Ноември 2014 - видимост на планетите и астрономически явления

Звездно небе: 1.XI - 17:40, 19:40, 21:40, 23:40, 01:40, 03:40, 05:40; 16.XI - 18:40, 20:40, 22:40, 00:40, 02:40, 04:40, 06:40

Планети: вечер - Марс (1.0), Нептун (7.9); цяла нощ - Уран (5.7); сутрин - Меркурий (0.0), Юпитер (-2.3), Сатурн (0.5).

Астероиди: 2 Pallas (9.7), 3 Juno (9.1), 6 Hebe (8.1)

Комети: C/2013 A1 (8.9)

_______________________________________________________________________________
Дата  Час Събитие
2014г. hh 
_______________________________________________________________________________
01.XI    Кометата C/2012 K1 (PANSTARRS) е най-близо до Земята.
01.XI  14 Меркурий е в най-голяма западна елонгация (19°). Утринна видимост.
02.XI  02 Нептун е 4,4° южно от Луната.
03.XI  02 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
04.XI  19 Уран е 1,2° южно от Луната.
05.XI  05 Луната пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел.
07.XI  00 Луната е в пълнолуние.
13.XI  03 Венера е 1.5° от Сатурн
14.XI  16 Юпитер е 5,1° северно от Луната.
14.XI  17 Луната е в последна четвърт.
15.XI  03 Луната е най-далече от Земята. Апогей.
15.XI  20 Астероида (6) Hebe е в противостояние на Слънцето.
16.XI  13 Нептун сменя посоката на видимото си движение.
18.XI  00 Максимум на метеорния поток Леониди. Активност от 06.ХІ до 30.ХІ.
18.XI  10 Сатурн е в съединение със Слънцето.
19.XI  10 Луната пресича възходящо еклиптиката. Възходящ възел.
21.XI  20 Меркурий е 1,9° южно от Луната.
22.XI  07 Сатурн е 1,2° южно от Луната.
22.XI  14 Луната е в новолуние.
22.XI  14 Венера пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
23.XI  04 Венера е 3,9° южно от Луната.
26.XI  06 Меркурий е 1.6° от Сатурн
26.XI  10 Марс е 6,5° южно от Луната.
28.XI  01 Луната е най-близо до Земята. Перигей.
28.XI  14 Меркурий пресича низходящо еклиптиката. Низходящ възел
29.XI  08 Нептун е 4,3° южно от Луната.
29.XI  12 Луната е в първа четвърт.
_______________________________________________________________________________ 

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери