Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 15 юни.

Условия за наблюдение

Луната ще изгрее малко преди залеза на Слънцето, вече встъпила в земната полусянка.
Затъмнението от сянката ще започне 20 минути преди настъпване на граждански полумрак
при височина на Луната около 4 градуса, а при началото на пълното затъмнение Луната
вече ще е 12 градуса над хоризонта. Пълното затъмнение ще продължи 1 час и 40 минути,
като максималната фаза почти съвпада с края на астрономическия полумрак. Затъмнението е
достъпно за наблюдение от България до неговия край.

Ефемериди

Лунно затъмнение на 15 юни 2011г.       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време  P.A. Подлунна точка
                              И.Д.  С.Ш.
                 hh:mm:ss dd.mm   o   o    o
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   20:24:33 15.06   90  +97   -23
2 Луната навлиза в сянка     21:22:56 15.06   92  +83   -23
3 Пълно затъмнение начало    22:22:29 15.06   277  +69   -23
4 Максимално затъмнение     23:12:37 15.06      +56   -23
5 Пълно затъмнение край     00:02:41 16.06   76  +44   -23
6 Луната напуска сянката     01:02:14 16.06   262  +30   -23
7 Луната напуска полусянката   02:00:44 16.06   263  +16   -23
________________________________________________________________________

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.700 
Изгрев и залез на Слънцето и Луната 
________________________________________________________________________
Населено място   Слънце     Луна   Астрономически Граждански  
                       полумрак   полумрак
------------------------------------------------------------------------
София      21:06-05:48  20:56-06:10  23:22-03:32  21:41-05:13
________________________________________________________________________

Популярни публикации от този блог

Строеж на Слънцето

Видимост на съзвездията от България

Ъглови размери