Метеоритния кратер Карски

Разкриване на импактити (зювити, алогенни брекчи) на река Кара.

Един от най-големите метеоритни кратери в света – Карския се намира в Русия, Архангелска област, района на устието на река Кара. За геоложки аномалии по тези места за първи път се е заговорило след експедицията на Олег Баклунда, руско-шведски геолог, който през 1904 година е открил там разкривания на необичайни скали – брекчи. Той ги е определил в началото като тилити – древни ледникови отлагания.  

През 1970-те години геолозите са открили явни признаци на ударен метаморфизъм, което е довело до радикално преразглеждане на възгледите за природата на тези отлагания, свързвайки техния произход с падането на голям метеорит. 

Карски метеоритен кратер. Алогенна брекча (зювит), 10х15 см, маса 445 г. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 100.

Карски метеоритен кратер. Ударно-метаморфен пясъчник, 30х10 см, маса 4275 г. Метеоритна колекция на Московския планетариум, № 102.

Днес района на падането е добре проучен. Запазената част от кратера се намира на 15 километра на изток от река Кара. Релефа представлява удължена и отворена към морето падина. Карския кратер е запълнен с образували се при взрива късове скали, частично претопени и застинали като стъкловидна маса.

Района на  Карската метеоритна структура (снимка от космоса). Жълтата окръжност - очертава кратер с диаметър 120 километра, синята и зелената окръжности съответстват на диаметри 65 километра и 22 километра.

Съществуват три версии за образуването на кратера. Радикалната теория допуска диаметър на структурата 120 километра. Предполага се, че след нейното образуване за милиони години е настъпило размиване (ерозия), в резултат на което се е съхранила само централната 60 километрова котловина. Съгласно втората хипотеза, Карската структура се състои то два кратера – Карски с диаметър 65 километра  и Уст-Карски с диаметър 25 километра, основната част на който се намира в морето. 

Според главната версия, кратера се е образувал преди 70 милиона години, има диаметър 65 километра и е седмия по големина в света ударен кратер. 


Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери