Февруари 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.II - 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.II - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Уран (5.9); цяла нощ - Марс (-0.6), Юпитер (-2.5); сутрин - Венера (-4.6), Сатурн (0.5).

Астероиди: 1 Ceres (7.8), 2 Pallas (7.0), 4 Vesta (6.7)

Комети:

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.II  06 Меркурий е 3,9° южно от Луната.
01.II  12 Нептун е 4,9° южно от Луната.
03.II  23 Уран е 2,6° южно от Луната.
04.II  01 Меркурий е най-близо до Слънцето. Перихелий.
05.II  14 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
06.II  09 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
06.II  21 Луната е в първа четвърт.
11.II  07 Юпитер е 4,9° северно от Луната.
12.II  07 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.II  01 Луната е в пълнолуние.
15.II  22 Меркурий е в долно съединение със Слънцето
19.II  23 Марс е 3,0° северно от Луната.
20.II  05 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
22.II  00 Сатурн е 0,3° северно от Луната.
22.II  11 Астероида (2) Pallas е в противостояние на Слънцето.
22.II  19 Луната е в последна четвърт.
23.II  20 Нептун е в съединение със Слънцето.
26.II  07 Венера е 0,3° южно от Луната.
27.II  21 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
27.II  22 Меркурий е 2,8° южно от Луната.
28.II  00 Меркурий сменя посоката на видимото си движение.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Март 2024 – видимост на планетите и астрономически явления