІІІ 18 Меркурий е 3.0° от Сатурн.
17.VIII 23 Нептун е в противостояние на Слънцето.
18.VIII 00 Венера е 1.7° от Луната.
18.VIII 17:06 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
19.VIII 07:57 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
20.VIII 13 Марс пресича възходящо еклиптиката.
20.VIII 13:01 Луната е в новолуние.
21.VIII 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
22.VIII 04 Сатурн е 6.1° от Луната.
22.VIII 12 Меркурий е 2.6° от Луната.
24.VIII 05 Астероида 88 Thisbe е в противостояние на Слънцето.
24.VIII 19 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (27°). Вечерна видимост.
27.VIII 14:41 Луната е в първа четвърт.
31.VIII 11 Венера пресича възходящо еклиптиката.
31.VIII 14:01 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
_______________________________________________________________________________

23 юли 2009

Астроном любител откри тъмно петно върху Юпитер.

В неделя 19 юли, австралийски астроном любител Антъни Уесли откри нов тъмен "белег" върху повърхността на Юпитер. Той е съобщил за видяното на НАСА, агенцията от своя страна е поръчала наблюдения с инфрачервения телескоп на обсерваторията Мауна Кеа в Хавай, резултатите от които доказват сблъсък на тяло с Юпитер.

За повече подробности на сайта на SAAO.

16 юли 2009

Луната преминава пред звездния куп Плеади на 18 юли.

Луната ще покрие звездния куп Плеади (Кокошка с пилета) на 18 юли след 3:30 часа сутринта. На утринното небе ще са достъпни за наблюдение планетите Марс и Венера. На картата е представена източната част от небето в 4:00 часа.

09 юли 2009

Луната, Юпитер и Нептун се срещат в Козирог.

На 10 юли след 23 часа маже да се видят на вечерното небе Юпитер и Луната на 3 градуса разстояние а в светосилен бинокъл или телескоп на 0,6 градуса от Юпитер може да бъде открит Нептун, като между двете планети ще се намира звездата мю на Козирог.

02 юли 2009

Земята е най-далече от Слънцето на 4 юли.

Земята ще премине през афелий на 4 юли в 4:40 часа, след което ще започне да се доближава до нашето светило. Най малкия видим размер на Слънцето е 31.46 дъгови минути.

27 юни 2009

Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Сатурн (1.1); цяла нощ - Юпитер (-2.8), Уран (5.8), Нептун (7.8); сутрин - Венера (-4.1), Марс (1.1).

Астероиди: 1 Ceres (8.7), 3 Juno (9.1), 7 Iris (8.8), 16 Psyche (9.5), 18 Melpomene (9.5)

Комети: 22P/Kopff (8.1)


_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.VII 18 Уран сменя посоката на видимото си движение.
04.VII 00 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
04.VII 04:40 Земята е най-далече от Слънцето. Афелий.
04.VII 11 Астероида 7 Iris е в противостояние на Слънцето.
07.VII 12:21 Луната е в пълнолуние.
07.VІІ 12:38 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
Невидимо от България.
08.VII 00:38 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
08.VII 16 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
08.VII 18:24 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
09.VII 18 Астероида 42 Isis е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.VII 12 Юпитер е 0.6° от Нептун.
10.VII 22 Юпитер е 3.3° от Луната.
10.VII 22 Нептун е 2.7° от Луната.
13.VII 11 Уран е 5.2° от Луната.
14.VII 05 Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
15.VII 12:53 Луната е в последна четвърт.
18.VII 03-06 Луната покрива звезден куп Плеади, М45 в съзвездие Бик.
18.VII 13 Марс е 4.9° от Луната.
19.VII 07 Венера е 6.0° от Луната.
21.VII 23:14 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
22.VІІ Пълно слънчево затъмнение видимо над Азия и Тихия океан.
22.VII 05:34 Луната е в новолуние.
22.VII 06:47 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
22.VII 21 Меркурий е 2.7° от Луната.
25.VII 13 Сатурн е 6.0° от Луната.
28.VII Максимум на метеорния поток Южни Делта Аквариди.
Активност от 12.VІІ до 19.VІІІ.
29.VII 00:59 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________

19 юни 2009

Луната, Меркурий, Венера и Марс се събират на утринното небе.

На 20 юни след четири часа на утринното небе в източна посока ще са достъпни за наблюдение и ще се намират в непосредствена близост Луната, Венера и Марс, а след 5 часа макар и трудно може да бъде видян и Меркурий. На 21 юни в 16 часа е максималното сближение между Марс и Венера.

Начало на астрономическото лято.

Астрономическото лято настъпва на 21 юни в 8:45 часа, като Слънцето се намира в съзвездието Близнаци. До 4 юли Земята постепенно ще се отдалечава от Слънцето.

03 юни 2009

Утринна видимост на Венера.

На 5 юни Венера е в най-голяма западна елонгация, като е отдалечена от Слънцето на 46 градуса. Утринната видимост ще продължи до началото на декември. През този период видимия диаметър и блясъка на планетата ще намаляват а фазата и ще нараства.

01 юни 2009

Юни е благоприятен за наблюдение на кометата 22Р/Kopff

Периодичната комета 22P/Kopff се доближава до Земята, като най-голям блясък 8,0 звездна величина ще достигне през юни. Кометата може да се види след полунощ сред звездите на съзвездието Водолей.

За повече информация виж “Астрономически Календар”.

Карта на пътя на кометата между звездите.

27 май 2009

Юни - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.9) Нептун (7.9); сутрин - Венера (-4.3), Марс (1.1), Юпитер (-2.6), Уран (5.8).

Астероиди: 1 Ceres (8.5), 3 Juno (9.9), 7 Iris (9.2), 14 Irene (9.8)

Комети: 22P/Kopff (8.0)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.VI 02 Астероида 324 Bamberga е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.VI 23 Венера е в най-голяма западна елонгация (46°). Утринна видимост.
07.VI 21:11 Луната е в пълнолуние.
10.VI 19:03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
11.VI 13:15 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
13.VI 09 Кометата C/2008 T2 (Cardinal) е най-близо до Слънцето. Перихелий.
13.VI 14 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (23°).
Утринна видимост.
13.VI 17 Нептун е 2.7° от Луната.
13.VI 18 Юпитер е 3.2° от Луната.
13.VI 22 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
15.VI 22 Юпитер сменя посоката на видимото си движение.
16.VI 01:14 Луната е в последна четвърт.
16.VI 04 Уран е 5.1° от Луната.
19.VI 16 Венера е 7.8° от Луната.
19.VI 17 Марс е 5.9° от Луната.
21.VI 08:45 Начало на астрономическото лято. Лятно слънцестоене.
21.VI 09 Меркурий е 6.6° от Луната.
21.VI 16 Венера е 2.0° от Марс.
22.VI 14 Астероида 4 Vesta е в съединение със Слънцето.
22.VI 22:35 Луната е в новолуние.
23.VI 13:39 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
24.VI 20:24 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
25.VI 03 Астероида 15 Eunomia е най-далече от Слънцето. Афелий.
26.VI 13 Астероида 88 Thisbe е най-близо до Слънцето. Перихелий.
28.VI 00 Сатурн е 5.8° от Луната.
29.VI 14:28 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________

26 май 2009

Юпитер, Нептун и кометата 22P/Kopff се сближават на 27 май.

След 1:30 часа в съзвездието Козирог ще са достъпни за наблюдение три интересни обекта от слънчевата система, планетата Юпитер ярка и видима с просто око, на половин градус (една Луна) на север се намира Нептун достъпен за наблюдение в светосилен бинокъл или малък телескоп, а на три градуса от споменатата двойка може да бъде видяна периодичната комета 22P/Kopff като бледо петно от 8,1 звездна величина.

 jupnepcom

За допълнителна информация “Астрономически календар

08 май 2009

Луната покрива Антарес на 10 май.

Луната ще премине пред червената Антарес, най-ярката звезда от съзвездието Скорпион на 10 май. Достъпно за наблюдение от България ще бъде откриването на звездата, което ще настъпи след 23:20. Точните моменти за градовете Бургас, Варна, Пловдив, Русе и София са публикувани в “Астрономически календар”.

04 май 2009

Активност на метеорния поток Ета Аквариди.

През нощта на 5 срещу 6 май ще настъпи максималната активност на свързания с кометата Халей метеорен поток Ета Аквариди.

27 април 2009

Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.7); сутрин - Венера (-4.5), Марс (1.2), Уран (5.9), Юпитер (-2.4), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (8.1), 2 Pallas (8.9), 6 Hebe (9.9), 7 Iris (9.9), 14 Irene (9.1)

Комети: 22P/Kopff (8.2), C/2008 T2 (Cardinal) (8.3)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.V 10:50 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
01.V 23:44 Луната е в първа четвърт.
02.V 16 Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
04.V 10 Сатурн е 5.5° от Луната.
06.V 03 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.
Активност от 19.ІV до 28.V.
07.V 19 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
09.V 07:01 Луната е в пълнолуние.
10.V 08 Венера пресича низходящо еклиптиката.
10.V 22 Луната покрива Антарес.
14.V 05:57 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.V 08 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
15.V 10:11 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
17.V 08 Юпитер е 2.7° от Луната.
17.V 10 Нептун е 2.5° от Луната.
17.V 10:26 Луната е в последна четвърт.
17.V 21 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
18.V 13 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
19.V 18 Уран е 4.8° от Луната.
21.V 06 Венера е 6.1° от Луната.
21.V 11 Астероида 8 Flora е най-далече от Слънцето. Афелий.
21.V 18 Марс е 6.0° от Луната.
24.V 00 Меркурий е 7.1° от Луната.
24.V 15:11 Луната е в новолуние.
25.V 12 Кометата 22P/Kopff е най-близо до Слънцето. Перихелий.
25.V 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
26.V 06:44 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
27.V 23 Юпитер е 0.4° от Нептун.
28.V 13:19 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
29.V 13 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
30.V 18 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
31.V 06:22 Луната е в първа четвърт.
31.V 15 Сатурн е 5.7° от Луната.
_______________________________________________________________________________

24 април 2009

Меркурий и Луната се сближават на 26 април.

В неделя на вечерното небе в западна посока след 20 часа ще са видими младата луна и Меркурий на 2 градуса разстояние един от друг. През същия ден Меркурий видимо е най-далече от Слънцето, т.е. в източна елонгация.

20 април 2009

Активност на метеорния поток Лириди.

Метеорния поток Лириди ще прояви максимална активност до 20 метеора на час през първата половина на 22 април. Лириди с радиан между съзвездията Лира и Херкулес са достъпни за наблюдение след 22 часа, като по-добра видимост настъпва от полунощ доизгрева на Луната призори.

08 април 2009

Най-добра за годината вечерна видимост на Меркурий.

Меркурий ще е видим след залез слънце в западната част на вечерното небе от 10 април до 9 май, като най-дълго време ще е достъпен за наблюдение около 26 април.

За повече информация “Астрономически календар - Меркурий”.

27 март 2009

Април - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Меркурий (-0.9); цяла нощ - Сатурн (0.6); сутрин - Венера (-4.5), Юпитер (-2.2), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (7.6), 2 Pallas (8.7), 4 Vesta (8.5), 6 Hebe (9.9), 8 Flora (9.8), 14 Irene (8.9), 15 Eunomia (9.8), 29 Amphitrite (9.7)

