19 декември 2009

Юпитер и Нептун заедно в зрителното поле на телескопа.

Нептун може да бъде открит на вечерното небе половин градус над Юпитер (една пълна Луна), като синя звезда от 8 звездна величина. По пълна информация може да бъде открита на страниците:

Юпитер, Юпитер спътници, Нептун.