18 март 2009

Астрономическата пролет настъпва на 20 март.

На 20 март в 13:43 часа центъра на слънчевия диск ще пресече проекцията на земния екватор, момента ще сложи начало на астрономическата пролет.

"Астрономически календар - Слънце"