Комети: 22P/Kopff (8.7), C/2007 N3 (Lulin) (9.6), C/2008 T2 (Cardinal) (8.6)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
02.IV 05:17 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
02.IV 11 Астероида 89 Julia пресича възходящо еклиптиката.
02.IV 17:33 Луната е в първа четвърт.
04.IV 10:22 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
07.IV 01 Меркурий пресича възходящо еклиптиката.
07.IV 06 Сатурн е 5.5° от Луната.
08.IV 11 Астероида 4 Vesta е най-далече от Слънцето. Афелий.
08.IV 12 Астероида 15 Eunomia е в противостояние на Слънцето.
09.IV 17:55 Луната е в пълнолуние.
11.IV 17 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
15.IV 11 Венера сменя посоката на видимото си движение.
15.ІV 13 Марс е 0.4° от Уран.
16.IV 12:15 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
17.IV 16:36 Луната е в последна четвърт.
18.IV 08:17 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
19.IV 11 Астероида 8 Flora е в противостояние на Слънцето.
19.IV 17 Юпитер е 2.1° от Луната.
20.IV 01 Нептун е 2.2° от Луната.
20.IV 22 Астероида 14 Irene е в противостояние на Слънцето.
21.IV 12 Марс е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.IV 02 Венера е 4.4° от Марс.
22.IV 07 Уран е 4.6° от Луната.
22.IV 14 Максимум на метеорния поток Лириди.
Активност от 16.ІV до 25.ІV.
22.IV 16 Венера е 1.0° от Луната.
22.IV 17 Марс е 5.3° от Луната.
25.IV 06:22 Луната е в новолуние.
26.IV 10 Меркурий е в най-голяма източна елонгация (20°).
Вечерна видимост.
26.IV 18 Меркурий е 1.9° от Луната.
28.IV 09:25 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
29.IV 03 Астероида 2 Pallas е най-близо до Слънцето. Перихелий.
_______________________________________________________________________________

Лятното време започва на 29 март в 3:00 часа.

Преминаваме към лятно време на 29 март в 3:00 часа. Часовниците трябва да се преместят един час назад.

22 март 2009

Венера е вечерница и зорница от 23 до 25 март.

На 23, 24 и 25 март Венера може да бъде видяна, като тънък сърп на утринното небе низко над хоризонта на изток преди изгрева на Слънцето а също и привечер на запад няколко градуса над хоризонта. Планетата е в съединение по дължина със Слънцето на 27 март.

18 март 2009

Астрономическата пролет настъпва на 20 март.

На 20 март в 13:43 часа центъра на слънчевия диск ще пресече проекцията на земния екватор, момента ще сложи начало на астрономическата пролет.

"Астрономически календар - Слънце"

27 февруари 2009

Март - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4.5); цяла нощ - Сатурн (0.5); сутрин - Венера (-4.5), Юпитер (-2.0).
Астероиди: 1 Ceres (7.0), 2 Pallas (8.5), 4 Vesta (8.4), 14 Irene (9.3), 15 Eunomia (9.9), 29 Amphitrite (9.3)
Комети: C/2007 N3 (Lulin) (6.8), C/2008 T2 (Cardinal) (9.5)
_______________________________________________________________________________
Дата  Час  Събитие
2009г. hh:mm 
_______________________________________________________________________________
02.IІІ 05   Меркурий е 0.6° от Марс.
04.III 09:45 Луната е в първа четвърт.
05.III 02   Венера сменя посоката на видимото си движение.
05.ІІІ 11   Меркурий е 1.6° от Нептун.
07.III 17:06 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.III 06:06 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
08.IІІ 14   Марс е 0.8° от Нептун.
08.III 21   Сатурн е в противостояние на Слънцето.
11.III 00   Сатурн е 5.6° от Луната.
11.III 04:37 Луната е в пълнолуние.
13.III 03   Уран е в съединение със Слънцето.
18.III 19:47 Луната е в последна четвърт.
19.III 15:15 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
20.III     Кометата C/2008 T2 (Cardinal) е най-близо до Земята.
20.III 13:43 Начало на астрономическата пролет. Пролетно равноденствие.
21.III 20   Астероида 29 Amphitrite е в противостояние на Слънцето.
22.III 04:11 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
22.ІІІ 07   Меркурий е 1.3° от Уран.
22.III 22   Юпитер е 1.4° от Луната.
23.III 14   Нептун е 1.9° от Луната.
24.III 13   Марс е 3.7° от Луната.
25.III 18   Уран е 4.4° от Луната.
26.III 08   Меркурий е 5.7° от Луната.
26.III 18:05 Луната е в новолуние.
26.III 21   Венера е 3.8° от Луната.
27.III 21   Венера е в долно съединение със Слънцето.
29.III 03:00 Преминаване към лятно време.
Часовника се преместват един час напред.
30.III 14-19 Луната покрива звезден куп Плеади, М45 в съзвездие Бик.
31.III 06   Меркурий е в горно съединение със Слънцето.
_______________________________________________________________________________ 

17 февруари 2009

Венера е най-ярка на 19 февруари.

Третото по яркост светило на нашето небе ще достигне максимален блясък от –4,6 звездни величини на 19 февруари. Венера се движи в съзвездието Риби, като я виждаме на една четвърт огряна от Слънцето.

За повече информация “Астрономически календар - Венера”.

06 февруари 2009

Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята в понеделник.

От България е достъпен за наблюдение само края на затъмнението след изгрева на Луната при свечеряване, ниско над хоризонта на изток.

За пълна информация “Астрономически календар - Лунни затъмнения”.

02 февруари 2009

Кометата C/2007 N3 (Lulin) видима в бинокъл или малък телескоп.

Февруари е най-благоприятния период за наблюдение на кометата C/2007 N3, която изгрява все по-рано, увеличава блясъка и размера си и от втората половина на месеца е видима цяла нощ. Кометата може да бъде открита в съзвездията Везни, Дева и Лъв.

За повече информация “Астрономически календар - C/2007 N3 (Lulin)”.

Утринна видимост на Меркурий.

Меркурий ще бъде видим на утринното небе през целия месец февруари, като фазата и блясъка му нарастват. Най-добри условия за наблюдение настъпват от 5 до 15 същия месец.

За повече информация “Астрономически календар - Меркурий

27 януари 2009

Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4.6); цяла нощ - Сатурн (0.6); сутрин - Меркурий (-0.1), Юпитер (-2.0).

Астероиди: 1 Ceres (6.9), 2 Pallas (8.3), 4 Vesta (8.2), 14 Irene (9.9), 27 Euterpe (9.1), 29 Amphitrite (9.7)

Комети: 85P/Boethin (9.2), P/2003 K2 (Christensen) (9.6), C/2007 N3 (Lulin) (6.1)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.II 04 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
03.II 01:13 Луната е в първа четвърт.
04.II 06 Астероида 27 Euterpe е в противостояние на Слънцето.
05.II Кометата P/2003 K2 (Christensen) е най-близо до Земята.
07.II 22:07 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.II 21:47 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
09.ІІ 16:38 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
Краят на затъмнето е видим от България.
09.II 16:48 Луната е в пълнолуние.
10.II 05 Астероида 1 Ceres е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.II 16 Астероида 324 Bamberga е в съединение със Слънцето.
11.II 17 Сатурн е 5.7° от Луната.
11.II 19 Астероида 654 Zelinda е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.II 14 Нептун е в съединение със Слънцето.
13.II 22 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (26°).
Утринна видимост.
15.II 17 Астероида 42 Isis пресича низходящо еклиптиката.
16.II 08 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
16.II 23:37 Луната е в последна четвърт.
17.II 18 Марс е 0.6° от Юпитер.
19.II 18:59 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.II 16 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.II 22:29 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
22.II 23 Меркурий е 1.0° от Луната.
23.II 02 Юпитер е 0.7° от Луната.
23.II 08 Марс е 1.5° от Луната.
23.II 12 Астероида 88 Thisbe пресича възходящо еклиптиката.
24.II Кометата C/2007 N3 (Lulin) е най-близо до Земята.
24.II 04 Нептун е 1.7° от Луната.
24.IІ 08 Меркурий е 0.6° от Юпитер.
25.II 03:34 Луната е в новолуние.
25.II 15 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
26.II 08 Уран е 4.3° от Луната.
26.II 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.II 02 Астероида 19 Fortuna е в съединение със Слънцето.
27.II 02 Уран е най-далече от Слънцето. Афелий.
28.II 01 Венера е 1.2° от Луната.
_______________________________________________________________________________