Земята - движение около Слънцето

АСТРОНОМИЯ ЗА ВСИЧКИЗемята извършва пълна обиколка около Слънцето за 365 дни, 6 часа, 9 минути и 10 секунди. Земята се движи около Слънцето по елиптична орбита, със средна скорост 29,756 км/сек. Най-близката до Слънцето точка от земната орбита се нарича перихелий. Земята в началото на януари преминава през нея на разстояние 147,117 милиона километра от Слънцето или 0,98326 астрономически единици.

Когато Земята преминава през афелий, нашата планета е в най-далечната от Слънцето точка на своята орбита на разстояние 152,083 милиона километра от него или 1,01673 астрономически единици. Думата афелий в буквален превод от гръцки означава „от Слънцето“. С тази дума астрономите означават точката от орбитата на всяко тяло, движещо се около Слънцето, която е най-далеч от нашата звезда.


Заради това, че Земята в перихелий е с 5 милиона километра по-близо до Слънцето, от колкото в афелий, видимия размер на слънчевия диск също се изменя. Тази разлика 32,52" – 31,45" дъгови минути е незабележима за очите, но се вижда на снимки, направени с телескоп и цифров апарат в дните на перихелий и афелий.


По материали на:
Московский Планетарий
Превод П.Х.

Перихелий и афелий на Земята до 2050 г. и 
разстояние до Слънцето в астрономически единици.
----------------------------------------------------
година  перихелий   AU   афелий     AU
----------------------------------------------------
2024   03.I 02:38 0,98331  05.VII 08:06 1,01673 
2025   04.I 15:28 0,98333  03.VII 22:54 1,01664 
2026   03.I 19:15 0,98330  06.VII 20:30 1,01664 
2027   03.I 04:32 0,98333  05.VII 08:05 1,01673 
2028   05.I 14:28 0,98331  04.VII 01:18 1,01668 
2029   02.I 20:13 0,98329  06.VII 08:11 1,01671 
2030   03.I 12:12 0,98334  04.VII 15:57 1,01672 
2031   04.I 22:47 0,98327  06.VII 10:10 1,01669 
2032   03.I 07:11 0,98325  05.VII 14:53 1,01675 
2033   04.I 13:51 0,98330  03.VII 23:51 1,01669 
2034   04.I 06:46 0,98329  06.VII 21:49 1,01667 
2035   03.I 02:54 0,98332  05.VII 21:21 1,01674 
2036   05.I 16:17 0,98332  04.VII 00:17 1,01666 
2037   03.I 06:00 0,98329  06.VII 15:05 1,01667 
2038   03.I 07:01 0,98335  04.VII 22:46 1,01669 
2039   05.I 08:41 0,98331  05.VII 16:25 1,01666 
2040   03.I 13:32 0,98329  05.VII 22:01 1,01673 
2041   03.I 23:51 0,98335  04.VII 04:38 1,01669 
2042   04.I 11:06 0,98330  06.VII 16:09 1,01666 
2043   03.I 00:15 0,98329  06.VII 05:24 1,01674 
2044   05.I 14:52 0,98329  03.VII 18:24 1,01670 
2045   03.I 16:56 0,98327  06.VII 15:50 1,01669 
2046   03.I 02:57 0,98335  05.VII 09:06 1,01673 
2047   05.I 13:44 0,98332  05.VII 09:32 1,01667 
2048   03.I 20:05 0,98328  06.VII 08:07 1,01671 
2049   03.I 12:27 0,98333  04.VII 12:05 1,01667 
2050   04.I 21:35 0,98331  06.VII 04:57 1,01663  
----------------------------------------------------

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления