Май - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - ; цяла нощ - Сатурн (0.7); сутрин - Венера (-4.5), Марс (1.2), Уран (5.9), Юпитер (-2.4), Нептун (7.9).

Астероиди: 1 Ceres (8.1), 2 Pallas (8.9), 6 Hebe (9.9), 7 Iris (9.9), 14 Irene (9.1)

Комети: 22P/Kopff (8.2), C/2008 T2 (Cardinal) (8.3)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.V 10:50 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
01.V 23:44 Луната е в първа четвърт.
02.V 16 Астероида 6 Hebe е в противостояние на Слънцето.
04.V 10 Сатурн е 5.5° от Луната.
06.V 03 Максимум на метеорния поток Ета Аквариди.
Активност от 19.ІV до 28.V.
07.V 19 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
09.V 07:01 Луната е в пълнолуние.
10.V 08 Венера пресича низходящо еклиптиката.
10.V 22 Луната покрива Антарес.
14.V 05:57 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.V 08 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
15.V 10:11 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
17.V 08 Юпитер е 2.7° от Луната.
17.V 10 Нептун е 2.5° от Луната.
17.V 10:26 Луната е в последна четвърт.
17.V 21 Сатурн сменя посоката на видимото си движение.
18.V 13 Меркурий е в долно съединение със Слънцето.
19.V 18 Уран е 4.8° от Луната.
21.V 06 Венера е 6.1° от Луната.
21.V 11 Астероида 8 Flora е най-далече от Слънцето. Афелий.
21.V 18 Марс е 6.0° от Луната.
24.V 00 Меркурий е 7.1° от Луната.
24.V 15:11 Луната е в новолуние.
25.V 12 Кометата 22P/Kopff е най-близо до Слънцето. Перихелий.
25.V 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
26.V 06:44 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
27.V 23 Юпитер е 0.4° от Нептун.
28.V 13:19 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
29.V 13 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
30.V 18 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
31.V 06:22 Луната е в първа четвърт.
31.V 15 Сатурн е 5.7° от Луната.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери