Януари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Юпитер (-2,1),Уран (5.9), Нептун (8.0); цяла нощ - Марс (-1.3), Сатурн (0.8); сутрин - Меркурий (0.0).

Астероиди: 1 Ceres (9.0), 2 Pallas (9.3), 3 Juno (9.2), 4 Vesta (6.5), 354 Eleonora (9.6), 532 Herculina (9.5)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2010г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.I 14:29 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
01.I 22:32 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
03.I 02:09 Земята е най-близо до Слънцето. Перихелий.
03.I 10 Марс е 6.3° от Луната.
03.I 21 Максимум на метеорния поток Квадрантиди.
Активност от 28.XIІ до 12.І.
04.I 21 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
05.I 12 Меркурий е 3.4° от Венера.
06.I 14 Сатурн е 7.4° от Луната.
07.I 12:39 Луната е в последна четвърт.
10.I 05 Астероида 39 Laetitia е в съединение със Слънцето.
11.I 23 Венера е в горно съединение със Слънцето.
13.I 18 Меркурий е 4.6° от Луната.
14.I 18 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
15.I Пръстеновидно слънчево затъмнение видимо от България
при изгрева на Слънцето.
15.I 01:17 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
15.I 09:11 Луната е в новолуние.
15.I 11 Венера е 1.4° от Луната.
15.I 16 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
17.I 03:40 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
17.I 22 Нептун е 3.4° от Луната.
18.I 07 Астероида 471 Papagena е в съединение със Слънцето.
18.I 08 Юпитер е 4.3° от Луната.
20.I 08 Уран е 5.4° от Луната.
23.I 12:53 Луната е в първа четвърт.
24.I 14 Венера е най-далече от Слънцето. Афелий.
25.I 04 Астероида 354 Eleonora е в противостояние на Слънцето.
27.I 07 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (25°).
Утринна видимост.
29.I 02:03 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
29.I 21 Марс е в противостояние на Слънцето.
30.I 07 Марс е 6.2° от Луната.
30.I 08:17 Луната е в пълнолуние.
30.I 11:05 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления