Юпитер на февруарското вечерно небе

Най-яркия обект на февруарското вечерно небе е планетата Юпитер. Към 21 часа лесно ще я откриете на юг, високо над хоризонта (70 градуса) в съзвездието Близнаци.

Изток е в дясно.
С бинокъл 7-12 пъти увеличение и диаметър 50мм се вижда белия диск на планетата и 3-4 слаби звездички до нея, подредени по права линия. Това са откритите от Галилей през 1610 г. спътници на Юпитер - Йо, Европа, Калисто и Ганимед. Тези малки тела променят положението си всяка вечер, като танцуват около централната планета. В ляво е показано как ще се движат луните през февруари. Галилеевитие спътници на Юпитер подредени по нарастване на периода на обиколка около планетата са: І Йо (бяла крива), ІІ Европа (жълта крива), ІІІ Ганимед (червена крива), ІV Калисто (синя крива).

В телескоп при увеличение над 50 пъти, ясно се вижда елиптичния, сплескан откъм полюсите диск на Юпитер. Също правят впечатление два тъмни пояса и светла екваториална зона между тях. Планетата е газов гигант, почти изцяло изградена от водород и хелий, която се завърта около полярната си ос за 10 часа.

Една гигантска буря на повърхността на планетата се наблюдава от астрономите повече от 150 години, това е голямото червено петно. То променя положението, цвета и яркостта си. В телескоп може да се забележи само когато е в центъра на диска. Голямото червено петно се намира в южния тъмен пояс. Ето и часовете на кулминацията му през февруари:

Още информация може да се намери в:
"Астрономически календар - Юпитер" и
"Астрономически календар - Юпитер спътници", а също "Sky&Teleskop"


Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика