Лунно затъмнение видимо в България.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 10.XII.2011г.

Условия за наблюдение
Пълното лунно затъмнение може да бъде наблюдавано изцяло в Азия, Австралия и Аляска. В България Луната изгрява малко преди края на пълното затъмнение, а при напускане на земната сянка тя ще е 14 градуса над хоризонта. Затъмнението завършва заедно с края на астрономическия полумрак при височина на Луната 26 градуса.

Ефемериди

Лунно затъмнение на 10 декември 2011г.
       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:mm dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  13:33:32 10.12   76  -177   +22
2 Луната навлиза в сянката    14:45:42 10.12   68  +166   +22
3 Пълно затъмнение начало    16:06:16 10.12   210  +146   +22
4 Максимално затъмнение     16:31:48 10.12      +140   +22
5 Пълно затъмнение край     16:57:24 10.12   151  +134   +22
6 Луната напуска сянката     18:17:58 10.12   294  +114   +22
7 Луната напуска полусянката   19:30:00 10.12   285  +97   +22
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.106

         Изгрев и залез на Слънцето и Луната 

________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
                       полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София      07:45-16:53  16:50-08:20  18:35-06:05  17:25-07:14
________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Еклиптика