Февруари - видимост на планетите и астрономически явления.

Планети: вечер - Венера (-4.6); цяла нощ - Сатурн (0.6); сутрин - Меркурий (-0.1), Юпитер (-2.0).

Астероиди: 1 Ceres (6.9), 2 Pallas (8.3), 4 Vesta (8.2), 14 Irene (9.9), 27 Euterpe (9.1), 29 Amphitrite (9.7)

Комети: 85P/Boethin (9.2), P/2003 K2 (Christensen) (9.6), C/2007 N3 (Lulin) (6.1)

_______________________________________________________________________________
Дата Час Събитие
2009г. hh:mm
_______________________________________________________________________________
01.II 04 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
03.II 01:13 Луната е в първа четвърт.
04.II 06 Астероида 27 Euterpe е в противостояние на Слънцето.
05.II Кометата P/2003 K2 (Christensen) е най-близо до Земята.
07.II 22:07 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
08.II 21:47 Луната е в низходящ възел на орбитата си.
09.ІІ 16:38 Частично лунно затъмнение от полусянката на Земята.
Краят на затъмнето е видим от България.
09.II 16:48 Луната е в пълнолуние.
10.II 05 Астероида 1 Ceres е най-близо до Слънцето. Перихелий.
10.II 16 Астероида 324 Bamberga е в съединение със Слънцето.
11.II 17 Сатурн е 5.7° от Луната.
11.II 19 Астероида 654 Zelinda е най-близо до Слънцето. Перихелий.
12.II 14 Нептун е в съединение със Слънцето.
13.II 22 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (26°).
Утринна видимост.
15.II 17 Астероида 42 Isis пресича низходящо еклиптиката.
16.II 08 Меркурий пресича низходящо еклиптиката.
16.II 23:37 Луната е в последна четвърт.
17.II 18 Марс е 0.6° от Юпитер.
19.II 18:59 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
21.II 16 Венера е най-близо до Слънцето. Перихелий.
22.II 22:29 Луната е във възходящ възел на орбитата си.
22.II 23 Меркурий е 1.0° от Луната.
23.II 02 Юпитер е 0.7° от Луната.
23.II 08 Марс е 1.5° от Луната.
23.II 12 Астероида 88 Thisbe пресича възходящо еклиптиката.
24.II Кометата C/2007 N3 (Lulin) е най-близо до Земята.
24.II 04 Нептун е 1.7° от Луната.
24.IІ 08 Меркурий е 0.6° от Юпитер.
25.II 03:34 Луната е в новолуние.
25.II 15 Астероида 1 Ceres е в противостояние на Слънцето.
26.II 08 Уран е 4.3° от Луната.
26.II 16 Меркурий е най-далече от Слънцето. Афелий.
27.II 02 Астероида 19 Fortuna е в съединение със Слънцето.
27.II 02 Уран е най-далече от Слънцето. Афелий.
28.II 01 Венера е 1.2° от Луната.
_______________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления