Пратеници от астероида Веста

Астероида Веста, четвъртия обект от главния астероиден пояс е открит в началото на 19 век. Открил го е немския астроном Хайнрих Олберс през 1807 година. По предложение на неговия сънародник, математика Карл Гаус, новооткрития астероид са го наименували на древноримската покровителка на семейството и домашното огнище Веста. Размерите на астероида са 578 × 560 × 458 километра. Учените считат, че този обект е неразвита планета, преминала стадия на частична вътрешна диференциация и имаща следи от геологически процеси, сходни с тези на планетите от земната група. Всичко това стана ясно, след като автоматичната междупланетна станция Dawn (английски „Разсъмване“) на NASA достигна орбитата на Веста през 2011 година и дистанционно я изследва.
 
Астероида Веста. Снимка от апарата Dawn (NASA) от разстояния 5200 км, 2011 г.

Една от научните задачи на мисията бе проверка на теорията, че Веста е източник на така наречените HED метеорити. Към тях се отнасят хауърдитите (howardite), еукритите (eucrites) и диогенитите (diogenite), от тук и съкращението HED. Хауърдитите са наречени в чест на британския химик и минералог Едуард Хауърд (англиски Howard), родоначалник на метеоритиката. Термина „еукрит“ произлиза от гръцката дума „евкритос“ – лесно различим. Диогенитите са наречени в чест на древногръцкия философ Диоген.
 
Къс от Веста (размери 45х20 х2 мм, масса 5 гр.). Каменен метеорит (ахондрит), хауърдит Dhofar 018. Открит през 2000 г., провинция Дофар, Султанат Оман. Метеоритна колекция на Московския планетариум № 59.
 
Къс от Веста, маса 60 гр. Каменен метеорит (ахондрит), еукрит Dhofar 1286. Открит през 2005 г., провинция Дофар, Султанат Оман. Метеоритна колекция на Московския планетариум № 38.

Сравняването на отражателния спектър на тези метеорити със спектъра на различни астероиди е показало, че с голяма вероятност тяхното родителско тяло е астероида Веста. За това метеоритите от група HED се наричат „метеорити от Веста“. Еукритите и диогенитите по минерален и химичен състав напомнят земните базалти. Хауърдитите са свързващо звено между тях, и са се образували не в кората на астероида, а на повърхността му, в резултат от ударни процеси и представляват спечени късове от еукрити и диогенити. Това обстоятелство прави хауърдитите едни от най-редките ахондрити.


Към всички публикации в раздел „Метеорити“


Рубриката е подготвена по материали на Московския планетариум #метеориты

Превод „Астрономически календар“, П.Х.  

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика