01 септември 2009

Уран на вечерното небе.

Септември Уран преминава през кулминация около пулунощ и може да бъде открит в съзвездието Водолей. Планетата е с яркост от 5,7 звездна величина и е на границата на виждане на човешкото око, като лесно може да бъде позната с бинокъл или телескоп по жълтия си нетрептящ блясък. Уран е в противостояние на 17 септември.