02 януари 2011

Годината започва със слънчево затъмнение.

Условия за наблюдение.

Частичното слънчево затъмнение на 4 януари 2011г. е видимо над Европа,
северна Африка и източна Азия.

В България са достъпни за наблюдение всички фази на затъмнението през първата
половина на деня при височина над хоризонта позволяваща удобното им
проследяване. При максимална фаза ще бъде затъмнен 75% от диаметъра на
Слънцето.

Ефемериди.

Слънчево затъмнение на 4 януари 2011г.
_______________________________________________________________________________
Населено     Географска    Начало     Максимум      Край
място     дължина ширина  час    Н   час  фаза  Н   час   Н
        °° '' °° ''  hh mm ss  °  hh mm ss     °  hh mm ss  ° 
-------------------------------------------------------------------------------
Благоевград   23 05 42 01  09 01 28  9  10 27 15 0.72 19  12 00 57 25
Бургас     27 29 42 30  09 07 30 12  10 35 50 0.73 21  12 10 23 25
Варна      27 55 43 13  09 09 04 12  10 37 33 0.74 21  12 11 52 24
Велико Търново 25 36 43 04  09 05 48 10  10 33 01 0.74 20  12 07 01 24
Видин      22 50 44 00  09 03 44  8  10 29 13 0.75 18  12 02 07 23
Плевен     24 37 43 25  09 05 06 10  10 31 44 0.74 19  12 05 23 24
Пловдив     24 45 42 08  09 03 34 10  10 30 22 0.73 20  12 04 31 25
Русе      25 57 43 50  09 07 15 10  10 34 34 0.75 19  12 08 20 23
София      23 18 42 40  09 02 31  9  10 28 24 0.73 19  12 01 57 24
Стара Загора  25 37 42 25  09 05 00 11  10 32 18 0.73 20  12 06 34 25
_______________________________________________________________________________